• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

BASIN AÇIKLAMASI

ASIL ÇARPITMAYI BİLGİ SAHİBİ OLMADAN AÇIKLAMA YAPAN SN. KUTADGU YAPMAKTADIR!

Petrol-İş Merkez Yönetim Kurulu Doğan Holding Kurumsal İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sn. Ahter Kutadgu'nun beyanlarına karşı açıklama yaptı.

15.04.2016

Sendikamızın 12 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirdiği basın toplantısında Genel Başkanımız Ali Ufuk Yaşar'ın Merkez Yönetim Kurulu adına yaptığı açıklamalarla ilgili 14 Nisan 2016 tarihinde Hürriyet gazetesinde Doğan Holding Kurumsal İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sn. Ahter Kutadgu'nun sözlerine yer verilen bir haber yayımlanmıştır.

“İftiracıya Dava Açıyoruz” başlığıyla yayımlanan haberde, yaptığımız açıklamaların “siyasi kazanç elde etmek üzere” gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

Sadece Hürriyet gazetesinde yayımlanan bu haberde Sn. Kutadgu, POAŞ ihalesi ile ilgili Sendikamız Petrol-İş'in yaptığı tespitlerden çok, bu tespitlerin bazı medya organlarında yayımlanmış olmasına ve ilgili medya organlarına eleştiri getirmiştir.

Petrol-İş, farklı medya kuruluşlarını ilgilendiren bu tartışmanın tarafı değildir.

Ancak Sn. Kutadgu'nun POAŞ özelleştirme sürecine ilişkin Petrol-İş'in yaptığı açıklama ve Genel Başkanımız Ali Ufuk Yaşar ile ilgili sarf ettiği sözler tutarsız, bilgi yanlışları içeren ve kabul edilemez ifadelerdir.

Asıl, Sn. Kutadgu Sendikamıza ve Genel Başkanımız Yaşar'a iftira atmakta ve kendisi büyük bir çarpıtma yapmaktadır.

Sn. Kutadgu, “Bu sendika başkanı, Hayyam Garipoğlu'nun girdiği ihaleye Doğan Grubu'nun hiç katılmamış olduğunu bilmez mi? Bilmiyorsa bir başkanın bu kadar bilgisiz olması nasıl açıklanır? Eğer biliyor da 'en yüksek teklifi veren Hayyam Garipoğlu'na değil de, üçüncü sıradaki Doğan'a devredildi' sözünü nasıl ediyor. Bu haysiyetsizce bir çarpıtmadır.” demektedir.

Petrol-İş tarafından hazırlanan raporda ve Genel Başkanımızın yaptığı açıklamada, 1998 yılında gerçekleştirilen ilk ihaleye Doğan Grubu'nun girdiğine ilişkin tek kelime dahi yoktur. Buna karşılık, Petrol-İş'in yapmadığı bir tespiti, Genel Başkanımızın söylemediği bir sözü “haysiyetsizce bir çarpıtma” olarak niteleyebilmektedir!

Ülkemizin en büyük holdinglerinden birisinin Kurumsal İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sn. Ahter Kutadgu, Petrol-İş ve Genel Başkanımız ile ilgili yaptığı bu açıklamadan önce raporumuzu ve Genel Başkanımızın yaptığı açıklamaları okuma zahmetine girmemiştir!

Asıl çarpıtmayı bilgi sahibi olmadan yanlış açıklamalarda bulunan Sn. Kutadgu yapmaktadır. Bu çarpıtmanın mahiyetini ise kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Yine Sn. Kutadgu, Genel Başkanımız için Doğan Grubu üzerinden “itibar cellatlığı yaptığı ve siyasi kazanç elde ettiği” gibi ithamlarda bulunmaktadır. Ancak bu sözlerle, açıklamada yer almayan  yanlış ifadeleri, Genel Başkanımızın söylediğini belirterek, itibar cellatlığı yapan kendisidir.

