• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Aliağa'da Torba Yasaya karşı eylem

Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri olarak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden ve 'Torba Yasa' olarak adlandırılan, tüm memur işçi ve emeklileri yakından ilgilendiren Torba Yasasına karşı Aliağa Demokrasi Meydanında 12 Ocak 2011 Çarşamba saat:12.00’de tüm emek bileşenleri bir araya gelerek AKP ilçe binası önünde çıkarılmak istenen yasaya karşı tepkilerini dile getirdi.

12.01.2011

Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri olarak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden ve 'Torba Yasa' olarak adlandırılan, tüm memur işçi ve emeklileri yakından ilgilendiren Torba Yasasına karşı Aliağa Demokrasi Meydanında 12 Ocak 2011 Çarşamba saat:12.00’de tüm emek bileşenleri bir araya gelerek AKP ilçe binası önünde çıkarılmak istenen yasaya karşı tepkilerini dile getirdi. Aliağa Emek ve Demokrasi platformu DİSK dönem sözcüsü Yücel LAÇİNER”in yaptığı açıklamada;

2002 yılından bu yana iktidarda olan AKP hükümeti sürdürdüğü neoliberal politikalar ile ülke tarihinde görülmemiş bir sermaye desteğini arkasına almıştır. Halka dayanmayan bir anlayışla hareket eden, varlığını sermayeye borçlu olan AKP bu süreç içinde hem ekonomik hem de sosyal alanda, başta emekçiler olmak üzere toplumun ezilen bütün kesimleri üzerinde baskıcı ve otoriter uygulamaları hayata geçirmiştir.

Kamuoyunda torba yasa olarak bilinen tasarı ile AKP hükümeti, emekçilere yönelik bir saldırı planı daha ortaya koymaktadır. Bu yasanın amacı, işverene her türlü kolaylığı sağlarken; emekçilerin ücretlerini düşürmek, engellilerin istihdamını azaltmak, çalışma saatlerini yükseltmek, kamu emekçilerinin sürgüne yollanmasının önünü açmak, belediyelerin taşeronlaşmasını hızlandırmak, alın terimizle biriktirdiğimiz işsizlik fonunu kalıcı olarak işverene açmak, esnek çalışmayla iş güvencesini kaldırmak, kamuda kadrolaşmayı ve biat kültürünü yaygınlaştıracak rekabetçi bir anlayışın hakim olduğu bir yapı inşa etmektir. AKP hükümeti böylece iş hayatından tutun da sosyal hayata kadar birçok alanda otoritenin-iktidarın mutlak üstünlüğünü sağlamaya çalışmaktadır.

- KÖLE OLMAK İSTEMİYORUZ

AKP iktidarı açısından, seçim öncesi egemen sınıfın güvenini yeniden sağlamak, hala kendisinin tek alternatif olduğunu düşündürmek ve olası bir iktidarda kimlere hizmette kusur etmeyeceğini göstermesi bakımından bu yasa ayrı bir öneme sahiptir. Bu bağlamda Türkiye’de demokrasi krizdedir ve bu torba yasa tasarısı Abdülhamit uygulamalarına örnektir. Bu yasa faşizan zihniyetin, vahşi kapitalizmin ve neo liberal politikaların saldırısıdır!Biz emekçiler iktidarların halkın, emekçilerin, yoksulun, gençliğin, ezilenlerin menfaatleri için çalışması gerektiğine inanıyoruz! Bütün bu nedenlerle bu torba yasayı engellemek için sesimizi yükseltiyoruz!

Esnek çalışma koşullarına

Güvencesizleştirilmeye  

Ekmeğimizin küçültülmesine

Çalışma saatlerinin uzatılmasına

Taşeronlaştırmaya 

Birikimlerimizin sermayeye sunulmasına

Asgari ücrete razı edilmeye

Kamu Emekçilerinin Sürgüne yollanmasına

Kötü çalışma koşullarına

Sömürüye, baskıya, şiddete karşı sesimizi yükseltiyoruz!

- ÜCRETLİ KÖLELİK İSTEMİYORUZ

Biz emekçiler, bu yıkıcı, yok edici anlayışa, bu görmezden gelme tavra karşı bu yasa üzerinde bir direniş hattı örgütlemek zorundayız. Bu bağlamda toplumun bütün kesimlerine, emek ve dayanışma örgütlerine, gençliğe, demokratik kitle örgütlerine; vahşi kapitalist saldırılara ve neo liberal politikalara karşı; emek, eşitlik, demokrasi ve özgürlük mücadelesi için ortaklaşa verdiğimiz mücadelede birlik olma çağrısını yineliyoruz!

- YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ

 Bütün bu nedenlerle ALİAĞA EMEK ve DEMOKRASİ PLATFORMU OLARAK Mücadelemiz en geniş emek ve demokrasi güçlerinin ortak mücadelesi ile sonuna değin sürecektir! Bu süreçte biz emekçiler; emek ve demokrasi için, baskıcı uygulamalara, yıkıcı, yok edici, tasfiyeci anlayışa karşı durmak için mücadele edeceğiz.

 ALİAĞA EMEK ve DEMOKRASİ PLATFORMU

 Not: Tüm video görüntülerine http://www.aliagatv.com adresinden ulaşabilirsiniz.