• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

ABC Kimya İşçileri Sendikası ile İkili Görüşme

Brezilya ABC Kimya İşçileri Sendikası ile sendikamız Genel Merkez Yönetimi 26 Eylül Salı günü bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi vurgusu öne çıktı.

27.09.2023

Kuruluşundan bugüne uluslararası sendikal hareketin etkin bir parçası olan Petrol-İş bugün de aynı oranda faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Sendikamız kurduğu ikili ilişkiler, ev sahipliğini yaptığı küresel konferanslar, katıldığı uluslararası toplantılar ile hem emek hareketinin gündemini takip ediyor, hem de örgütsel kapasitesini artırıyor. Petrol-İş, Latin Amerika ülkelerinden, Uzak Doğuya, ABD ve Avrupa’dan Afrika kıtasından birçok sendikayla sürdürdüğü ilişkiler ile küresel emek hareketinde emin adımlarla yoluna devam ediyor.

26 Eylül Salı günü uzun yıllardır devam eden Eğitim ve Kültürel İşbirliği Anlaşması çerçevesinde Brezilya ABC Kimya İşçileri Sendikası Mali ve İdari İşler Sekreteri Fabio Augusto Lins sendikamız Genel Merkezinde Genel Merkez Yönetimi ile biraraya geldi. Toplantıda sendikamız Genel Başkanı Süleyman Akyüz, Genel Sekreter Ahmet Baranlı, Genel Mali Sekreter Mehmet Kaya ve Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Niyazi Recepkethüda ile sendikamız Eğitim Servisi Uzmanı Erhan Kaplan ile Dış İlişkiler Servisi Uzmanı Rıza Köse yer aldı.

Görüşme saat 13.30’da başladı ve yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Genel Başkan Süleyman Akyüz  konuşmasında ABC Sendikası ile yıllardır devam eden ilişkilerin güçlenerek devam etmesinin iki sendika açısından olumlu olduğunu, farklı coğrafyalarda da olsa ekonomik ve siyasal anlamda, sınıf hareketi ve sendikal kültür anlamında benzer deneyimlere sahip olduklarını belirtti. BASF gibi ortak işyerlerinin olduğunu bu sebeple uluslararası dayanışmanın daha da önemli hale geldiğini belirten Akyüz, ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi yönünde görüşünü dile getirdi.

Dünyaya Barışı İşçi Sınıfı Getirecek

Fabio Augusto Lins ise Petrol-İş Sendikası ile ikili ilişki yürütmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti ve gösterilen misafirperverlik için teşekkürlerini iletti. Konuşmasının devamında Lins, küresel ve ülkesel düzeyde gelişmelere değindi. Brezilya’da geçen yıl gerçekleşen siyasal iktidar değişikliği ile işçi sınıfı, emekçiler ve yoksullar açısından olumlu gelişmeler yaşandığını, sendikal mücadele ve örgütlenmenin önünün açıldığını belirtti.

Görüşmenin devamında ülke ve dünya gündeminde öne çıkan bazı başlıklara değinildi. Brezilya’nın da parçası olduğu BRICS oluşumunun güçlenmesinin özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından önemli ve olumlu olduğu belirtildi. Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaş ile ilgili de işçi sınıfının barıştan yana olduğunun altı bir kez daha çizildi. Genel Başkan Akyüz, “Bizler işçi sınıfı ve sendikalar olarak her zaman barışın tarafında olduk. Dünyaya barışı getirecekse işçi sınıfı getirecek. Çünkü aynı amaç için çalışıyoruz.” dedi. Emperyalistlerin ve silah tüccarlarına karşı barışın savunulacağının altı görüşmede bir kez daha çizildi.