Dolayısıyla Genel Başkanımız Ali Ufuk Yaşar, Sn. Kutadgu'nun “Eğer kendisine güveniyorsa, açıkça çıkıp bu sözlerinin arkasında durduğunu kamuoyuna açıklasın” şeklindeki meydan okurcasına edilmiş sözlerinin muhatabı değildir.

Sn. Kutadgu, kendisinin tabiriyle “kendine güveniyorsa” yaptığı çarpıtmada ve yanlış açıklamalarında ısrar edebilir. Ancak bu tutumunun hukuki sonuçlarına da katlanmak durumundadır.

Aynı açıklamada Genel Başkanımızın “şahsi siyasi emelleri” ile hareket ettiğini belirten Sn. Kutadgu, İş-Doğan Grubu'nun ülkemizin en önemli kamu kuruluşlarından biri olan POAŞ'ı devraldıktan sonra, binlerce işçiyi kapı önüne koyup bu kuruluşu sendikasızlaştırırken “hangi emellerle” hareket ettiklerini de açıklamalıdır.

1998 yılında başlayan POAŞ'ın %51'lik kamu hissesinin blok satış sürecinden itibaren Petrol-İş Sendikası, özelleştirmeye karşı bir tavır almış ve her türlü mücadelenin içerisinde olmuştur. Özelleştirme sürecinin tüm aşamalarında POAŞ'ın satışına karşı çıkmış, dönemin hükümetlerini uyarmış, hukuki girişimlerde bulunmuş, kamuoyunu satışın sakıncalarına karşı bilgilendirmiştir. Düzenlediği yaygın eylem ve etkinliklerle, özelleştirmeyi engellemeye çalışmış ve ülkemizin uğrayacağı ekonomik ve toplumsal zararın oluşmaması için elinden gelen tüm çabayı göstermiştir.

Ne yazık ki, özelleştirmenin olumsuz sonuçları ilerleyen yıllarda bir bir ortaya çıkmıştır.

Sendikamız bir kez daha, POAŞ özelleştirmesini ve sonuçlarını hatırlatarak, sendikaların özelleştirmeler ve emekçileri ilgilendiren başlıklarda uyarı ve taleplerinin yerinde ve zamanında dikkate alınması hususunu kamuoyunun dikkatine sunmuştur.

12 Nisan 2016 tarihinde Petrol-İş tarafından yapılan açıklamada yer verilen tespitlerin tamamı, daha önce 1998-2004 yılları arasında çeşitli araçlarla kamuoyuna tarafımızdan defalarca duyurulmuştur.

Sn. Kutadgu'nun yine ilgili haberde “Türkiye'nin en köklü ve saygın işçi sendikalarının başlıcalarından olan Petrol-İş” diyerek hakkını verdiği Sendikamızın, o saygınlığı özelleştirmelere karşı taviz vermeyen tutumu ve mücadelesiyle de kazandığını hatırlamalıdır.

Sn. Kutadgu, İş-Doğan Grubu tarafından devralınmasının ardından, Türkiye'nin en köklü ve saygın sendikasının örgütlü olduğu POAŞ'tan niye binlerce işçi atıldığının ve bu kuruluşun sendikasızlaştırıldığının da yanıtını vermelidir.

Petrol-İş Sendikası, 66 yıldır sendikal işleyişini demokratik ve katılımcı bir şekilde gerçekleştiren, bu işleyişi seçimler aracılığıyla sürdüren bir sendikadır. İşyeri temsilcilerinden şube yönetimlerine ve nihayet Merkez Yönetim Kurulu'na bu doğrultuda faaliyet göstermektedir. Petrol-İş'in bu işleyişi, kurumsal kimliği ve demokrasinin gereği olan mozaik yapısı, sendikamızdaki herhangi bir makamın “siyasi emeller” uğruna kullanılmasına asla izin vermez.

Doğan Holding Kurumsal İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahter Kutadgu'nun Sendikamızın kurumsal kimliğini ve Genel Başkanımız Ali Ufuk Yaşar'ı karalayan ve rencide eden, açık çarpıtma içeren ve gerçeklerle bağdaşmayan beyanlarına ilişkin gerekli hukuki girişimlerde bulunulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Petrol-İş Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu