• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Adıyaman Şubemiz İşçi Kurultayı'nda

Basın Servisi
22.01.2014

Adıyaman’da işçiler 19 Ocak 2014 tarihinde ‘Kıdem tazminatı, taşeronlaştırma, taşeron çalışma düzeni, özel istihdam büroları ve kiralık işçilik’ başlıklarını tartışacakları ve işçilere dönük saldırılara karşı mücadele yollarını tartıştılar. Adıyaman Şube yöneticilerimiz, üyelerimiz, siyasi parti temsilcileri de kurultaya katıldı.

Kurultayda söz alan Petrol-İş Adıyaman Şube Başkanımız Ali Tırpan ise 11 milyon işçinin olduğu Türkiye’de sadece 1 milyon sendikalı ve kıdem tazminatı alabilecek durumda işçi olduğuna dikkat çekti. Böyle bir rakam karşısında sosyal devletten söz etmenin mümkün olamayacağını dile getiren Tırpan “Eylem geleneğimizi tozlu raflardan indirerek; genel grev dahil olmak üzere yüz binleri alanlarda, sokaklarda buluşturmalıyız” dedi. Emek dünyası ve kamuoyunun böyle bir direniş sürecine hazır olduğunu söyleyen Tırpan, “Çocuklarımızın geleceğine ipotek konmasına izin vermemeliyiz” dedi.

Kaynak: Adıyaman Şubesi