• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Adıyaman TPAO'da bir saatlik iş bırakma

Petrol-İş üyesi, Adıyaman TPAO işçileri yönetimi protesto etti, işe bir saat geç başladı.

07.01.2011

Adıyaman TPAO Bölge Müdürlüğü yöneticilerinin, Adıyaman şubemiz yöneticilerine, işyeri temsilcilerimize ve üyelerimize karşı sert tutum ve davranışlarda bulunmasına, baskı uygulamasına, 9 üyemize haksız bir şekilde 8 gün işten uzaklaştırma cezası verilmesine TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü işçileri sert tepki göstererek, yönetimi protesto etti. 7 Ocak, Cuma günü TPAO Bölge Müdürlüğü önünde toplanan Petrol-İş üyesi işçiler, TPAO yönetiminin baskılarını protesto ederek, işe 1 saat geç başladılar.

Kitlesel basın açıklamasının da yapıldığı protesto eylemi ile ilgili olarak açıklama yapan Adıyaman Şube Başkanımız Zeynal Eroğlu, "Daha önce sendika yönetici ve temsilcilerimize yönelik açılan soruşturmalarda 9 arkadaşımıza haksız bir şekilde 8'er gün işten uzaklaştırma cezası verilmiştir. Bu haksız ceza ile yetinmeyen işveren, sendika ve çalışanlar üzerinde daha fazla baskı ve korku uygulamak, çalışanları pasifleştirmek için aynı arkadaşlarımızı, toplu iş sözleşmesinin 26. maddesini ihlal etmek suretiyle, parka çekerek, mesai ücretinden mahrum bırakarak, ücretle terbiye etmeyi bir baskı aracı olarak kullanmak istemektedir” dedi.

İş barışı bozuluyor, eşitlik yok ediliyor

Konuşmasını, “Bilinmelidir ki söz konusu 9 arkadaşımız işlerinde başarılı, usta ve ehil kişilerdir. Biz çok iyi biliyoruz ki, bizlerin emeği ve yarattığımız değerler üzerinden burada olan, kapsam dışı personele maddi destek sağlanması amacıyla bölge tazminatı, lojman kiralama, aile servisleri gibi olanaklar sağlanırken, zaten mağdur durumda olan kapsam içi personelin emeklerinin karşılığı olan fazla mesailerin kesilmesi, sosyal haklarının ellerinden alınması istenmektedir. Söz konusu biz üretenler olunca mesai ücretleri çok görülmektedir. Bu durum iş barışını, adaletini ve eşitliği yok edecektir" diye sürdüren Eroğlu şöyle devam etti:

"Biz biliyoruz ki saldırılar bununla da sınırlı kalmayacaktır. Bu saldırılar önümüzdeki günlerde uygulamaya konulacak başka saldırı ve hak gasplarının habercisidir. Toplu iş sözleşme sürecine girdiğimiz bu dönemde yapılan bu saldırı ve mesai gaspları manidardır. Bu uygulamalar TEKEL işçisine dayatılan 4/C statüsünün, taşeronlaştırmanın, sendikasızlaştırmanın ve iş güvencesini yok edecek uygulamalarının bir ön adımıdır. Bu saldırılar karşılıksız kalmamalıdır. Bunlara karşı sesiz kalamayız. 56 yılda iş başında, kulede onlarca şehit vererek, yüzlerce arkadaşımızın sakat kalarak var edip bu günlere getirdiği TPAO'nun 2011 yılında halka arzı, akabinde özelleştirilmesi söz konusudur. TPAO ülkeye getirdiği maddi değerle ve bizlerle beraber halkın malı olmuştur. TPAO özelleştirilemez. Sendikamız, “Toplu sözleşme hakkımız, grev silahımız” şiarıyla hareket etmektedir.”

Basın açıklamasının ardından sendikamız üyesi işçiler TPAO Bölge Müdürlüğü idari binasına kadar alkışlarla, sloganlar atarak yürüdüler ve daha sonra işbaşı yapıldı.