• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Adana'da Kıdem Tazminatı Açıklaması

29.06.2020

Konfederasyonumuz Türk-İş'in kararı doğrultusunda  29 Haziran 2020 tarihinde kıdem tazminatı fonunun yeniden gündeme getirilmesi üzerine Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı, kitlesel basın toplantıları düzenledi. Sendikamız Şubeleri de bulundukları yerelliklerde basın açıklamalarına katılarak, kıdem tazminatı hakkına sahip çıktı.

Adana Şubemiz de bugün saat 11.00'de yapılan basın açıklamasına katılarak kıdem tazminatı hakkına sahip çıktı. Basın açıklamasında bugün çalışanlar ve gelecekte çalışacaklar için kıdem tazminatının mevcut haliyle korunması talep edildi. Kıdem tazminatının Türkiye işçi sınıfı ve Türk-İş'in kırmızı çizgisi olduğu bir kez daha vurgulandı. Kıdem tazminatının fona devredilmesi, süresinin azaltılması, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlara belirli süreli iş sözleşmesi yaptırılması gibi, bu hakkın tasfiyesi ya da zayıflatılmasına yönelik her türlü girişimin karşısında olunacağı söylendi.

 

PANDEMİ FIRSATÇILIĞI YAPMAYIN KIDEM TAZMİNATI HAKKIMIZ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

Dünya ve ülkemiz, pandemi nedeniyle olağanüstü koşullardan geçmektedir. Normalleşme adımlarının atılmaya başlanması, bu sürecin çalışma hayatında işçilere yaptığı olumsuz etkileri henüz ortadan kaldırmamıştır. Aksine normalleşme ile birlikte oluşan ortamda, bazı işverenlerin bu durumu fırsata çevirme niyetlerini ortaya koyduğuna tanık olunmaktadır. İşçilerin bazı kazanılmış haklarının geri alınması girişimlerine pandemi süreci bahane edilmektedir. Hükümetin henüz ayrıntılarını açıklamadığı İst...
devamı