• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Adıyaman Şubemizden Basın Açıklaması: TİS'i yoksayan uygulamaları reddediyoruz

Adıyaman Şubemiz TPAO üretim sahalarında yaşanan sıkıntılar ve taşeronlaşma ile ilgili bugün (17 Eylül) sabah saatlerinde bir basın açıklaması yaptı. Şube Başkanımız Ali Tirpan'in okuduğu basın açıklaması metni aşağıdadır.

Basın Servisi
17.09.2013

BASIN VE KAMUOYUNA

TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğüne bağlı Üretim Ünitesinde uzun yıllardan beri süre gelen Keyfi uygulamalar yapılmak suretiyle TİS yok sayılmaktadır. Bu anlamda toplu iş sözleşmemizin 20'inci Maddesi aynen şöyle der, Geçici İşçilerin Müteahit eliyle çalıştırılması ve daimi Mahiyetteki İşlerde geçici işçilerin çalıştırılması yasaktır.

Yine aynı şekilde 23'üncü Maddenin 6'ıncı Fırkanın D Bendi derki Bir Kişilik vardiyalarda yürütülen işlerde gece vardiyası (yani) 24'oo-  08'oo  İki Kişiden az olmayacaktır. Ve bu ünitenin yetkilileri bunu'da çiğnemektedirler,.

34'Üncü Maddemizde aynı Şekilde keyfi uygulamalarla yok sayılarak suç işlenmektedir, Bu Ünitede çalışan yüzlerce üye arkadaşımız bir takım yöneticilerin kişisel hırslarına  Egolarına kurban edilmektedirler. Bu insanlar Bu şirketin sahibi değil Hepimiz gibi birer çalışadırlar TPAO Çalışanlarının yarısı bu işyeri ile davalıdırlar içinde bulunduğumuz bu durum ne kadar kötü idare edildiğimizin bir resmidir Üye arkadaşlarımızı zorunlu ve gereksiz yere izine ayırarak elimizde kalan son sahalarında taşerona verilmesinin önü açılmak istenmektedir.

TPAO Kamusal anlamda Adıyaman'ın En büyük iş alanıdır Esnaf açısındanda vaz geçilemeyecek bir kurumumuzdur. Dolayısıyla  Adıyaman'ın göz bebeğidir. Ancak küçük küçük taşeronlaştırma yöntemleriyle parçalanıp yutulmak istenmektedir biz Petrol-İş Sendikası olarak  Adıyaman'da İkinci bir tekel faciası yaşanmasına izin vermeyeceğiz, taşeronlaştırma kölelik  ve ağalık sisteminin günümüze uygulanmış yeni adıdır, ve bu sistemin Ülkemize maliyet ve üretim anlamında hiç bir katkısının olmadığı herkes tarafından bilinmektedir.

Geçtiğimiz günlerde yine KTH. Müdürlüğüne ait atölyemiz sesiz sedasız bir şekilde taşerona devredilerek elimizden alınıp taşeronun hizmetine sunulmuştur.

Bugün Üretim Ünitemizde çalışan işçi sayısı kadrolu işçi sayısını geçmiştir, Bu uygulamalar gösteriyor ki yöneticiler bizimle aynı gemide olduklarını unutmuşlardır ve bu uygulamalara devam etikleri sürece bundan böyle koltuklarından  Eskisi kadar rahat edemeyeceklerdir. Zira Bugün itibarıyla yapılan yanlış uygulamaları ve TİS İhlallerini yargıya taşıyarak yasal süreci başlatıyoruz.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

Petrol-İş Sendikası

Adıyaman Şubesi Yönetim Kurulu

Kaynak: Adıyaman Şubesi