• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Adıyaman 1.Taşeron İşçi Kurultayı Düzenlendi

Basın Servisi
04.06.2013

Ağır koşullarda, düşük ücretle ve güvencesiz çalıştırılan taşeron işçiler, insanca bir yaşam için neler yapabileceklerini tartışmak üzere ‘taşeron işçileri kurultayı’nda bir araya geldi. Adıyaman’da ilk kez gerçekleşen  işçi kurultayında ‘taşeronlaşmanın yasaklanması, iş güvencesi, insanca çalışma koşulları, kadro ve sendika’ taleplerini dile getirdiler. Kurultay 2 Haziran tarihinde Adıyaman Belediyesi Konferans Salonunda yapıldı.

Petrol-İş Adıyaman Şubemiz başta olmak üzere Yol-İş, Hizmet-İş, Öz Orman-İş, Haber-İş, Tüm Köysen, Kesk, Memursen, Mevsimlik İşçiler, İşsizler derneğinin çağrılarıyla düzenlenen kurultaya, İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel ile Eğitim Sen Eğitim Uzmanı Erkan Aydoğanoğlu da konuşmacı olarak katıldı.