• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Aliağa’da Yaşam Platformu

Aliağa’da Yaşam Platformu FEKEM ve Petrol-İş Aliağa Şubesi’nin öncülüğünde yapılan çağrı üzerine oluşturulan "Aliağa’da Yaşam Platformu"nun davetine, çok sayıda örgüt temsilcisi ve yurttaş katıldı.
07.11.2006

07.11.2006 Salı günü saat 14.30'da Petrol-İş Konferans Salonu’nda başlayan ve 17.00'ye kadar süren toplantıda önce yurttaşlar konuştu, daha sonra çeşitli siyasi parti yöneticileri söz aldı.

Toplantının sonunda, katılımcıların üzerinde mutabık kaldığı başlıca sorunlar şöyle sıralandı:“Kirletici sanayilerle kuşatılmış olan bu bölge giderek "Dilovası"na benzemektedir. Son yirmi yılda nüfusa oranla 3-5 kat daha fazla kanserden ölümler görülmektedir. Aliağa halkının tükettiği, özellikle üst solunum yolları hastalıkları ve kanser ilaçları kullanımındaki artış dikkat çekici boyutlara ulaşmıştır. Aliağa körfezindeki balıkların karaciğerlerinderastlanan "enzim"lerin yüksekliğinin de gösterdiği gibi, denizimiz de gerek sanayi, gerekse evsel atıklardan dolayı hızla kirlenmektedir; zehirlenenler yalnızca kefaller olmasa gerek!

Aliağa ağır sanayi tesislerinin yoğun olduğu, aynı zamanda deprem kuşağı üzerinde yer alan bir bölgedir. Buna rağmen halk, tehlikeler karşısında ne yapacağı konusunda bilgi sahibi ve bilinçli değildir; olası bir büyük kaza sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili "eylem planı" hazırlığı yoktur. Sanayi tesislerinin dibine konutlar yapılmaya, buralardaki hazine arazileri hızla imara açılmaya devam etmektedir. Oysa kentin yerleşim alanları mümkün olduğu kadar tesislerin uzağında olmalıdır.Aliağa ve Nemrut Körfezi, hızla artan gemi trafiği nedeniyle kirlenmekte ve amatör balık avcılarına bile yasaklanarak, çevrede yaşayanlara yabancılaştırılmaktadır.Aliağa'da ayrıca, ülkenin pek çok bölgesinde yaşanan sorunlar da-doğal olarak- yaşanmaktadır: İşsizlik, asayiş bozuklukları, gençliğin sorunları vb.

Örneğin Aliağa’ya en kısa zamanda, en az yirmi derslikli bir lise yapılması gerekmektedir.”Bu tartışmaların ve saptamaların ardından platform şu değerlendirmeyi de yaptı:“Hiç bir şey için geç değildir; Aliağa'nın bu saydığımız sorunları yanında, yıllardır çeşitli alanlarda verilen mücadeleler sonucu kazandığı zengin deneyim birikimi vardır. Aliağa, ülkemizin örgütlülük oranı en yüksek bölgelerinden biri sayılır. Bu sayede elde edilmiş başarı örnekleri hiç de az değildir.Yapılması gereken, sorunları ve tehlikeleri “yaratanlar” ile onları “denetlemek ve engellemek” ile görevli olanlara karşı örgütlü bir tepkiyi derhal hayata geçirmektir.

Bu amaçla platform, önümüzdeki on gün içinde tekrar toplanacak ve yapılacakları planlayacaktır. Platformun sözcülüğünü bir süre daha Petrol-İş Aliağa Şubesi’nin yürütmesi de kararlaştırılarak toplantı sona erdi.