• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Ataş İşyerinde Tepkisel Eylem

29.01.2019

Mersin Şubemize bağlı ATAŞ işyerinde 01.11.2018 tarihinde toplu sözleşme görüşmelerine başlandı. 28 01. 2019 tarihinde yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmesinde işveren tarafından üyelerimizin talepleri kabul görmedi. 28 Ocak tarihinde Ataş işyerinde çalışan üyelerimiz ve Mersin şube yöneticilerimiz, işverenin bu tutumuna karşı ve Ataş çalışanları arasında ayrım yapılmadan iş barışının devam etmesi için işyerinde bir eylem yaptı.