• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Ankara Şubemiz 1 Mayıs'ı Tandoğan'da Kutladı

02.05.2023

Sendikamız Ankara Şubesi'nin de katıldığı 1 Mayıs, Tandoğan Meydanı'nda geniş katılımlı kutlandı. Ortak kutlanan 1 Mayıs'ta üyelerimiz taleplerini bir kez daha dile getirdiler. Saat 13.00'da Tandoğan'da yapılan geniş katılımlı miting öncesi, Ankara Şube Yöneticilerimiz ve üyelerimiz şube binası önünde biraraya geldiler. Sendikamız Ankara Şube Başkanı Ali Haluk Koşar tarafından yapılan 1 Mayıs konuşmasının ardından, TÜMTİS ile birlikte Tandoğan Meydanı'na yüründü. 

Şubemiz tarafından yapılan basın açıklamasının tam metni aşağıda yer almaktadır.

EMEK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK, ADALET EŞİTLİK, DEMOKRASİ, DAYANIŞMA
İNSAN ONURUNA YAKIŞIR BİR GELECEK İÇİN

Dünyada ve ülkemizde ister ekonomi, ister sosyal, ister, siyasal, ister yaşamakta olduğumuz deprem felaketleri ve sağlıkla ilgili kriz olsun krizden en fazla etkilenen kesim istisnasız emekçi kitlelerdir. Sağlıklı, güvenceli ve insanca bir yaşam için sesimizi ve mücadelemizi sürdüreceğiz.

EMEK EN YÜCE DEĞERDİR,

Talebimiz çok açık;
İnsanca bir yaşam istiyoruz.

Bizler emeğiyle geçinmeye çalışan milyonlarız. İşçi ve emekçi kardeşlerimizle hep birlikte daha güzel bir yaşam daha güzel bir gelecek diyerek her daim emeğiyle ekmeğini kazanan işçilerimiz ve tüm emekçilerimiz için sorumluluk alarak onların bugünü ve yarınını kucaklayıcı, emekçilerimizin hak ettikleri yaşam standartlarına ulaştıran düzenlemeler yapılması için çalışacağız ve mücadele edeceğiz.

Ülke tarihimizde daha önce yaşanmamış olanlara tanıklık ediyoruz. Dünyada bu büyüklükte sarsıcı deprem felaketi gibi bir olay yaşanmadı. Ülke olarak büyük bir felaket yaşamaktayız. On binlerce insanımız vefat etmiş, yüzbinlerce insanımız yaralanmıştır. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz.

Ülke olarak yüzyılın felaketi olan depremin üstesinden gelerek, sosyal devletin yeniden inşa edilerek, işçinin memurun, çiftçinin, esnafın, emeklinin, işsizin toplumun geniş kesimlerini taleplerinin karşılanması zorunludur.

Gıda ürünlerinde, doğalgazda, akaryakıtta, elektriğe kadar tüm ürünlere birbiri ardına gelen zamlarla emeğiyle geçinen geniş toplum kesimlerini hayatlarını sürdürülemez hale getirdi.

Çocuklarımıza onurlu ve güvenli bir gelecek sağlamak istiyoruz. Şehrimiz, Ülkemiz, dilimiz, inancımız, görüşümüz, işyerlerimiz farklı olsa da bizler emeğin ortak dilini konuşup; onun en yüce değer olduğuna inanıyoruz.

Talebimiz çok açık;

Ortak mücadelemiz emeğimizin karşılığını almak,

İnsanca bir yaşam istiyoruz.

Haksız işten çıkarma, sendikasızlaştırma, kıdem tazminatına müdahale, özelleştirme, kayıt dışı çalıştırma, vergide adaletsizlik yıllardır mücadele ettiğimiz sorunlardır.

Sendikalar, emek örgütleri aralarındaki ayrılıklardan kurtulup bir araya gelmek zorundadır. İşçinin taleplerini bir ağızdan seslenmeliyiz. Emeğin hak ve çıkarlarını birlikte koruyup geliştirmeliyiz.

İnsanı insan yapan değerleri, egemen kılmadıkça bu sorunlarımız devam edecektir.

1 MAYIS 2023’e baktığımızda;

Zorlu mücadeleler sonucunda elde ettiğimiz haklarımız yoğun saldırı altındadır. Yaşama ve çalışma koşullarımız giderek bozuluyor. Ücretlerimiz artan fiyatlar karşısında sürekli eriyor. Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik haklarımız piyasa şartlarına bırakılmamalı Devlet tarafından yerine getirilmelidir. İş kazalarında, her ay yüzlerce işçi arkadaşımızı yaşamdan koparıyor.

1 MAYIS DA SESİMİZİ TEKRAR YÜKSELTİYORUZ…

Öncelikle;

    • Milletimiz için huzurlu ve insan onuruna yaraşır bir yaşam istiyoruz.
    • Hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde temel insan hak ve özgürlüklerine kullanılması sağlanmalıdır.
    • Kadınlara yönelik, erkek egemen söylem ve eylemler son bulmalı, kadınların çalışma yaşamına aktif bir şekilde uzun vadeli katılımını sağlayacak sosyal politikalar                    geliştirilmelidir.
    • Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet ve kötü muamele engellenmelidir.
    • Sendikal örgütlenmede işçilerin hür iradesine herkes saygı göstermelidir.
    • İş cinayetleri halini alan iş kazalarına köklü bir çözüm bulmak öncelikle işverenlerin ve Devletin görevidir. Bu konuda herkes üzerine düşen görevi yerine getirmelidir.
    • Kayıt dışı çalıştırma, işçilerin yıllarca ortaya koydukları emeğin yok sayılmasına neden olmaktadır.
    • İnsan onuruna yakışır yaşam koşullarına ulaşmanın temellerinden biri emekçinin ailesiyle birlikte yaşamını insan onuruna yaraşır şekilde sürdürebileceği bir ücrete                     ulaşmasıdır. Bu nedenle, asgari ücret bireye göre değil, aileye göre hesaplanmalıdır.
    • Ülkenin en fazla vergi veren kesimi olan tüm ücretlerin üzerindeki bu yük kısmen de olsa azaltılmıştır. Vergilendirme politikasında adalet sağlanmalıdır.
    • Yerli besicilik ve tarıma gereken destekler sağlanmalıdır.
    • Toplumsal politikalar engelleri tam anlamıyla kapsayacak bir şekilde tasarlanmalıdır.

İşçiler, kamu emekçileri, esnaf, emekliler, işsizler, yoksullar, kadınlar, gençler, öğrenciler ve tüm emekçilerin 1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ kutlu olsun.

Petrol-İş Sendikası Ankara Şube
Yönetim Kurulu adına
Ali Haluk KOŞAR
Başkan