• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

EĞİTİM

Bahar 2016 Aktif Üye Eğitimlerinin 3 Kademesi de Sona Erdi

Aktif Üye Eğitimleri'nin 3. Kademesi, Mayıs sonunda davet ettiğimiz iki grubun katılmasıyla birlikte sona erdi.

31.05.2016

Bahar 2016 Aktif Üye Eğitimlerinin üç kademesi de sona erdi

Petrol-İş'in, en yaygın ve en çok eğitim yapan sendikalar arasında yıllardır birinciliği açık ara ile sürdürdüğü bilinmektedir. Sendikamız üyelerine her düzeyde eğitimler veriliyor. İşe yeni başlayan üyelerimiz de, herhangi bir kurul üyeliğine seçilen arkadaşımız da, Eğitim Servisi açısından mümkün olan en kısa sürede ihtiyacı olan bilgilerle donatılmaktadır.

Eğitimlerimiz arasında, üyelerle en uzun süre bir arada bulunduğumuz Aktif Üye Eğitimleri'nin 3. Kademesi, Mayıs sonunda davet ettiğimiz iki grubun katılmasıyla birlikte sona erdi. Hazırlık dönemi olan Ocak'tan itibaren hesap edecek olursak, bu eğitimlere katılabilen arkadaşlarımız ile Eğitim Servisinin yaklaşık olarak 6 ay boyunca yakın iletişim içinde olduğunu söylemek mümkün.

Bu eğitimlerin başlangıcında, Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterliği ile Eğitim Servisinin ve MYK üyeleri ayrıntılı bir toplantı yapmaktadır. Bu toplantıda, önümüzde süreler boyunca Aktif Üye Eğitimlerine katılan arkadaşlarımıza nasıl bir eğitim programı sunulacağına, Servis dışından kimlerin davet edileceğine, dönemin ihtiyaçlarına, sendika/siyaset ilişkisine, hazırlanacak pankartların ve verilecek ödevlerin niteliğine, biçimine varıncaya dek atılacak her adım değerlendirilmektedir.

Sonraki aşamayı ise, gelen tüm üyelerin farklılıklarını, bilgi ve bilinç düzeylerini, beklentilerini, Petrol-İş'in ihtiyaçlarını gözeterek yapılan fiili eğitim oluşturmaktadır.

2016 Bahar Dönemi Aktif Üye Eğitimlerinin birinci aşaması için katılımcılar Mart ayının ortalarında gelmişlerdi. Sertifika almaya hak kazanan son aşama katılımcıları ise en son 1 Haziran tarihinde eğitimin yapıldığı tesislerden ayrılmış oldular.

Bu dönem, öncekilerden farklı olarak, ödev yapma oranının en yüksek düzeye çıktığı bir dönem oldu.
İlk kademe eğitime üyelerimiz 4 grup halinde davet edildiler. Birinci kademeye sadece belirli özellikleri belirterek kontenjan dahilinde davet ettiğimiz toplam 173 kişi katıldı. Üç grup halinde yapılan ikinci kademeye ödev yapan 129 ve son olarak iki grup halinde yapılan üçüncü kademeye kadar gelip sertifika almayı başaran 114 üyemiz katıldı.
Katılımcı ve mezun sayısına baktığımızda, bu yıl ortalamanın çok üstünde bir başarıyla eğitimler tamamlamabilmiş oldu.

Katılımcıların durumu

Her 3 kademeye katılan ve verilen dersleri dikkatle takip eden bir üyemiz, bu sertifika programı sonunda temel sendikacılık bilgilerine sahip olacak şekilde eğitilmektedir. Grup çalışmasında işlenen konuların neler olduğuna bakmak bile yeterince fikir verecektir:
Aktif bir üye nasıl olmalıdır, müteahhit ve taşeron işçiler nasıl üye yapılabilir, bir miting tertiplemek için nelere dikkat etmek gereklidir, farklı sendikalarla ve demokratik kitle örgütleriyle nasıl bir ilişki kurulmalıdır ve son olarak siyasi partilerden işçi sınıfı olarak neler talep edilmeli ve bu taleplerin ne şekilde takipçisi olunmalıdır gibi sorular etrafında çok ayrıntılı grup çalışmaları yapıldı. Bu konuları ayrıntılı bir şekilde işleyen bir üyenin bir daha unutması çok olası değildir.
İkinci kademede ise işin içine bir parça yarışma ruhu da katılan konularda tartışmalar yapıldı. Bu konular etrafında oluşturulan bilgiye ulaşma süreci, katılımcıların tecrübesinde büyük bir sıçrama sağlamaktadır.

