• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Bandırma Şubemizde Torba Yasaya Tepki

05.11.2020

TBMM'de görüşülmeye başlanan Torba Yasa'ya karşı eylemler devam ediyor.Torba yasadaki düzenlemelerle 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların iki yıl süreyle belirli süreli iş sözleşmeleri ile çalışmalarının önü açılacaktır, böylece çalışanların dörtte birinden fazlası, kıdem tazminatı hakkını kaybedecek. Düzenlemeyle ayrıca kayıtdışı işçi çalıştıran işveren adeta ödüllendirilmekte, kısmi süreli çalışma teşvik edilmektedir.
Konfederasyonumuz Türk-İş bu düzenlemeye karşı harekete geçerek, 5 Kasım 2020 Perşembe günü üye sendikaları ve kitle örgütlerinin de katılımıyla  tüm Türkiye'de ortak açıklama yapma kararı aldı.  5 Kasım 2020 tarihinde Bandırma Eti Maden İşletmeleri Boraks ve Sülfürikasit fabrikalarında çalışan üyelerimiz, TBMM’de görüşülen torba yasa teklifinin çalışma hayatına ilişkin düzenlemelerine karşı eylem düzenledi. Saat 11.30’da Eti Maden Buhar Santrali önünden toplanan üyelerimizi buradab yemekhaneye kadar sloganlar eşliliğinde yürüdüler. Ardından Şube Başkanımız İlyas Satırlı basın açıklamasını okudu.