• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Aktif Üye Eğitimlerinin İlk Kademesi Tamamlandı

2018 Yılı Bahar Dönemi Aktif Üye Eğitimi birinci kademesi gelen dört ayrı grubun ardından sona erdi. Petrol-İş Örgütlenme ve Eğitim Sekreterliği tarafından hazırlanıp Eğitim Servisi uzmanları tarafından verilen Aktif Üye Eğitim programının birinci kademesi 7 Mart 2018 tarihinde tamamlandı.

09.03.2018

Aktif Üye Eğitimleri, sendikamız tarafından yirmi yılı aşkın süredir uygulanan bir eğitim modelidir. Her dönem, güncel ihtiyaçlara göre kimi zaman kısmî, kimi zaman ise köklü değişiklikler yapılsa da, mantığı ve özü aynı olan bir model uygulanmaktadır. Sendikal harekete ilgi duyan genç üyelerimizden toplumsal ve sendikal hareketlere duyarlı yeni aktivistler yetiştirmek üzere Yalova'da düzenlenen eğitim programına bu yıl 15 şubemizden 160 kişi katıldı.

Şubelerimizden, eğitime katılacak üyelerimizin özellikleri şöyle sıralanmıştı:

- Sendikal konulara ilgi duyan ve bu konuda okumaya araştırmaya meraklı
- Toplumsal ve siyasal gelişmelere karşı duyarlı ve bu duyarlılığını sendikal çalışmalara yönlendirerek arttırmak isteyen;
- Sendikası kendisinden katkı beklediğinde buna zaman ayırmayı kabul eden ve bunu gönüllü olarak yapan;
- Çevresinde güvenilir, işçi hareketinin ideallerine bağlı bir insan olmayı hedefleyen;
- İnsanların mutluluğunu kendi mutluluğu sayan ve bunun için fedakârlık yapmaktan kaçınmayan;
• Farklı fikirlere, değişik dünya görüşlerine saygılı, insanlar arasında dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmayan ve emekçi olmanın birleştirici gücüne inanan bir insan.

Birinci kademe eğitimde katılımcıların karşılaştığı farklı fikirlerle kendini zenginleştirmesi, farklı bölgelerden gelen ve önceden tanımadığı kişilerle bir ekip oluşturabilmesi, sendikal bir konu üzerinde birlikte tartışması ve ortak fikre ulaşması, yazılı rapor hazırlaması ve kürsüde sunuş yapma becerilerini geliştirmesini hedefleyen çalışmalar yürütülmüştür. Grup çalışmalarında hazırlanan raporlar çalışmaların sonunda kitap haline dönüştürülecek ve yayımlanacaktır.

Eğitim programının birinci kademesinin Birinci Grubu 22-23 Şubat tarihinde 49 üyemizin, İkinci Grubu 26-27 Şubat tarihinde 41 üyemizin, Üçüncü Grubu 1-2 Mart tarihinde 42 üyemizin, Dördüncü Grubu 5-6 Mart tarihinde 28 üyemizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Eğitim programına toplam 160 üyemiz katılmıştır.
Eğitime 8 kadın üyemizin katılabilmesi sevindirici olmakla birlikte, gelecek eğitimlerde bu konuda daha çok hassasiyet göstermemiz gerektiğini de göstermiştir.
Bilindiği gibi Aktif Üye Eğitimleri üç kademe hâlinde gerçekleştirilmektedir. İkinci kademeye katılacak üyelerimizin belirlenmesi için her üyemizin kişisel olarak hazırlayacağı bir ödev verilmiştir. Bu ödevi yapan arkadaşlarımız ikinci kademeye davet edilecektir.Bu yıl ikinci kademenin ödev konusu olarak her üyemizin kendi iş yerindeki toplu sözleşmesini okuyarak en önemli gördüğü üç maddeyi nedenleri ile açıklaması istenmiştir. Aktif Üye Eğitiminin ikinci kademesinin tarihleri belirlendiğinde ayrıca duyurulacaktır.