• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Ankara Şube 1 Mayıs'a Tandoğan'da “merhaba” dedi.

Petrol-İş Sendikası Ankara Şubesi, İşçi Sınıfının  Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs'ı  Türk-İş'e bağlı sendikalarla birlikte  Tandoğan Meydanı'nda kutladı. Petrol-İş Sendikası Genel Yönetim Sekreteri Ahmet Kabaca  da Tandoğan'daydı.

02.05.2014

Ankara'daki etkinliğe Petrol-İş Sendikası Genel Yönetim Sekreteri Ahmet Kabaca'nın yanı sıra Ankara Şube Başkanı Şuayip Gül,  Sabri POLAT, Baki TURHAN, işyeri temsilcileri ve üyeler de katıldı. Petrol-İş üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği Ankara'daki kutlamada coşku vardı.

İnsan onuruna yakışır iş
Etkinlik öncesinde yayımlanan 1 Mayıs bildirisinde  Petrol- İş Ankara Şube Başkanı Şuayip Gül, Türkiye'de giderek artan güvencesiz çalışma biçimlerine, işsizliğe ve yoksulluğa karşı tepkilerini dile getirdikten sonra hükümete seslenerek “  İnsan onuruna yaraşır iş” herkesin hakkıdır. Cinayet haline gelen iş kazaları önlenmeli, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri artırılmalı ve Vergi adaletsizliği giderilmeli, Türkiye Taşeron Cumhuriyeti olmaktan kurtarılmalıdır” dedi.

Bütünsel programa karşıyız

Bildiride TPAO  ve Botaş'taki son durumlara dikkat çeken Gül  şöyle devam etti “ TPAO'da istihdam yapısını değiştirecek, istihdamı güvencesizleştirecek ve çalışma barışını baltalayacak “Bütünsel Dönüşüm Programı”na karşı çıkacağız. BOTAŞ'ın, 4646 Sayılı Yasa'da yapılmak istenen değişikliklerle zayıflatılmasına itiraz edeceğiz.” dedi.

Kaynak: Ankara Şube