• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Ankara 4.İş Mahkemesi Haklılığımızı Tescil Etti

ANKARA 4. İŞ MAHKEMESİ HAKLILIĞIMIZI TESCİL ETTİ 18.10.2004 TPAO Genel Müdürlüğü, Personel ve İdari İşler Grup Başkanlığına bağlı, Güllük Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde çalışmaktayken 14 Mayıs 2004 Tarihinde iş akidlerine son verilen biri İşyeri Temsilcisi toplam yedi üyemizin işe iadelerine ilişkin Sendikamızın Ankara 4.İş Mahkemesinde açmış olduğu dava 05.10.2004 Tarihinde sonuçlanmıştır. Buna göre, Ankara 4.
18.10.2004

ANKARA 4. İŞ MAHKEMESİ HAKLILIĞIMIZI TESCİL ETTİ 18.10.2004 TPAO Genel Müdürlüğü, Personel ve İdari İşler Grup Başkanlığına bağlı, Güllük Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde çalışmaktayken 14 Mayıs 2004 Tarihinde iş akidlerine son verilen biri İşyeri Temsilcisi toplam yedi üyemizin işe iadelerine ilişkin Sendikamızın Ankara 4.İş Mahkemesinde açmış olduğu dava 05.10.2004 Tarihinde sonuçlanmıştır. Buna göre, Ankara 4. İş Mahkemesi üyelerimizin “İş akdinin feshinin geçerli bir nedene dayanmadığının tespitiyle işe iadelerine” karar vermiştir. Karar temyiz edilmiş, Yargıtay süreci beklenmektedir. Kararın Yargıtay tarafından onanması sonucunda üyelerimizin işlerine iade edilerek yaşanan olumsuzlukların telafi edileceği inancını taşımaktayız. Bu uygulama yaklaşan Toplu-İş Sözleşmelerimiz öncesi Sendikamızın örgütlü olduğu tüm işyerlerinde yaşatmaya çalıştığı verimli, üretken ve barışçıl bir çalışma ortamının tesisi için de olumlu bir adım olacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Petrol-İş Sendikası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Adına Mustafa ÖZGEN Başkan