• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

ABD petrol işçileri Shell ile geçici anlaşmaya vardı

IndustriALL üyesi Birleşik Çelik İşçileri Sendikası (USW) ile petrokimya şirketi Shell, petrol işçilerinin 1 Şubat'ta başlayan ulusal grevine son verme konusunda geçici bir anlaşmaya vardı.

23.03.2015

12 Mart'ta varılan ve sendika müzakerecileri tarafından onaylanan anlaşma, ABD'de 1980'den bu yana petrol rafinaj sektöründeki en büyük greve son vermeye yönelik ilk önemli adım oluyor.

USW Genel Başkanı Leo W. Gerard, “Üyelerimizin gösterdiği dayanışmayı selamlıyoruz. Dayanışma olmadan iş güvenliği ve istihdam konusunda kazanım elde etmemiz mümkün değildi” dedi.

Grev ücret artışından çok iş güvenliği ve çalışma koşullarına odaklanıyordu. Dört yıl süreli yeni sözleşme sektör için model sözleşme işlevi görecek.

Müzakerelerin ağırlık merkezinde iş güvenliği konuları yer alıyordu ve önerilen sözleşme, işyerlerinde istihdamın ve iş yükünün, sendikanın iş güvenliği uzmanlarının da katılımıyla,  acilen yeniden değerlendirilmesini öngörüyordu.

Son yıllarda sektörde işgücü üzerindeki baskı artmıştı, işçiler haftalarca aralıksız 12 saatlik vardiyalarda çalışmaya zorlanıyordu. Şimdi bu uygulamanın önü alınmış oluyor. Bir başka önemli konu olan işyerlerinde günlük bakım ve onarım çalışması sorunu da çözüme kavuşmuş oluyor. Geçici anlaşma yıllık ücret artışları öngörüyor ve mevcut sağlık hizmetleri planındaki gider paylaşım oranını sürdürüyor.

Yeni sözleşmeyle ilgili müzakereler sonuçsuz kalınca, dokuz  petrol ve kimya tesisinde grev başladı. Mart ayında altı tesis daha greve katıldı ve grevci işçilerin sayısı 7.000'i buldu.

Şimdi her yerel sendikanın ulusal sözleşmeyi tamamlayacak ve yerel sorunları çözecek bir anlaşma bağıtlaması gerekiyor.

IndustriALL genel sekreteri Jyrki Raina USW petrol işçilerine şöyle seslendi: “İş sağlığı ve güvenliği sorunlarına öncelik vermeniz, sadece işçilerin değil, petrol tesisleri civarında yaşayan yöre halkının da artık daha az tehlikeye maruz kalacağı anlamına geliyor. Tebrikler!”

Birleşik Çelik İşçileri Sendikası bütün ülkede akaryakıt üretiminin yüzde 64'ünü sağlayan 200'den fazla rafineride, terminalde ve boru hattında toplam 30.000 dolayında işçiyi temsil ediyor.