• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Basın Bildirisi

29 Nisan 2004 4 Mart 2004 tarihinde Teklas ve Teksilikon işyerlerinin Muallim köydeki işletmelerinde sendikal örgütlenmeye başladık. Çalışan arkadaşların büyük gayret ve çabaları sonucu 3 gün içinde işletmelerde çalışanların büyük bir çoğunluğu sendikamıza üye oldular. Daha ilk günden bunu duyan işveren hemen çareyi işçi çıkartmakta bularak, bir kısım üyelerimizin performanslarını bahane ederek ilk günden işten attı.
29.04.2004

29 Nisan 2004 4 Mart 2004 tarihinde Teklas ve Teksilikon işyerlerinin Muallim köydeki işletmelerinde sendikal örgütlenmeye başladık. Çalışan arkadaşların büyük gayret ve çabaları sonucu 3 gün içinde işletmelerde çalışanların büyük bir çoğunluğu sendikamıza üye oldular. Daha ilk günden bunu duyan işveren hemen çareyi işçi çıkartmakta bularak, bir kısım üyelerimizin performanslarını bahane ederek ilk günden işten attı. Her türlü baskı ve tehditler sonucu işyerine noter getirerek üyelerimiz istifaya zorlandı. Her geçen gün bu baskılar devam etti ama çalışanlar hiçbir şekilde baskılara boyun eğmeden üyeliklerini devam ettirdiler.Buna karşın işveren tekrar değişik suçlamalarda bulunarak savunmalar alarak işten çıkarmalara devam etmiştir. 70 üyemizin işine son verildi. İlk gruptaki 34 arkadaşın ilk mahkeme günü olan 28 Nisan 2004 tarihinde işveren tarafının gelmemesi üzerine, mahkeme 2 Haziran 2004’de ertelendi.Petrol-İş Sendikası olarak tüm uzlaşmacı girişimlerimiz karşı tarafın cevap vermemesi nedeniyle sonuçsuz kaldı.Çalışanlarımızın Anayasanın 51. maddesindeki haklarını kullanmaları, iş kanunun 18. maddesi a ve b bendlerindeki hakkı kullanmaları ve uluslararası küresel sözleşmelerdeki bütün çalışanlar sendika kurma, sendikaya katılma ve temsil temel hakkına sahiptirler. İlkesindeki gibi hareket etmeleri, Avrupa birliğine girme çalışmaları yaptığımız şu dönemde ve kendini Avrupalı kabul eden işverenin, sadece bu hakkı kullanan işçiye cevabı işte sizi işten atıyoruz denmektedir. Ama bütün bunlara karşın sendikamız Petrol-İş, Teklas ve Teksilikon çalışanları bu işyerlerindeki sendikal mücadeleyi vermeye devam edecektir. Çünkü sendikamızda ve çalışanlarımızda bu azım ve inanç vardır. Birliğimiz gücümüz olacaktır. Biz barış eline uzatmaya davam edeceğiz.Biz sendika olarak öncelikle işyerinin varlığı, güçlülüğü etkin ve verimli çalışmasını istiyoruz. İşyeri olacak, işyeri olunca, çalışan olacak, çalışan olunca da, sendika olacak. Mutlaka bu üçlünün var olması güçlü bir şekilde var olmasını istiyoruz. Eşit ve dengeli olunmalı ki bu üçlü verilen yükü taşısın. Bunun için çalışanlar ve sendika olarak üzerimize düşen ne ise onu yapacaktır. İşverende üzerine düşeni yapacaktır. Biz dostluk elini uzatıyoruz, işverende bu çağrıya uyması durumunda birlikte aşamayacağımız sorun kalmayacaktır. Özetle geçmişe takılmayalım, geçmişe takılırsak geleceğimizi kuramayız. Gelin bu günü değerlendirelim ve yarınımızı birlikte kuralım. Bir milletin ruhu ele geçmedikçe, bir milletin azım ve iradesi kırılmadıkça, o millete egemen olmak imkansızdır. (K.Atatürk) Çalışanlarımız yukarıdaki veciz sözdeki gibi hareket etmektedir. Teslim olunmayacak ve vazgeçilmeyecektir.Değerli basınımıza duyurulur. SaygılarımızlaPetrol-İş Sendikası Gebze ŞubesiYönetim Kurulu Adına BaşkanSüleyman Akyüz