• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

209 gün direndiler

Bericap direnişi sona erdi

209 gün süren Bericap direnişi, işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi üzerine 20 Temmuz 2011 tarihi itibariyle sona erdi. 

20.07.2011

Petrol-İş üyesi 4 işçinin tazminatsız olarak işten çıkartılması, işverenin işyerinde Petrol-İş'in toplu iş sözleşmesi yetkisini düşürmek için sistemli bir şekilde baskılar uygulaması nedeniyle 25 Aralık 2010 tarihinde, Gebze'de kurulu Bericap fabrikası önünde başlayan ve 209 gün süren Bericap direnişi, işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi üzerine 20 Temmuz 2011 tarihi itibariyle sona erdi. 4 Bericap işçisinin işten çıkartılması nedeniyle Bericap işçilerinin tümü iş bırakarak fabrika önünde eylem başlatmışlar, Bericap işvereni de 89 işçinin tümünün iş akitlerini tazminatsız olarak feshetmişti. Kışın ortasında fabrika önünde başlatılan ve çadır kurulmasına dahi izin verilmeyen direniş, yağmur-çamur, kar-kış, soğuk- sıcak demeden 209 gün boyunca büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüldü. Bericap işvereninin, işçilerin kıdem tazminatlarını ödemesi ve ihbar tazminatı yerine geçecek olan 2.5 maaş tutarında da ücret ödenmesiyle direniş sona erdirildi.

Bericap işçileri neden direnişe geçmişlerdi?
Dünya genelinde 16 ülkede bulunan 17 üretim tesisiyle Alman çokuluslu firmasının Türkiye’deki işletmesi olan ve Gebze’de faaliyet gösteren Bericap Kapak Sanayi fabrikasında sendikamız 2009 yılında örgütlenme çalışmalarına başladı. Gebze şubemiz kapsamında örgütlenme faaliyetlerinin tamamlanmasıyla işyerinde çoğunluk tespiti için sendikamız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurdu. İşyerinde örgütlenmeyi öğrenen işveren, işçilerin sendikadan istifaları yönünde yoğun baskılara başladı. Üyelerimizi Petrol-İş’ten istifa ettiremeyeceğini anlayan işveren, önce örgütlenmede öncülük eden 6 üyemizin iş akdini sırf sendikal faaliyetleri nedeniyle feshetti. Sendikamızın bu işyerinde toplu iş sözleşmesi imzalayabilmesi ancak Petrol-İş’in ve üyelerimizin kararlı tutumları sonucunda, 2010 yılı başında gerçekleşebildi.

Ancak işyerinde TİS imzalanmasına rağmen, işveren durumu kabullenemedi. Sendika üye sayısını işyerinde çalışan işçi sayısının yüzde 50+1’inin altına indirmeye çalışarak adım adım Petrol-İş’in yetkisini düşürme politikası izledi. Toplu iş sözleşmesini ihlal ederek, tek taraflı, keyfi olarak üyelerimizin çalışma koşullarını zorlaştırmak için vardiya sistemini değiştirmek istedi.İşverenin hiç bir bilgilendirme yapmadan dayattığı vardiya değişikliğini, daha önceki sendikasızlaştırmaya yönelik davranışların bir devamı olarak gören üyelerimiz, bu haksız ve hukuka aykırı durumu kabul etmeyerek normal vardiyalarında işe gelmek istediler.

Bunun üzerine işyeri disiplin kuruluna sevk edilen 16 işçiden dördünün iş akti, işverenen tarafının oyları ve oy çoğunluğu ile tazminatsız olarak feshedildi. Diğerlerinin ise yevmiye kesme cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Yıllardır özveriyle bu fabrikaya emek vermiş arkadaşlarının tazminatsız olarak işten çıkartılmasına ve işyerinde sendikalı işçilere karşı baskıların artarak sürmesine tepki gösteren Bericap işçileri 25 Aralık 2010 tarihinden itibaren fabrika önünde demokratik protesto haklarını kullanmaya başladılar. Petrol-İş üyesi Bericip işçileri işvereni, sendikal hakları tanımaya, haksız olarak işten çıkartılan işçileri geri almaya çağırdılar. İşveren ise bu demokratik tepkinin nedenini anlamak ve sendikamız ile sorunu diyalog yoluyla çözmek yerine 89 üyemizin iş akitlerini tazminatsız feshetti, eylemi de yasadışı ilan etti.

Sendikamız dünya örgütümüz ICEM üzerinden Alman işverenle bir çok defa yerel işletme yönetiminin temel insan hakları ve sendikal haklara yönelik saldırılara son vermesi çerçevesinde yazışmalar yaptı. Almanya’daki şirket merkezi ile yapılan yazışmalarda şirket yönetimi sürekli olarak Bericap Türkiye’nin yerel yöneticileerinin Türkiye çalışma mevzuatına uygun davrandıklarını belirtti. Ancak Türkiye’de ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın iş müfettişleri Bericap Türkiye firması ile ilgili hazırladıkları kapsamlı raporda,şirketin Türkiye mevzuatına uygun davranmadığını ve uluslararası çalışma kurallarına da uymadığını ortaya koydular.

Her ne kadar işlerine geri dönemeseler de 209 günlük direnişin sonucunda işçilerin tazminatlarını almış olmaları verilen mücadelenin önemli bir kazanımdır. İşlerini, ekmeklerini, örgütlü, sendikalı çalışmak için riske atan ve onurlu bir mücadele ortaya koyan Bericap işçilerinin bu mücadelesi, işçi sınıfı tarihinde örnek alınacak bir mücadeledir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

PETROL-İŞ SENDİKASI
MERKEZ YÖNETİM KURULU