• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Aliağa Şube Temsilciler Kurulu Sonuç Bildirgesi

Şube Temsilciler Kurulu’muz 03 Kasım 2006 Cuma günü toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşmüştür.
03.11.2006

Petkim işyerimizde çalışan ve Şubat 2006 tarihinde işe giren üyelerimize işveren tarafından uygulanan ücretlerin TİS hükümlerine aykırılığı iddiasıyla Karşıyaka 2. İş Mahkemesi’nde açtığımız dava aleyhimize sonuçlanmıştır. Sendikamız hukukçuları tarafından karar temyiz edilecektir. Yargılama aşaması devam ettiğinden dolayı “sürmekte olan bir dava” hakkında yorumda bulunmayı şu aşamada doğru bulmuyoruz.

Ancak şu kadarını belirtmeden de geçemeyeceğiz: Böylesine haklı bir talebin reddini anlayabilmekte güçlük çekiyoruz. Bu nedenle de temyiz kurumu olan Yargıtay tarafından kararın düzeltileceğine, adaletin er geç tecelli edeceğine inanmak istiyoruz.Aksi halde, işyerindeki ücret adaleti ve iş güvencemizin temeli olan “iş değerlendirmesi”nin çöpe atılmış olacak; aynı işi yapan işçilerin birbirlerinden çok farklı ücretlerle çalışması, dolayısı ile iş barışının dibine dinamit koyulmuş olacaktır ki, bunun kabul edilebilir yanı yoktur.

Bu vesileyle bir kez daha belirtiyoruz: Bu sorun, aynı tarihte işe giren 156 kişinin değil, bütün Petkim işçisinin ve hatta benzer sorunlarla karşı karşıya olan tüm Petrol-İş üyelerinin sorunudur. Petkim İşverenine ve diğer yetkililere de diyoruz ki: Bu ücretle, huzur içinde “çalışacak” işçi bulamazsınız, ülkemizdeki işsiz ordusunun büyüklüğü sizi heveslendirmesin!

-Bir husustaki düşüncemizi de sizlerle paylaşmak isteriz: Son günlerde ülkemiz siyasi gündemine giren ve hemen herkesin bir şeyler söylemesine rağmen başta Konfederasyonumuz Türk-İş olmak üzere pek çok sendikanın suskun kaldığı, “Kürt Sorunu” hakkındadır. Biz işçiler, emekçiler yıllardır söylediğimizi bugün bir kez daha gür sesle haykırıyoruz: Bu ülke hepimizin, başka Türkiye yok! Bizi, kimse -ne yaparlarsa yapsınlar- birbirimize düşman edemeyecek, bizi bölüp parçalayamayacak! Biz kendi sorunlarımızı hiçbir yabancı güce ihtiyaç duymadan kendimiz çözebiliriz.

Bizler, yüzlerce yıldır olduğu gibi bundan sonra da, barış içinde, kardeşçe bir arada yaşayabiliriz. Artık yeter! Çektiğimiz bunca acı, dökülen kardeş kanı, yok olan ülke kaynakları bize bu sorunun da -diğer bütün sorunlar gibi- silahla, kanla, şiddetle çözülemeyeceğini öğretmedi mi? Bugün ülkemizin birliğine de, barış içinde birlikte yaşamaya da sahip çıkma zamanıdır.

Bu yönde atılacak bütün adımları, ortaya konulacak bütün çabaları desteklediğimizin bilinmesini istiyoruz. -Temsilciler Kurulu’muzda ayrıca, 11-12 Kasım 2006 günlerinde Antalya’da yapılacak olan “Genel Temsilciler Kurulu”nda yapacaklarımız; yaklaşan toplu iş sözleşmeleri süreci, geçici işçilerin durumu ve işyerlerimize özgü diğer sorunlar görüşülmüştür.

Antalya’daki grevci “Novamed” işçilerine üyelerimiz tarafından yapılan maddi destek grevci işçileri sevindirmiş, güçlerine güç katmıştır. Bu dayanışmayı gerçekleştiren tüm üyelerimize Sendikamız ve grevci işçiler adına teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.

PETROL-İŞ SENDİKASI ALİAĞA ŞUBE TEMSİLCİLER KURULU