Yine ikinci kademe dersleri arasında Kadın Servisi tarafından verilen ve kadının toplumdaki yeri, kadın işçilerin durumu, Petrol-İş'in sayıları giderek artan kadın üyelerinin özel sorunları, toplumsal cinsiyet tartışmaları da katılımcılarca çok değerli bulundu.
Aynı kapsamda farklı ülke deneyimlerinin aktarılması, değişik mücadele biçimleri için tarihten somut ve canlı örneklerin verilmesi, sendikalarla diğer siyasi kurumların ve partilerin ilişkisinin değerlendirilmesi bu donanıma küçük küçük eklemeler yapmaktadır.
Üye ve sendika ilişkisi, şube ile ilişkiler, sendikanın çeşitli kurulları ve çalışma şekilleri, sendikal kadro olmanın anlamı, sendikal mücadele tarihi, kısmi iktisat bilgileri, bilgiye ulaşma yol ve yöntemleri ile sorgulama bilinci ve çözüm üretme teknikleri de bütün derslerin satır aralarında detaylarıyla aktarıldı.

Üçüncü kademe eğitimin bu yıla özgü bir misafirlik durumu vardı: Yıllardır eğitim işbirliği yaptığımız Kıbrıs Petrol-İş sendikası üyesi 3 arkadaşımız, daha önceki yıllarda eksik kalan kademeyi tamamlamak üzere 2016'da son kademeye geldiler ve sertikalarını başarıyla aldılar!
Biz de, bu arkadaşlarımızı tebrik ediyor ve bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz.

Sertifika kolay kazanılmadı

Bu eğitimlerde üyelerimizin çeşitli beceriler elde etmesi hedeflenmişti:

Grup çalışması yapan üyeler birlikte bir konu hakkında derinlemesine çalışmayı, birlikte tartışmayı, uzlaşma kültürünü, ortaklaşmayı ve işbölümü yaparak ortak bir metni kaleme almayı öğrendiler. Her üyenin mutlaka kısa veya uzun bir sunum yapma mecburiyetinden dolayı, tüm katılımcılar kürsü deneyimi edinmiş oldular. Şu anda, sertifika alan arkadaşlarımızın tümü de herhangi bir konuda kendini ifade etmeyi ve bunu kısa zaman içinde gerçekleştirmeyi başaracak bir tecrübeye sahip vaziyetteler.
Farklı eğitim metodları denenirken, klasik eğitimlerin vazgeçilmezliğinin de farkındayız. Geleneksel hoca/öğrenci metodu ile aktarılan ve yoğun bir tartışma, soru/cevap kısımları da içeren derslerde ise ihtiyaç duyulan pek çok sendikal konu aktarıldı.

Ancak, ne yapılırsa yapılsın ve ne kadar uzun bir eğitim verilirse verilsin, neticede tüm bilgileri edinmek mümkün değildir. Bunun bilincinde olan Eğitim Servisi, bu eğitimlerde, üyelerin en kısa zamanda en yoğun bilgilere sahip olmasının yanı sıra, üyelerimizin bundan sonraki süreçlerde kendi kişisel gelişimlerini tamamlamaları için gereken temel altyapıyı da vermeye gayret etti.

Uzun vadeli bir süreç olan eğitimlerin asıl sonuçlarının ileride alınacağı da unutulmamalıdır. Son olarak, bilgi biriktiren bir üyenin bu bilgiyi sırf kendi kişisel merakı için mi, yoksa toplumsal bir hedef uğruna mı değerlendirip değerlendirmeyeceği sorusu, her üyenin kendi vicdanî hesaplaşması ile cevap bulacaktır.

Petrol-İş tüm eğitimlerini kendi bünyesinde yer alan eğitimciler aracılığıyla yürütmeyi tercih eden sendikalardandır. Ancak, konuları renklendirmek açısından kimi zaman dışarıdan da destek alınmaktadır.

