• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Adana'da Kıdem Tazminatı Açıklaması

02.11.2020

Geçtiğimiz hafta TBMM’ye sunulan, ardından Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek birçok maddesi kabul edilen Torba Kanunun içerdiği düzenlemelere karşı Türk-İş'in aldığı karar gereği tüm illerde  ortak açıklama yapıldı. Adana Şubemiz 27 Ekim tarihinde, Türk-İş' e bağlı sendikaların kitlesel katılımıyla yapılan basın açıklamasına katılarak, kıdem tazminatı hakkına sahip çıktı.