• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Ankara Şube; Hakkımız olanı istiyoruz PAKPEN'DE ÇALIŞMA KOŞULLARI DÜZELTİLSİN!

Basın Servisi
08.05.2014

7 Mayıs 2014 Çarşamba günü Konya Pakpen İşyerimizde, çalışma koşullarının düzeltilmesi için, Ankara Şube Başkanımız Şuayip GÜL, Başkan Yardımcılarımız Sabri POLAT Baki TURHAN, İşyeri Temsilcilerimiz ve Üyelerimizin yoğun katılımıyla basın açıklaması yapılmış,üyelerimiz yemek yememe eylemi yapmışlardır.

Ankara Şube Başkanımız Şuayip Gül tarafından yapılan basın açıklamasının tam metni aşağıda yer almaktadır.

Hakkımız olanı istiyoruz

PAKPEN'DE ÇALIŞMA KOŞULLARI DÜZELTİLSİN!

Konya'da kurulu bulunan ve Petrol-İş'in örgütlü olduğu Pakpen'de işveren işçinin çalışma koşullarının düzeltilmesi ile ilgili taleplerine kulaklarını tıkıyor.

Pakpen'de işveren, zaman zaman talepteki azalmayı zaman zaman da işyerinin ekonomik durumunu gerekçe göstererek işçinin en temel haklarını yerine getirmemekte ve çalışma koşullarının daha da kötüleşmesi pahasına hareket etmektedir. Öyle ki, işten çıkarmaları dahi gündeme getirebilmiş ancak işçinin örgütlü iradesi bunu engellemiştir.

Ancak işveren, işyerinde çalışma düzeninde bazı değişikliklere gitmekte, bazı üyelerimizi iş tanımlarından farklı işlerde çalışmaya zorlamaktadır. Üyelerimizin çalışma yerlerini sürekli değiştirmektedir.

Benzer uygulamaları sürdürmekte kararlı görünen işverenin, ekonomik sıkıntı bahanesiyle sistematik mobbing yapmaya başladığı görülmektedir. Hatta bu uygulamaları, bazı işçileri işten ayrılmaya zorlamak ve böylece kıdem tazminatı ödememek için yapıldığı yönündeki kuşkularımız artmaktadır.

Bu uygulamaların yanı sıra özellikle 4-12 vardiyasında olmak üzere yemeklerin kalitesi giderek düşmüştür. İşçilerin servis sorunu da, tüm girişimlerimize rağmen halen çözülmüş değildir.

Pakpen'de aynı anlayışın sonucu olarak işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri de yeterli düzeyde alınmamaktadır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin her türlü maliyet hesabının üzerinde olduğu bilinmelidir.

Sendikamızın yapıcı, çözüm odaklı yaklaşımlarına ve diyalog çabalarımıza rağmen işverenin işyerindeki bu sorunlara karşı duyarsız kalması ve işçinin sesine kulak tıkaması, örgütlü Pakpen işçisinin iradesine saygısızlıktır. Bu tutum, halen yürürlükte olan toplu sözleşme düzeni ile sağlanan çalışma barışını bozucu niteliktedir.

Bugüne kadar işçinin alınteriyle yükselen ve Türkiye'nin en önemli şirketlerinden birisi haline gelen Pakpen, bugün ekonomideki belirsizliklerden kaynaklı olarak sıkıntıya düşmüş olabilir. Ancak bu gerekçeyle işyerindeki çalışma koşullarının daha da kötüleşmesi ve bu gelişmelerin bugüne kadar işyeri için gece gündüz demeden çalışan işçilere çeşitli şekillerde fatura edilmesi asla kabul edilemez!

Ülkemizin en önemli şirketlerinden birisi olan ve Konya'nın en köklü sanayi kuruluşu pozisyonunda olan Pakpen'in on yıllardır süren büyümesi, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda gücünün artması ile övünülürken, bu başarıda işçinin payının görmezden gelinmesi büyük bir tutarsızlıktır.

Pakpen işçisi hakkı olanı almak, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve işyerinde çalışma barışını tesis etmek için örgütlenme iradesi gösterirken, bir yandan işyerinin üretimini arttırması ve büyümesi için her türlü fedakarlığı yapmıştır.

Bilindiği gibi Petrol-İş Ankara Şubesi, Konya gibi sendikal pratiğin zayıf olduğu bir kentte Pakpen işyerinde örgütlenmiştir. Pakpen işçilerinin bu örgütlenmesi, Konya'da çalışan tüm emekçiler için büyük bir umut olmuş ve Pakpen işçisi hak mücadelesi, iş ve aş mücadelesi için kentte öncü bir rol oynamıştır.

Sabırlı ve kararlı bir örgütlenme sürecinden sonra Petrol-İş üyesi olan Pakpen işçilerinin bu kararlılığı sonucu önemli kazanımlar elde ettiğimiz ve 1.11.2012-31.10.2015 tarihleri arasında geçerli olan ilk toplu sözleşme, 16 Nisan 2013'te imzalanmıştır. Bu sözleşmenin imzalanması ile birlikte Pakpen'de çalışma barışı sağlam temellere oturmuştur.

Şimdi işverenin, dönemsel gelişmeler nedeniyle işçinin bu örgütlenme iradesini ve kurulan sözleşme düzenini hiçe sayarak hareket etmeye çalışması, çalışma barışını bozacak uygulamalara imza atması son derece yanlıştır.

Pakpen işverenini bu yanlıştan bir an önce dönmeye çağırıyoruz!

Pakpen işyerinde dün olduğu gibi bugün de işçiler fedakarca çalışmaya devam edecektir. İşçinin, işyerinde yaşanan sıkıntıları hep birlikte ve çalışma barışını bozmadan aşmak konusunda bir tutum içerisinde olduğunu bir kez daha belirtmek istiyoruz. Bu nedenle hiç kimsenin, işçinin iyi niyetinden kuşku duymaması gerekir.

Ancak daha önce, işyerinde mobbinge varan uygulamalara derhal son verilmeli, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, yemek ve servis sorunlarının giderilmesi için adım atılmalıdır.

Pakpen işçisi birkaç yıl önce ortaya koyduğu örgütlenme iradesini, örgütlülüğünü korumak konusunda ve işyerindeki sorunların çözülmesi adına da gösterecektir!

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Petrol-İş Sendikası
Ankara Şube Yönetim Kurulu adına
Şuayip GÜL
Başkan

 

Kaynak: Ankara Şube