• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Ankara'da Emekçiye Barikat

ANKARA’ DA EMEKÇİYE BARİKAT:10.11.2004 SSK’ ya bağlı Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına devri ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kapatılmasına ilişkin TBMM’ ye sevk edilen kanun Tasarılarının geri çekilmesine yönelik, EMEK PLATFORMUNUN 2 KASIM 2004 Salı günü “ Acil Eylem Planı” olarak ortaya koyduğu programın ilki 9 Kasım 2004 Salı günü Ankara’da kısmen gerçekleştirildi.
10.11.2004

ANKARA’ DA EMEKÇİYE BARİKAT:10.11.2004 SSK’ ya bağlı Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına devri ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kapatılmasına ilişkin TBMM’ ye sevk edilen kanun Tasarılarının geri çekilmesine yönelik, EMEK PLATFORMUNUN 2 KASIM 2004 Salı günü “ Acil Eylem Planı” olarak ortaya koyduğu programın ilki 9 Kasım 2004 Salı günü Ankara’da kısmen gerçekleştirildi. Emek Platformunu oluşturulan örgütlerin Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurulu Üyelerinin saat 12.00’de Türk-İş’te toplanarak Güvenpark’a yürümesi ve Güvenpark’ta, Emek Platformu sözcülerinin yapacağı basın açıklamasının ardından yine Güvenpark’ta kurulacak eylem koordinasyon merkezinden (çadır) faaliyetlerin yürütülmesi öngörülmüştü. Çok uzun zamandır Güvenpark’ta hiçbir eyleme izin vermeyen Ankara Emniyet Müdürlüğü aldığı olağanüstü önlemlerle bu geleneği bozmayacağının işaretini sabah saatlerinden itibaren göstermeye başladı. Sendikamız, Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz İsmet YİĞİT, Ankara Şube Başkanımız Mustafa ÖZGEN, Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Kırıkkale Şube Başkanımız Recep SEFER’in katılımı ile saat 12.00’de diğer emek platformu bileşenleri ile birlikte Türk-İş’in önünde toplandı. “Emekçiye Değil, İMF’ye Barikat” “SSK Bizimdir Satılamaz” ve “Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kapatılamaz” Sloganları ile Güvenpark’a yürüyen emekçiler polis barikatlarıyla adeta Sakarya Caddesine hapsedildiler. Uzun bir bekleyiş ve yaşanan küçük çaplı arbedelerden sonra Sakarya Caddesinden Yüksel Caddesine geçildi. Buradaki barikatı aşamayan Emek Platformu bileşenleri, sözcülerin yaptığı basın açıklamasının ardından dağıldı. BASK Genel Başkanı, Türk-İş Genel Başkanı, Disk Genel Başkanı, KESK Genel Başkanı, İşçi Emeklileri Derneği Genel Başkanı yaptıkları konuşmalarda, emekçilerin en doğal demokratik haklarını kullanmalarına dahi tahammül göstermeyen bu hükümetin bugün Ankara’da yaptığı bu antidemokratik tutumu protesto ettiler. İçişleri Bakanını istifaya davet eden Sayın Resul AKAY’ın ardından konuşan Sayın Salih KILIÇ hükümetin Emekçilere zulüm yaptığını, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devredilemeyeceğini, Köy Hizmetlerinin de kapatılamayacağını söyledi. Sayın Süleyman ÇELEBİ ise Tayyip ERDOĞAN’ın sözünü tutmasını SSK hastanelerini Emekçilere ve SSK Emeklilerine teslim etmesini istedi. Yapılan Açıklamalardan sonra Güvenpark’a girememenin burukluğu ile dağılan Emekçiler, bunun rövanşının 20 Kasım 2004 Cumartesi günü Ankara’da yapılacak büyük miting’de alınacağı umudunu taşıyorlardı. Saygılarımızla, Petrol-İş Sendikası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Adına Mustafa ÖZGEN Başkan