• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Adıyaman Şubemiz'de üye eğitimi

Sendikamızın örgütlü olduğu Türkiye Petrolleri A.O. işyerlerinde çeşitli ünitelerde çalışan üyelerimize 07-08 Kasım 2008 günü Bozdoğan Oteli Eğitim Salonunda Merkez Yöneticilerimizden Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Nimetullah SÖZEN, Sendikamız Eğitmenlerinden İsmail Hakkı KURT ve Erhan KAPLAN Hocalarımızın katılımı ile iki günlük üye eğitimi gerçekleştirildi.
08.11.2008

Şube Başkanımız Hasan Basri YÜZER'in açılış konuşmasından sonra, Genel Eğitim ve Örgütlenme Sekreterimiz Nimetullah SÖZEN'in üyelerimize yapılacak eğitimin amacı konusunda bilgilendirmede bulundu.

Daha sonra ise hocalarımız sendikal sorunlar, sendikal örgütlenme, çalışma yaşamındaki temel işçi sorunları, Dünya'da ve ülkemizde yaşanan küresel mali kriz konularında neler yapılması gerektiğini, kriz dönemlerinden işçilerin, emekçilerin nasıl etkileneceği hakkında değerlendirmeler yaptılar. Eğitime katılan üyelerimizin soruları ile tartışmalar daha da boyutlandırıldı.

Çok canlı geçen eğitimlerde, nasıl bir sendika mücadelesi izlenmesi gerektiği konularında da üyelerimizin fikirleri alındı. Üyelerimiz bu türden eğitimlerin sayısının ve süresinin arttırılması gerektiği konusunda görüş belirttiler.

Adıyaman şubesi olarak üyelerimizden gelen eğitim taleplerini elden geldiğince ve Genel Merkez Eğitim Servisinden hocalarımızın program yoğunluğuna bağlı olarak gerçekleştirmeye devam edeceğiz.