Misafir olarak katkı sunan dostlarımızdan birisi eski Kristal-İş sendikası uzmanı Zafer Aydın'dı. Zafer hoca yazdığı ve sonrasında belgesel haline dönüştürdüğü Kavel Direnişi filmini sundu. Çok canlı geçen ve tüm dinleyenlere zenginlik kattığını düşündüğümüz sunumu için teşekkür ediyoruz.

Aktif Üye Eğitiminin son kademesinde üyelerimiz Merkez Yönetim Kurulu ile de birlikte oldular. İki günlük programın bir yarım günü MYK ile karşılıklı soru cevaplara ayrıldı. Her iki oturumun da beklenenen ve planlanandan daha uzun sürdüğünü, çok doyurucu soru ve cevap bölümü yapıldığını gördük. Doğrudan Merkez Yönetimi ile üyelerin birlikte değerlendirme yapmaları Petrol-iş'in ayırt edici özelliklerinden biri olmaya devam etmektedir.
Her iki grup etkinliği de sertifikaların teslim edilmesiyle sona erdi.

Aşağıda sertifika almaya hak kazanan üyelerimizin şube, işyeri ve isimleri ile eğitimlerde çekilmiş çeşitli fotoğrafları bulabilirsiniz.

ADI SOYADI İŞYERİ ŞUBESİ
YAŞAR ÖNER TOROS TARIM ADANA
AHMET AKÇA BOTAŞ ADANA
AHMET ÖZKAN İNDO RAMA ADANA
ALİ CULLA İSKENDERUN GÜBRE ADANA
MUHSİN DUMAN İSKENDERUN GÜBRE ADANA
MUSTAFA AKKAŞ SASA ADANA
YAŞAR CEPE BOTAŞ ADANA
AYHAN KUNDURACI TPAO ADIYAMAN
ÖMER DEMİREL TPAO ADIYAMAN
SAİT NARİN TPAO ADIYAMAN
ÜNAL KELEŞ TPAO ADIYAMAN
YUNUS ÇALIM TPAO ADIYAMAN
ALİ OĞAN PETKİM ALİAĞA
ARİF BALIKÇI PETKİM ALİAĞA
CAVİT KARTAL PETKİM ALİAĞA
CENGİZ TAŞCI PETKİM ALİAĞA
CENK ERSAN TÜPRAŞ ALİAĞA
ENGİN TEZBAŞARAN PETKİM ALİAĞA
ERHAN ÇETİN AİRLİKİT ALİAĞA
FATİH KILINÇ PETKİM ALİAĞA
GÜRKAN KAÇAR PETKİM ALİAĞA
HALİT KOCA PETKİM ALİAĞA
MEHMET DEMİR TÜPRAŞ ALİAĞA
MUSTAFA SEÇKİN PETKİM ALİAĞA
ONUR SÖNMEZ PETKİM ALİAĞA
ÖMER ÖZLÜ PETKİM ALİAĞA
VEYSEL İNCE TÜPRAŞ ALİAĞA
VOLKAN YENİ PETKİM ALİAĞA
ADEM GÜLDİKEN MKE ANKARA
BURHAN AKSOY BOTAŞ ANKARA
CENGİZ İNCEBACAK MKE ANKARA
ERKAN KAYIKCİ TPAO ANKARA
HÜSEYİN OLKUN TPAO ANKARA
İBRAHİM ERSOY MKE ANKARA
KADİR OKÇU TPAO ANKARA
MAHMUT KAYA MKE ANKARA
NECATİ ULUPINAR BOTAŞ ANKARA
ÖMER KAPLAN BOTAŞ ANKARA
BARIŞ SAMET UZUNÇAKIR ETİ MADEN BANDIRMA
BERKAY ÇALIŞKAN ETİ MADEN BANDIRMA
FATİH ÇELİK ETİ MADEN BANDIRMA
NİHAT AŞIK ETİ MADEN BANDIRMA
UĞUR GÜRER ETİ MADEN BANDIRMA
