• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Adıyaman Şubemizden Aşure Günü Etkinliği

Basın Servisi
28.11.2013

Petrol-İş sendikamız Adıyaman Şubesi  Muharrem Ayı nedeniyle Adıyaman  Demokrasi Parkı önünde 23 Kasım tarihinde bir etkinlik  düzenledi. Adıyaman Şube Başkanımız Ali Tirpan, şube Yöneticilerimiz, Baştemsilci, temsilcilerimiz ve  üyelerimizin yoğun katılımı ile gerçekleşen etkinliğe ayrıca Adıyaman Belediye Başkanı ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Şube Başkanımız Ali Tirpan'ın  Basına Yaptığı Açıklamanın tam metni aşağıda yer almaktadır.

ŞUBE BAŞKANIMIZ ALİ TİRPAN'IN MUHAREREM AY'I VE KERBELA MESAJI

Her yıl Muharrem'in 10'u, aşure geldiğinde kalbinde iman taşıyan her mümin kardeşimizi bir hüzün ve bir keder kaplar. Zira Hicri 61 yılın 10Muharremi Sevgili Peygamberimizin (sas) benim dünyadaki çiçeğim reyhanım” dediği,cennet gençlerinin efendisi olarak tavsif  ettiği, Hz. Aliyyü'I-Murtazanın,Hz.Fatımatu'z-Zehra'nın ciğerparesi, Hz imam Hüseyin Efendimizin ve pek çoğu ehl-i beytten olan 70 kişinin kerbela çölünde şehadete ulaştıkları tarihtir.

Yürekleri dağlayan bu acı, dünyanın neresinde olursa olsun, mezhebi,meşrebi, kültürü, coğrafyası ne olursa olsun Resül-i Ekreme'e ashabına ve ehl-beyt-i Mustafa'ya muhabbet besleyen her müminin ortak acısıdır. Bizim mersiyelerimiz, muherremiyelerimiz,münacatlarımız,niyazlarımız,kasidelerimiz,ilahilerimiz,nefeslerimiz topyekün edebiyatımız bunun ölmez şahitleridir.

Şurası iyi bilmelidir'ki kerbela hadisesinde Hz Hüseyin ve arkadaşlarının uğruna can verdikleri yol Hz. Muhammed  Mustafa'nın yoludur. Hz. Hüseyin zulme, zalime haksızlığa, ve adeletsizliğe karşı çıkmıştır. Kerbela'yı anlamak kerbela'yı yaşamak hakka hakikate, hüriyete ve adelete sevdalı  olmak demektir. Bu itibarla Hz. Hüseyin 'in Resulullah Efendimiz (sas) izinde, soy, sop, aşiret, asalet, makam kaygısı görmeksizin giriştiği ve canını feda ettiği mücadelesi hepimize örneklik teşkil etmelidir.

Hiç Kuşkusuz Hz. Hüseyin Kerbela'da şehadetiyle zalimlere üstün gelmiştir.
Kerbela kunusunda bugün bizlere düşen kerbela'yı doğru okumak ve doğru anlamaktır. Onu tarihte yaşanmış bir kıssaya bir mitolojiye,bir efsaneye dönştürmemek ; bu hadiseden dersler ve ibretler çıkarmaktır.

Kerbela hadisesi bize gücü elinde buluduranların imandan ahlaktan faziletten  ve insanlıktan uzaklaştıkları zaman güç uğruna hiçbir değer tanımaksızın nasıl zalimleşebildiklerini nasıl cinayet işleyebildiklerini göstermektedir.

Kerbela'yı doğru anlamak için bize düşen vazifelerden biri de Kerbeladan bir ayrılık -gayrılık değil birlik -beraberlik çıkarmaktır. Bir sevgi  bir,  muhabbet devşirmektir. Kerbela'yı anlamak Hüseyin'ce yaşamaktır. Yürekleri hiç bir zaman sahra-İ Kerbela'ya dönüştürmemektir. Hz.Hüseyin'in en büyük gayesi, kendisinden sonra yeni Kerbelelalar yaşanmaması idi. Kerbela'nın acısını yüreğinde his eden hiç bir Müslüman, kerbela şehitlerine bu zülmü reva gören yezidiler gibi düşünemez. Şemiler gibi, davranamaz.Zül cevşanlar gibi yaşayamaz. Hele hele kerbela'nın Kerbu belasını bugüne  asla taşıyamaz.

Petrol-İş Adıyaman Şubesi olarak;

Kerbela vakasını ve Hüseyin (RA) la birlikte Şehit olan 23 Ehli beytin 72 yakınının Şehadetini Hücrelerimizin ve kalbimizin en derininde his ediyor ve bütün petrol-iş Sendikası üyelerine Hüseyin'i bir duruş ve mücaadele azmi temeni ediyoruz.

Petrol-İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı

 Ali TİRPAN

Kaynak: Adıyaman Şubesi