• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Basın Duyurusu... Basın Duyurusu...

Artık Standard Profil işçisinin sabrı kalmadı

Genel Başkanımız Mustafa Öztaşkın, genel merkez yöneticileri, Düzce Örgütlenme Temsilciliği ve Standard Profil işçilerinin de katılımıyla 2 Nisan'da, Düzce'de yapılacak kitlesel basın açıklamasında TİS masasına oturmayan Standard Profil işvereninin tutumu protesto edilecek.

 

 

 

Basın Servisi
30.03.2012

Petrol-İş Sendikası bundan bir yıl önce Düzce kamuoyuna; Türkiye'nin ve Düzce yöresinin gelişme gösteren ve 2000'in üzerinde çalışanıyla önemli şirketlerinden birisi olan Standard Profil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.'de sürdürdüğü örgütlenme çalışmalarının tamamlandığını ve toplu sözleşme yetkisi alma aşamasına geldiğini duyurmuştu. Binlerce Standard Profil işçisinin heyecanla beklediği bu müjdeli haberden sonra, geçen bir yıl içindeki gelişmeler maalesef bu iyi niyetli temenniye uygun biçimde olmadı. Standard Profil (SP) işvereni, dürüstçe ve barışçıl bir yaklaşımla uzattığımız eli havada bıraktı, sendikamızla diyalog geliştirmek için hiçbir adım atmadı. Yaptığımız uyarıya rağmen, binlerce çalışanının iradesini yok sayarak toplu sözleşme prosedürünü uzatmaya yönelik hukuk suistimaline dayalı adımlar attı. Çalışma Bakanlığı'nın belirlediği işkoluna, elle tutulur hiçbir gerekçe göstermeden itiraz etti.

Gelinen noktada tüm kamuoyu ve  işveren bilmelidir ki; Standard Profil işçisinin artık sabrı kalmamıştır. Yıllarca süren çabalarla sendikal örgütlülüğe kavuşan binlerce işçinin uluslararası sözleşmelerle ve anayasayla güvence altına alınmış haklarını kullanmalarının önünde ucuz taktiklerle engel olunması, onları temsil eden sendikanın yok sayılması, işletmeye kredi sağlayan uluslararası kuruluşların standartlarına uyulmaması kabul edilemez.

Bu koşullarda Standard Profil işyerinde iş barışının sağlanmasının ve sürmesinin öncelikli şartları: işverenin Petrol-İş ile diyaloğa geçmesi, toplu sözleşme prosedürünü tıkayan işkolu itirazını geri çekmesi, yeni itirazlarla süreci uzatmaması ve bir an önce toplu pazarlık masasına oturmasıdır. Düzce'de ve Bursa'da binlerce Standard Profil işçisinin, ailelerinin ve gelişmeleri izleyen kamuoyunun beklentisi, ısrarı, talebi bu yöndedir.

Petrol-İş artık bu konudaki suskunluğunu bozmaya, gerçekleri kamuoyuyla paylaşmaya ve tüm meşru yöntemleri ve kanalları kullanarak üyelerinin haklarını savunmaya kararlıdır.  Gelişmelerle ilgili olarak Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın, sendikanın genel merkez yöneticileri, Düzce Örgütlenme Temsilciliği ve Standard Profil işçilerinin de katılımıyla yapılacak kitlesel basın açıklamasında Standard Profil işvereninin bu tutumu protesto edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Petrol-İş Sendikasi Merkez Yönetim Kurulu

KİTLESEL BASIN AÇIKLAMASININ YAPILACAĞI
ADRES: Standard Profil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Fabrika Önü
                  Hamamaltı Mevkii, Konuralp – DÜZCE

TARİH:  2 Nisan 2012 – Pazartesi
SAAT   : 16.00