• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Petrol-İş Sendikası ülkenin dört yanında eylemdeydi:

Ankara elini TPAO'dan çek

Petrol-İş Sendikası'nda örgütlü  TPAO işçileri, kurumdaki işlerin parçalanarak taşeron şirketlere verilmesine karşı  5 Mayıs Pazartesi günü, yarım gün iş bıraktı. Batman, Adıyaman ve Trakya'da bölge müdürlükleri,  Ankara'da ise Genel Müdürlük önünde yapılan eylemlere katılım kitleseldi. Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın,  Genel Mali Sekreteri İbrahim Doğangül ve Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Nimetullah Sözen de alanlardaydı.

05.05.2014

Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın ile  Sendika Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Nimetullah Sözen'in de hazır bulunduğu Batman’daki iş bırakma eyleminde, Saat 9.00'da itibaren Bölge Müdürlüğü dış kapısı önünde  yüzlerce  sendika üyesi toplandı.  Petrol-iş üyeleri   daha sonra  “TPAO halkındır küçültülemez”  “Besim’le dönüşüm programına hayır”, “Ankara çek elini TPAO’dan” pankartları, “TPAO bizimdir bizim kalacak” sloganı eşliğinde TPAO Bölge Müdürlüğü binasına doğru yürüdüler. 

Batman: Özelleştirme paraları ayakkabı kutularında

Yürüyüşün ardından üyelere hitaben bir konuşma yapan  Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın “ TPAO bir süredir küçülüyor.  Kurumun işleri, önceleri kadrolu personel tarafından yapılırken, bir süredir taşeronlaştırma ve hizmet alımları adı altında,  birilerine adeta peşkeş çekilmektedir.  Son olarak ta TPAO yönetimi tarafından, kuruluş bünyesinde sürdürülen ağır nakliyat, yol ve lokasyon yapım faaliyetlerinde çalışan işçilerin başka birimlere kaydırılması gündeme getirilmiştir. Petrol-İş üyesi TPAO işçilerine üretim birimine geçmeleri teklif edilmektedir.Söz konusu faaliyetlerde ise taşeronlaşmaya gidilecek, bu işler ya TPAO bünyesinde yeni kurulan servis şirketine verilecek ya da dışarıdan hizmet alımı yoluyla karşılanacaktır. Bu girişim kabul edilemez!  ” dedi. Bu projenin  TPAO’nun özelleştirmesinin önünü açacağını dile getiren Öztaşkın,  özelleştirmeye karşı verdikleri  mücadelenin en büyüğünü TPAO’da vermeye hazır olduklarını bildirdi. 58 milyar dolarlık özelleştirmenin 51 milyar dolarının AKP Hükümeti döneminden yapıldığı belirten Öztaşkın şöyle devam etti: “Nerede bu paralar? Bu paralar ayakkabı kutularında saklandı. Hırsızlıkları ve yolsuzlukları görün.”

Petrol-İş Batman Şube Başkanı Mustafa Tekik de sendika üyelerine şu şekilde seslenerek : “ Basın mensupları ve güvenlik güçleri huzurunda söylüyorum. Öyle yasaktır, yasaldır ve cezaevine gireceksiniz, söylemlerine hiç kulak vermiyoruz, bu konuda  meşru gördüğümüz her şeyi yapacağız. Canımızı yakanın biz de canını yakarız.” dedi.

Adıyaman: Grev hakkımız ne olacak

Adıyaman TPAO Bölge Müdürlüğünde çalışan Petrol-İş Sendikası üyeleri  sabah erken saatlerde iş bırakarak bölge binasına yürüdü.  TPAO çalışanları  sık sık “TPAO bizimdir bizim kalacak”, “Direne direne kazanacağız”, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam”,  “Yönetim şaşırma sabrımızı taşırma”,  “Taşeronlaşmaya hayır” sloganlarını attılar.

Şube adına bir konuşma yapan Adıyaman Şube Başkanı Ali Tırpan, işçilerin tepkisinin dikkate alınmaması halinde eylemleri sürdüreceklerini bildirdi. Adıyaman'daki eylemde de Petrol-İş Genel Mali Sekreteri İbrahim Doğangül vardı.  Doğangül, Çalışma Bakanı Faruk Çelik’in “Maalesef Türkiye taşeron işçi cehennemine dönüştü. Bunu ortadan kaldırmak için yasal düzenleme yapacağız” sözlerini hatırlatarak, şöyle dedi. “ Bu sözlerin üzerinden  iki buçuk yıl geçti. Şimdi yaptıkları yasal düzenlemelerle hepimiz taşeron işçisi olacağız”.  TPAO için kurulan 9 ayrı servis şirketiyle planın uygulanmaya konulduğuna işaret eden Doğangül, “Madem TPAO’nun her tarafını özelleştirmek istiyorsunuz. Peki size sormazlar mı TPAO işçisinin grev hakkı ne olacak? Siz istediğiniz kadar grev yasak deyin. Direndik direnmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Ankara, Lüleburgaz: Güvencesizleştirmeye hayır

TPAO eylemlerinin diğer durakları ise Ankara ve  Lüleburgaz'dı.

Petrol-İş Sendikası Ankara Şubesi'nde örgütlü TPAO çalışanları sabah mesaisi saatlerinde  TPAO Genel Müdürlüğü önünde toplandılar.  Ankara Şube Başkanı Şuayip Gül burada yaptığı basın açıklamasında,   “ Kamu kuruluşumuz olan TPAO özel şirket mantığı ile yönetilemez. TPAO'nun zayıflatılmasına , petrol tekelleri karşısında gücünü yitirmesine izin veremeyiz” dedi. Basın açıklamasında Ankara Şube Başkan Yardımcısı Sabri Polat ve işyeri temsilcileri de hazır bulundu.

Lüleburgaz'da bulunan TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü, Petrol-İş Trakya Şubesinin eylem alanıydı. Sabah 9.00'da  bölge müdürlüğü önünde bir araya gelen sendika üyelerine hitaben Trakya Şube Başkanı Turgut Düşova bir konuşma yaptı. Konuşması “TPAO bizimdir, bizim kalacak” sloganı ile konuşması sık sık kesilen Düşova “ Kamu yararı doğrultusunda faaliyet gösteren TPAO'yu, verimliliğe odaklı, istihdamı esnek ve güvencesizleştirilmiş bir şirket haline getirmek istiyorlar. Bunu kabul edemeyiz” dedi.