• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Adana Şubesi Temsilciler Kurulu toplandı

Adana Şubemiz Temsilciler Kurulu, 8 Mayıs 2006 tarihinde toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüştür. 

08.05.2006

Adana Şubemiz Temsilciler Kurulu, 8 Mayıs 2006 tarihinde toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüştür. İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ı geçtiğimiz günlerde kutladık. Mââlesef geçmişte kutladığımız 1 Mayıs’lara baktığımızda katılımın istediğimiz seviyede olmadığını gördük. Bunca sorunlarımızın olmasına rağmen ilginin az olması bizleri üzmüştür. Şunu unutmamalıyız ki bizlere bu olumsuzlukları yaşatanlara ne kadar güçlü bir şekilde haykırırsak taleplerimizin o kadar fazla dikkate alınacağını bilmemiz gerekmektedir. Sendikalarımızın ve sivil toplum örgütlerimizin bu değerlerimize sahip çıkmasını ve hatta bu günün genel tatil olarak kutlanmasını sağlamak gerekmektedir. ABD’nin demokrasi getireceğiz diye işgal ettiği Irak’ta kan ve gözyaşı dinmek bilmiyor. Bu ülkeyi işgal ederken göstermiş olduğu gerekçelerin hiçbirinin gerçek olmadığı görülmesine rağmen şimdi de aynı gerekçelerle Suriye ve İran’ı hedef göstermektedir. Bir yandan da o bölgede bulunan terör örgütlerini ülkemize karşı kışkırtmaktadırlar.Temsilciler Kurulumuz, ABD’nin, işgale son vererek bu bölgeden çekilmesi gerekmektedir diyor. Bu konuda tüm sivil toplum örgütlerini göreve davet ediyoruz. Ülkeyi yöneten AKP iktidarı özelleştirme politikalarıyla ülkemizi küresel sermayenin kıskacına sokmuştur. Özelleştirmeden dolayı her geçen gün işsizlik ve yoksulluk artmaktadır. Ülke kaynakları özelleştirme adı altında yağma ve talan edilmektedir. Devleti küçültme adı altında başta eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik olmak üzere kamu hizmetlerini tasfiye etmek istemektedirler. AKP hükümeti Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunlarını çıkararak emeklilik yaşını 65’e çıkartmış ve sağlığı da parası olana sağlık hizmet verilecek duruma getirmiştir. Hükümetin bu uygulamalardan vazgeçmesi gerekmektedir. Temsilciler Kurulumuz sözleşmesi devam eden iş yerlerimizin sözleşmelerinde sendikamızın da kararı olan en önemli konunun kazanılmış haklarımızın korunması olduğu ve esnek çalışma maddelerinin sözleşmemize girmemesi gerektiği kararını almıştır. Kurulumuz ayrıca, Şubemiz kapsamında bulunan Toros Tarım işyerinde işverenin vardiyalı çalışma sisteminde değişiklik yapma düşüncesinin asla kabul edilemez olduğunu ve bu konuda yargıya başvurma dahil her türlü mücadeleyi verme kararı almıştır.

Temsilciler Kurulu adına Başkan Ahmet KABACA