• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

BASIN BİLDİRİSİ

BASIN BİLDİRİSİ 2 Ekim 200701.10.2007 tarihinde, Arzu Sarpkaya imzasıyla Evrensel Gazetesi'nde yayınlanan “Cambro patronu saldırıya devam ediyor” başlıklı haberde yazılanların bir çoğunun gerçeği yansıtmadığı gibi işçi işveren ve sendika ilişkisini bozmaya yönelik, kışkırtıcı bir yazı olduğunu ve bunun kimseye yarar sağlayamayacağını düşünüyorum. Haber yayınlanmadan önce Arzu Sarpkaya bizleri aradığında doğru bilgiler kendisine verilmiştir.
02.10.2007

BASIN BİLDİRİSİ 01.10.2007 tarihinde, Arzu Sarpkaya imzasıyla Evrensel Gazetesi'nde yayınlanan “Cambro patronu saldırıya devam ediyor” başlıklı haberde yazılanların bir çoğunun gerçeği yansıtmadığı gibi işçi işveren ve sendika ilişkisini bozmaya yönelik, kışkırtıcı bir yazı olduğunu ve bunun kimseye yarar sağlayamayacağını düşünüyorum. Haber yayınlanmadan önce Arzu Sarpkaya bizleri aradığında doğru bilgiler kendisine verilmiştir. Ama ne yazık ki ya bilgiler eksik anlaşıldı veya kendi yorumlarını katıp haber yapmayı daha uygun buldular.Olayın ne örgütlenme ile ne de 1 günlük devamsızlık ya da yüzde 50 üretim firesi ile alakalı olmadığını, olayı bir bütün olarak ele almak gerektiğinidüşünüyoruz. İsmi geçen arkadaşımız Cemil Ozanlı bir yıl içinde hemen hemen her ay 1, 2 gün devamsızlık yapmasına karşın, 5-6 Eylül 2007'de 2 gün üst üste ve 20 Eylül 2007' de bir gün olmak üzere bir ay içinde 3 gün işe gitmeyerek İş Kanunu'nun, işverenin haklı nedenle fesih hakkı olan 4857 sayılı Yasanın 25/2 g fıkrasını iki kez ihlal etmiştir. Yine üretimde verdiği zararın, aylığını kat kat aşması nedeni ile 4857 sayılı yasanın 25/2 ı fıkrasına göre iş aktinin feshi ile karşı karşıya kalındığı ve iş akti feshedildiği durum ortaya çıkmış, buna rağmen işe gelmeyeceğini haber verdiğini gerekçe göstererek biz tazminatı talep ettik . Ancak gelmediği günlere dair belge getirmediği için ve bir ay içinde 3 sefer 25/2'lik suç işlediği için işveren tazminatsız çıkışta ısrar etmiştir. Şube ve iş yeri sendika temsilciliğinin devreye girmesi ile tazminatlı çıkış ve ihbarının yarısının verilmesi ile Ozanlı işten ayrılmıştır. Daha önce disiplin kurulu kararı ile çıkışına karar verildiğinde tazminatlı çıkışa razı olan Ozanlıya, tazminatla birlikte yarı ihbarı ve devamsızlıkları toplamı olan 5 günün karşılığı ücretlendirilerek alınmıştır. Bununla birlikte iş yeri disiplin kuruluna sevk edilen Yüksel Bursa, disiplin kurulunun olayı değerlendirmeye gerek görmemesi nedeniyle herhangi bir ceza almadan işine devam etmektedir, bu olaylarla uzaktan yakından ilgisi yoktur. İş yerindeki iş ilişkilerinden doğan neticelerdir.Göründüğü gibi taraflarda bir art niyetin olmadığı ve sendikal sebep taşımadığı açıkça görülmektedir. Bireysel hatalar neticesinde oluşan bir olayın topluma, işverene ve Sendikaya mal ediliş çabasını doğru bulmuyoruz.Bu tür haberlerin kaynağından öğrenilmesinde ve yazılmasında fayda vardır. Petrol-İş Sendikası Gebze Şubesi tüm örgütlü olduğu yerlerde güçlüdür ve gerektiğinde eylem koyabilecek iradeye sahiptir. Ama bunu dışarıdan gaz vermelerle, yalan, yanlış haberlerle değil gerektiğinde yaparız. Bunu geçmişte yaptık, bugün de yaparız, yarın da yaparız.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.Süleyman AkyüzPetrol-İş SendikasıGebze Şube Başkanı