• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Bandırma Şubemizden Varlık Fonu ile İlgili Açıklama

18.03.2019

14 Mart 2019  Perşembe günü  saat 11:45' de Bandırma Şubemize bağlı Boraks işyerinde ve saat 12:30'da  da Sülfirik Asit Yemekhanesinde "VARLIK FONU" ile ilgili üyelerimize bilgilendirme yapıldı. 

Açıklamanın tam metni aşağıda yer almaktadır;

GELECEĞİMİZ İPOTEK ALTINA ALINAMAZ!
ETİ MADEN VARLIK FONU’NDAN ÇIKARILMALIDIR...

2016 yılı Ağustos ayında OHAL koşullarında kurulan Türkiye Varlık Fonu’na, 5 Şubat 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 24/1/2017 tarih ve 2017/9756 sayılı kararname ile aralarında Petrol-İş’in örgütlü olduğu TPAO, BOTAŞ ve Eti Maden’in de bulunduğu çok sayıda kamu kuruluşu ve varlığı devredilmişti.

Petrol-İş Sendikası, başta kamu kuruluşumuz dünyada bor rezervlerinin %73’ünü elinde tutan Eti Maden olmak üzere, stratejik petrol ve doğalgaz faaliyeti yürüten TPAO ve BOTAŞ’ın küresel sermayenin tehdidi altına girmesine yol açacak bu devir işlemine karşı çıkmıştır. O tarihten bugüne konuya ilişkin itiraz ve tepkilerini çeşitli biçimlerde dile getiren Sendikamız, başta Eti Maden olmak üzere ülke ekonomisinin gözbebeği konumundaki kamu kuruluşlarının Varlık Fonu’ndan çıkarılması gerektiğini savunmaktadır.

Kamu kuruluşlarının Varlık Fonu’na devri, kamu kuruluşlarında denetimin kısıtlanması, kamu istihdam güvencelerinin ortadan kalkması ve kamu kuruluşlarının ipotek altına alınması gibi çok sayıda sakınca taşımaktadır. Bu devir işleminin, özelleştirme politikalarını hızlandırmasına ve devredilen kamu kuruluşlarının özelleştirme programına alınmasına ilişkin endişelerimiz, geçen süre içerisinde devam etmektedir.

Bu çerçevede, dün (12 Mart 2019) tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.1.c)” ile Sermaye Kurulu Piyasası tarafından, Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilecek para ve sermaye piyasası araçları için Tebliğ’de yer alan sınırlamaların uygulanmamasına karar verilmiştir. Bu düzenleme ile birlikte, Varlık Fonu’nun borçlanmasına ilişkin bazı kısıtlamalar kaldırılmıştır. Söz konusu kısıtlamaların hafifletilmesi ile birlikte, daha önce gündeme gelen Varlık Fonu’nun yurtdışından borçlanma girişimlerinin hızlanacağı anlaşılmaktadır.

Ülkemiz ekonomisinde kriz koşulları derinleşirken, ekonomi için ihtiyaç duyulan kaynak ve finansman gereksiniminin karşılanmasında Varlık Fonu işlevlendirilecektir. Ancak bu girişimlerde Varlık Fonu’nun göstereceği teminat, doğrudan ya da dolaylı olarak portföyünde bulunan kamu kuruluşları ve kamu varlıkları olacaktır.

Bu durum, Eti Maden’in Varlık Fonu’na devredildiği sırada belirttiğimiz, kamu kuruluşlarının ipotek altına alınması tehlikesine işaret etmektedir. Türkiye ekonomisinin kaynak ihtiyacı, zor şartlar altında halkımızın birikimleriyle kurulmuş Eti Maden başta olmak üzere kamu varlıklarının ipotek altına alınması ile çözülemez.

Yapılması gereken ülkemiz ekonomisinin belkemiği olan kamu kuruluşlarımızın Varlık Fonu portföyünden derhal çıkarılması, bu kamu kuruluşlarımızın emekten yana ve stratejik bir planlama ile gerçekleştirilecek bir ekonomik seferberliğin temel parçası haline getirilmesidir.

Bu doğrultuda, dünya bor rezervlerinin %73’ünü elinde bulunduran ve dünyaya yüzlerce yıl yetecek bor kaynaklarına sahip olan Eti Maden, Türkiye Varlık Fonu’ndan çıkarılmalıdır. Eti Maden ve bor rezervlerimizi ipotek altına alacak düzenlemelere ve girişimlere son verilmelidir.