• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Adıyaman Şubemizden Eylem ' TPIC İşçisi Yalnız Değildir'

31.12.2014

Petrol-İş Sendikası Adıyaman şubesi, 31 Aralık Çarşamba günü, TPIC işçileri için basın açıklaması düzenledi. Yapılan basın açıklamasına Adıyaman Şube Başkanı Ali Tirpan ve şube yöneticileri ile üyelerimiz katıldı.

Şuba Başkanı Ali Tirpan'ın yaptığı basın açıklamasının tam metni aşağıdaki gibidir:

1988 yılında uluslararası alanda petrol arama faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulan TPIC, yaklaşık bin kişilik personeliyle yurdun dört bir  tarafında petrol arama ve sondaj çalışmalarını sürdürüyor. 2012 Yılında TPIC sermayesi artırılarak bakanlar kurulu tarafından Botaş'a devir edildi.
 

2012 yılından bugüne kadar işçiler TPIC'in hizmet aldığı taşeron şirketlerde  Adıyaman,Batman ve Diyarbakır sahalarında başta TPAO olmak üzere çeşitli şirketler için petrol arama ; Aydın, Manisa ve Denizli sahalarında ise  jeotermal kaynak arama faaliyetlerini sürdürüyorlar.
 

TPAO'nun sonuçta bir kamu şirketi olan TPIC'ten sondaj kulelerini ve bütün ekipmanını geri alma kararı TPIC'in bütün faaliyetlerinin durmasına ve yaklaşık 900 işçinin işine son verilmesine sebep oldu. Bu karar işten çıkarılan işçilere saadece bir gün öncesinden son derece kaba ve çirkin bir şekilde,  31 Aralık 2014 tarihinden itibaren yemek ve yatacak yer verilmeyeceği  şeklinde haber verildi ki,  bu insanlar  15-20 yıldır bu şirket için alın teri döküyor emek sarf ediyorlar.
 

Biz Petrol-İş Sendikası olarak bu kararı alan yetkilileri bir kez daha uyarıyor ve kararlarını tekrar gözden geçirmelerini bekliyoruz.
 

TPAO tarafından alınan veTPIC tarafından uygulanmaya konulan bu karar asla kabul edilemez. TPAO ve  TPIC 'in almış olduğu bu karardan bir an önce vazgeçmelerini ve mağduriyetlerin giderilmesini talep ediyoruz.
 

Petrol-İş Sendikası her alanda milli değerlerimizin saadece maliyet hesapları bahanasiyle heba edilmesine karşı duracaktır. Petrol-İş Sendikası'nın bu işçi kıyımına sesiz kalmayacağı herkes tarafından bilinmeli ve hesaplar ona göre yapılmalıdır. Sonuna kadar direneceğiz direndiğimiz kadar var olacağız ve biz direndiğimiz sürece umutlar tükenmeyecektir.
 

TPIC'te yaşanan bu işçi kıyımının siyasetende bir karşılığı olacağı unutulmamalıdır. Sonuç olarak halkımızı, yerel siyasetçilerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı, milletvekillerimizi TPIC işçisinin bu haklı davasına karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz.
 

Bu sorun çözülene, mağduriyetler giderilinceye kadar sahaları ve meydanları terk etmeyeceğimize dikatinizi çeker, kamuoyuna saygılar sunarız.
 

Petrol-İş Sendikası Adıyaman Şubesi