• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

"Ankara Şubeler Platformu" Kuruldu

26.06.2005

“ANKARA ŞUBELER PLATFORMU ” KURULDU

22.06.2005

IMF ve Dünya Bankası direktiflerini harfiyen uygulayan AKP iktidarı, Kapitalizmin içinde bulunduğu buhranın ekonomik yükünü emekçilerin sırtına yıkıyor.

İş kanunu, Belediyeler yasası, Gelir idaresi yasası, Tarım yasaları, Sosyal Sigortalar ve GSS yasası, kamu yönetimi Temel kanunu, SSK hastanelerinin sağlık bakanlığına devrine ilişkin kanun, kamusal alanı yok etmek ve sosyal devleti ortadan kaldırmak amacıyla Kamuya ait işletmeleri ve ülke kaynaklarını (yer altı – yer üstü ) yağmalamak için çıkarılan özelleştirme kanunları, yabancı sermayenin Teşvik edilmesine dair kanun, Türk ceza kanunu, Kamu personel Reformu kanunu gibi düzenlemelerin hepsi DTÖ içinde güç odağı olan emperyalistlerin, İMF ve DB gibi finans örgütleri aracılığı ile dayatılarak parlamentomuzda düzenlettikleri bilinen bir gerçektir.

ABD’nin Ortadoğu politikalarına Türkiye halkının % 80’ine rağmen tam destek veren AKP hükümeti halk karşıtı ve ABD yanlısı politikalarda ısrarı sürdürüyor. Çareyi ABD’ye sığınmakta bulan iktidar, ABD’ye vaat ettiği rolü bölgemizde oynarsa, İsrail gibi bütün komşularımız ve bölge halklarının nefretini kazanacaktır. Fakat Tüpraş, Petkim, Telekom, Seydişehir Alüminyum, Erdemir, Tekel, Seka, Limanlar ve Madenler de yaşanan emekçi hareketi ve özleştirme karşıtı mücadele gösteriyor ki, içeride halk karşısında kendisini tüketen AKP hükümeti artık (Kendinden öncekilerde olduğu gibi) ABD’de kurtaramayacaktır.

Emekçilere yönelik bütün bu amansız saldırılara karşı biz aşağıda imzası bulunan Ankara’da örgütlü sendika şubeleri olarak her alanda ayrı ayrı yürüttüğümüz mücadeleyi birleştirmekten başka bir çarenin kalmadığını görerek “ANKARA ŞUBELER PLATFORMU ” adı altında ortak mücadele etme kararı aldık.

Bugün gelinen durum itibariyle bir tek ayrımın olduğunu açıklıkta tespit ettik. Bu da Emperyalizmin yerli işbirlikçileri ile ülkeyi satanlar ve ülkeyi ve Emekçilerin çıkarlarını koruyanlar.

Bugüne kadar yürüttüğümüz mücadele ayrı ayrı hareket etsek bile bizleri alanlarda buluşturuyorsa ortak mücadele aciliyet kazanmış demektir.

Yaşadığımız saldırılara karşı yalnızca sendikalarımızın genel merkezlerinden veya konfederasyonlarımızdan tavır bekleyen ve izleyici olan konumlardan kurtularak taleplerimizi, gücümüzü ve mücadeleyi ortaklaştırarak hem ülkemiz işçi ve emekçi hareketinin gelişmesine katkı koyacak hem de genel merkezlerimizi ve konfederasyonlarımızı güçlendireceğimize inanıyoruz.

Yaz sıcağı ile beraber, özelleştirmelere karşı mücadelede ısınırken önümüzdeki dönemde

1.

Tüpraş, Petkim, Telekom, Seydişehir Alüminyum, Erdemir, Tekel, Seka, Madenler, Limanlar her biri vatandır. Vatanın satılmasına yer altı ve yer üstü zenginliklerimizin sermayeye peşkeş çekilmesine, ormanlarımızın, Enerji Santrallerimizin, Barajlarımızın ve hatta müzelerimizin dahi satılmasına karşı Tarihimizi, Kültürümüzü, Topraklarımızı ve Ulusal Bağımsızlığımızı savunacağız.

Bu temelde mücadele eden emekçilerle dayanışma ve mücadele birliği sağlayacağız.

2.

Kamu sözleşmeleri sürerken hükümetin IMF direktifleri doğrultusunda yoksulluk ücreti, esnek ve kuralsız çalışma dayatmalarına teslim olmayacağız.

3.

Sosyal güvenlik reformuna, Eğitim-Sen’in susturulmak istenmesine ve kamu personel reformu kanununa karşı mücadelemiz aynı güçlerle yürütülecek ortak bir mücadeledir.

4.

Amerikan Emperyalizmine, IMF ve Dünya bankası politikalarına karşı mücadele ederken, ülkemiz ve emekçiler aleyhine geliştirilen mali iktisadi ve askeri her tür bağımlılığa karşıda mücadele edeceğiz. Komşu ülkeler halklarına karşı sürdürülen saldırı ve katliamlara karşı seyirci kalmayacağız.

Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.

ANKARA ŞUBELER PLATFORMU ADINA

YÜRÜTME KURULU

PLATFORM KATILIMCILARI

*

Petrol-İş Sendikası Ankara Şubesi / TÜRK-İŞ
*

Eğitim-Sen Ankara 1 Nolu Şube / KESK
*

Eğitim – Sen Ankara 3 Nolu Şube / KESK
*

TÜMTİS Ankara Şube / TÜRK-İŞ
*

Sağlık- İş Ankara Şube / TÜRK-İŞ
*

Haber Sendikası Ankara Şube / KESK
*

Yol –İş Sendikası 3 Nolu Şube / TÜRK-İŞ
*

ESM Ankara 1 Nolu Şube / KESK
*

Kültür Sanat Sendikası Ankara Şube / KESK
*

TÜMBEL-SEN 2 Nolu Şube / KESK
*

Tezkoop-İş Ankara 1 Nolu Şube / TÜRK-İŞ
*

Tezkoop-İş Ankara 2 Nolu Şube / TÜRK-İŞ
*

Basın İş Sendikası Ankara Şube / TÜRK-İŞ
*

BES Ankara 1 Nolu Şube / KESK
*

GİMS MTA Şube / TÜRK-İŞ
*

ESM Ankara 2 Nolu Şube / KESK
*

BTS Ankara Şube / KESK
*

Tezkoop-İş Ankara 4 Nolu Şube / TÜRK-İŞ
*

TÜMBEL-SEN 1 Nolu Şube / KESK