• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Trakya'da Thrace Basin Natural Gas işvereni işçileri istifaya zorluyor:

Baskı ve tehditler bizi yıldıramaz

Petrol-İş Sendikası Trakya Şubesi, Trakya'da Tekirdağ'dan İpsala'ya uzanan  bölgede doğal gaz arama alanında faaliyet gösteren ABD'li Thrace Basin Natural Gas Corporation Türkiye'de başarılı bir örgütlenme çalışması yürüterek yeterli çoğunluğu sağladı.

Basın Servisi
05.11.2012

Petrol-İş Sendikası Trakya Şubesi, Trakya'da Tekirdağ'dan İpsala'ya uzanan  bölgede doğal gaz arama alanında faaliyet gösteren ABD'li Thrace Basin Natural Gas Corporation Türkiye'de başarılı bir örgütlenme çalışması yürüterek yeterli çoğunluğu sağladı.  Yetki için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuruldu.

Petrol- İş Trakya Şubesi, Anayasa ve yasalardan gelen, en doğal hak olan örgütlenme hakkından vazgeçmeyi düşünmüyor ve çalışmalarına devam ediyor. 

Üyelerimize destek vermek için sendikamız Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Nimettullah Sözen ve Genel Yönetim Sekreteri Ahmet Kabaca ,  4 Kasım 2012 tarihinde şubemizdeki toplantıya katılarak “Petrol-İş artık bu konudaki tüm kanalları kullanarak üyelerinin haklarını savunmaya kararlıdır” diyerek destek verdiler.

Kaynak: Trakya Şubesi