ABDURRAHMAN ALTUN TPAO BATMAN
AYETULLAH KOÇ TPAO BATMAN
ÇETİN KARABULUT TPAO BATMAN
HAYRETTİN AKDAĞ TPAO BATMAN
İHSAN ADSAN TPAO BATMAN
MEHMET MÜNİR AKYÜZ TPAO BATMAN
MUSTAFA ATUĞ TPAO BATMAN
SEZAİ KIZAR TPAO BATMAN
ŞİNASİ ARSLAN TPAO BATMAN
TAHİR ÖNER TPAO BATMAN
YUNUS YILDIRIM TPAO BATMAN
MUSTAFA SOYKAN TÜRK PETROLLERİ DEV İŞ
TANER AYDIN TÜRK PETROLLERİ DEV İŞ
YAKUP AKSÜT TÜRK PETROLLERİ DEV İŞ
AYDIN YALIN STANDARD PROFİL DÜZCE
ERCAN BARTIN STANDARD PROFİL DÜZCE
ORÇUN TOK STANDARD PROFİL DÜZCE
ÖMER YILMAZ STANDARD PROFİL DÜZCE
SELÇUK OYLU STANDARD PROFİL DÜZCE
SERBAY ÇİÇEKÇİ STANDARD PROFİL DÜZCE
SERKAN DEMİRHAN STANDARD PROFİL DÜZCE
ULAŞ İBRAHİMOĞLU STANDARD PROFİL DÜZCE
ZEKİ ZİNCİR STANDARD PROFİL DÜZCE
ADEM ERGİN POLİNSU GEBZE
BAYKAL BALCA TRELLEBORG GEBZE
CAHİT YAZICI BASF TÜRK GEBZE
ERDAL ÖZCAN PLASCAM GEBZE
ERKAN AKBAŞ ALPLA PLASTİK GEBZE
İBRAHİM KORKMAZ BAYER GEBZE
KENAN YILDIZ ALPLA GEBZE
KIYASETTİN YÜCEL TEKNO KAUÇUK GEBZE
LOKMAN TÜRKEL DYO GEBZE
MEHMET ERELİ TEKNO KAUÇUK GEBZE
MURAT YILMAZ TRELLEBORG GEBZE
ONUR GÖÇER MECA PLAST GEBZE
ABDULLAH AKIN POLİMER İST 1 NOLU
ARİF MUĞ POLİMER İST 1 NOLU
FEHMİ AKA SANDOZ İST 1 NOLU
HAMZA VELİOĞLU POLİMER İST 1 NOLU
KÖKSAL ŞAHİN POLİMER İST 1 NOLU
MUSTAFA BAYIR SANDOZ İST 1 NOLU
EYÜP CANDEMİŞ MUTLU AKÜ İST 2 NOLU
FATİH GÜLSEÇKİN ARILI PLASTİK İST 2 NOLU
KENAN ÇELEBİ NEŞE PLASTİK İST 2 NOLU
MEHMET ÇALIŞICI RECKİT BENCKİSER İST 2 NOLU
SERKAN CANİK MUTLU AKÜ İST 2 NOLU
UĞUR SOYYILMAZ BOTAŞ İST 2 NOLU
EKREM TOPAL DYO İZMİR
EMREHAN HAMARAT DYO İZMİR
İBRAHİM YAKIT DYO İZMİR
TUNAY ATSIZ DYO İZMİR
CEMAL YORULMAZ TÜPRAŞ KIRIKKALE
EDİZ BORAN BOTAŞ KIRIKKALE
FATİH ELİTOK TÜPRAŞ KIRIKKALE
İBRAHİM ÖZDEMİR TÜPRAŞ KIRIKKALE
MUSA DOĞU TÜPRAŞ KIRIKKALE
SAFFET YÜREKLİ BOTAŞ KIRIKKALE
FIRAT TÜRKER TÜPRAŞ KOCAELİ
GÖKHAN ŞİŞMAN TÜPRAŞ KOCAELİ
HÜSEYİN TİMUR TÜPRAŞ KOCAELİ
MERT YILDIZ GÜBRETAŞ KOCAELİ
MURAT ŞAHİN TÜPRAŞ KOCAELİ
MUSTAFA TOP TÜPRAŞ KOCAELİ
ÖNDER TÜRENGÜL TÜPRAŞ KOCAELİ
SALİH ALAGÖZ GÜBRETAŞ KOCAELİ
ŞAHİN BABAOĞLU TÜPRAŞ KOCAELİ
YUSUF ÇINAR TÜPRAŞ KOCAELİ
YUSUF KENAN ÇELİK GÜBRETAŞ KOCAELİ
ZAFER ZER TÜPRAŞ KOCAELİ
İBRAHİM KÖSE SODA SAN MERSİN
YUSUF ÜNVERDİ SODA SAN MERSİN