• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Basf Türk ve DYO Boya fabrikalarında toplu iş sözleşmeleri imzalandı

Basf Türk ve DYO Boya fabrikalarında toplu iş sözleşmeleri imzalandı4 Nisan 2007Basf Türk’te idari maddelerin aynı kaldığı sözleşmede ücretlerde ortalamanın altındaki çalışanlara %10, ortalamanın üstündekilere % 9.5 oranında, sosyal haklarda enflasyon oranında zam yapıldı. Ayrıca müteahhitte olan dolum tesisinde çalışan altı kışı kapsam içine alınmıştır. 1289 YTL olan çıplak ücretler 1350 YTL’ ye 2038 YTL olan giydirilmiş ücretler 2220 YTL’ ye çıkartıldı.DYO Boya Fabrikalarında yapılan sözleşmede 6 aylık dönemler halinde olan sözleşme yıllığa döndürüldü. 1.
04.04.2007

Basf Türk ve DYO Boya fabrikalarında toplu iş sözleşmeleri imzalandı4 Nisan 2007Basf Türk’te idari maddelerin aynı kaldığı sözleşmede ücretlerde ortalamanın altındaki çalışanlara %10, ortalamanın üstündekilere % 9.5 oranında, sosyal haklarda enflasyon oranında zam yapıldı. Ayrıca müteahhitte olan dolum tesisinde çalışan altı kışı kapsam içine alınmıştır. 1289 YTL olan çıplak ücretler 1350 YTL’ ye 2038 YTL olan giydirilmiş ücretler 2220 YTL’ ye çıkartıldı.DYO Boya Fabrikalarında yapılan sözleşmede 6 aylık dönemler halinde olan sözleşme yıllığa döndürüldü. 1. yılda Gebze Dyo ortalama ücret olan 1030 YTL ve altındaki ücretlere 104 YTL seyyanen, ortalamanın üzerindeki ücretlere (%9.65) enflasyon oranında zam yapıldı. Ayrıca işyerinde yapılan skala ayarlamalarında %2 – 3 oranda iyileştirmeler sağlandı.Sosyal paketlerde %13.35 oranında zam yapıldı. Ortalamaya göre bakıldığında skala ayarlanması ve ücret zamlarıyla birlikte yıllık %16 ları bulan gelir artışı sağlandı. Yine idari maddelerin bazılarında çalışanlar lehine gelişmeler oldu. DYO’ da çıplak ücret ortalaması 1023 YTL’ den 1160 YTL’ye giydirilmiş ücret 1660 YTL’den 1882 YTL’ye çıkartılmıştır.Her iki sözleşmenin başlangıç tarihleri 1.1.2007’ dir. İki yıllık yapılan sözleşmelerde Basf Türk’ te 80 kişi, DYO Boya Gebze’de geçicilerle birlikte 250 ve DYO İzmir’de 200 civarı işçiyi kapsamaktadır. Bu imzalanan sözleşmelerin tüm çalışanlarımıza, sendikamıza ve işçi sınıfımıza hayırlı olması dileğiyle emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.SaygılarımızlaSüleyman AkyüzPetrol-İş SendikasıGebze Şube Başkanı