• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

BİR GECE ANSIZIN DOĞALGAZIMIZ KESİLEBİLİR…!

BİR GECE ANSIZIN DOĞALGAZIMIZ KESİLEBİLİR…!Ülkemizde son yıllarda doğalgaza en çok ihtiyaç duyulan, tüketimin yaklaşık olarak %30 daha artacağı kış aylarına girerken hem bir doğalgaz krizinin ortaya çıkması hem de direkt olarak tüketiciye yansıtılan makro düzeydeki zam oranları neredeyse halkımız tarafından kanıksanmış bir olay haline gelmiştir.BOTAŞ Yönetimi tarafından 16 Kasım 2006 Tarihinde Enerji Bakanlığına gönderilen yazıda, Doğalgaz temin edilen Rusya, İran, Cezayir ve Nijerya ile bankalara yapılması gereken 600 Milyon YTL’nin kurumun parası olmadığı gerekçesiyle ödenemeyeceği belirtilm
21.11.2006

BİR GECE ANSIZIN DOĞALGAZIMIZ KESİLEBİLİR…!Ülkemizde son yıllarda doğalgaza en çok ihtiyaç duyulan, tüketimin yaklaşık olarak %30 daha artacağı kış aylarına girerken hem bir doğalgaz krizinin ortaya çıkması hem de direkt olarak tüketiciye yansıtılan makro düzeydeki zam oranları neredeyse halkımız tarafından kanıksanmış bir olay haline gelmiştir.BOTAŞ Yönetimi tarafından 16 Kasım 2006 Tarihinde Enerji Bakanlığına gönderilen yazıda, Doğalgaz temin edilen Rusya, İran, Cezayir ve Nijerya ile bankalara yapılması gereken 600 Milyon YTL’nin kurumun parası olmadığı gerekçesiyle ödenemeyeceği belirtilmiştir.Kurumun bu finansal krizden kurtulmasının yolu olarak, doğalgaza zam yapılması öngörülmüş, ardından da, 1 Kasım 2006 Tarihinden geçerli olmak üzere konutlarda kullanılan doğalgaza %5.8, sanayide kullanılan doğalgaza ise %5.4 oranında zam yapılmıştır.Bu zamlar sayesinde konutlardan aylık 19 Milyon YTL, sanayi kesiminden ise 13 Milyon YTL’lik bir ek kaynak elde edilecek, böylece BOTAŞ’ın kasasına 32 Milyon YTL’lik ilave bir kaynak girmesi sağlanmış olacaktır.1 Ocak 2006 Tarihinden itibaren doğalgazda %27.35’e varan bir artış olmuş, bu oran 2005 yılı başından bu yana %60 oranında gerçekleşmiştir.Son yapılan zamların Elektrik üretim maliyetlerini de %3–4 oranında arttıracağı kamuoyu tarafından bilinmektedir.BOTAŞ KÖTÜ YÖNETİLİYOR;KURUM : BORCU :EÜAŞ 6,8 Milyar YTLHEAŞ 505 Milyon YTLEGO 891 Milyon YTLİZGAZ 81 Milyon YTLYİD 9 Milyon YTLAlacağı olan BOTAŞ bu alacaklarını tahsil edememektedir. Bu alacakların neden tahsil edilemediği veya edilmediğinin BOTAŞ yönetimi, Enerji Bakanı ve Başbakan tarafından halka açıklanması zorunludur. 9 Milyar YTL’yi bulan alacakların tahsili konusunda gerekli girişimler yapılmazken, doğalgaza zam yapılarak, tüketmeden, doğalgazı peşin paraya satın alan halkın sırtına, siyasi iradenin BOTAŞ’ı arka bahçesi olarak görmesinin faturası yüklenmektedir. Evet, AKP, BOTAŞ’ı Siyasetin Rantiyesi Haline Getirmiştir. BOTAŞ Ülkemizin en çok ihtiyaç duyulan kamu kuruluşlarından birisidir. Dünyada doğalgaz ucuzlarken Ülkemizdeki artış haksız ve yersizdir. Biz iddia ediyoruz: Alacaklarını tahsil eden bir BOTAŞ bu hizmeti halka daha ucuza verebilir.4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununa göre BOTAŞ’ın alacaklarını tahsil etmesi gerekiyor. Bu alacaklar doğrudan kamu alacağı vasfında olup, takip edilmemesi görev kusurudur.Bunu kim yapmaktadır. BOTAŞ Yönetimi ve Siyasi İrade, yani AKP Hükümeti.Alacaklara karşı bir haciz işlemi gerçekleştirilebilir mi? Evet gerçekleştirilebilir.BOTAŞ’a en çok borcu olan EÜAŞ ve EGO’nun malları haczedilebilir. Haczedilmemesini önleyici bir yasa yoktur.15 Kasım 2006 Tarihinde Basın’a yansıyan haberde bu açıkça görülmüştür. Bilindiği üzere BOTAŞ, EGO’dan yaklaşık 1 Milyar YTL’lik alacağını tahsil etmek amacıyla Mahkeme Kararıyla EGO’nun Oyakbank Ankara Kızılay Şubesindeki 5,5 Milyon YTL’sine haciz koydurmuştur.Burada şu soruyu sormak gerekir.Bu haciz kararı ne zamandan beri vardı?Neden şimdiye kadar uygulanmadı?Neden alacaklarının tamamı için tüm borçlulara haciz kararı uygulanmıyor?Yasal olarak hiçbir makamın kamu alacağını tahsil etmeme ve hiçbir makamın kamuya olan borç vecibesini yerine getirmeme tasarrufu olamaz.6183 Sayılı Amme Alacakları Usulü Kanunu gereğince, devlet alacağı olduğundan bu borçların tahsilinin neden yapılmadığı kamuoyuna açıklanmalıdır.Kamu alacaklarının bir vergi borcu gibi diğer alacaklara göre önceliği vardır. Devletin kendisini koruması gerekmektedir. Daha doğrusu devletin korunması gerekmektedir. BOTAŞ Hukuk Müşavirliği, Yönetime uyarı görevini yapmış mıdır?Başka haciz kararları var mıdır? Bunlar yönetim tarafından yerine getirilecek midir?EGO ile Borç alacak ilişkisinde ihtilaf olduğu bilinmektedir. Basına ve kamuoyuna yansıyan yaklaşık 1 Milyar YTL’dir. Yönetim tarafından tüm alacaklar gerçek rakamları ile kamuoyuna açıklanmalıdır.BOTAŞ Yönetimi bunca sorun yaşadığı alacaklı kuruluşlara karşı EPDK’ya lisans iptali konusunda başvuruda bulundu mu? İhtilaf dışında kalan alacakların akibeti ne olacak? Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu gereğince BOTAŞ’ın herhangi bir başvurusu, talebi ve takibi olmuş mudur? Hem adli makamlara hem de EPDK’ya böyle bir başvurunun yapılmadığını düşünüyoruz. Yapıldı ise açıklanmalı, yapılmadı ise yönetimin bu görevini niye yerine getirmediğinin kamuoyuna açıklanması gerekmektedir.Biz bu filmi daha önce de seyrettik. Yeniden seyretmek istemiyoruz. BOTAŞ ZARAR ETMİYOR, ZARAR ETTİRİLİYOR. Bu uygulamalar BOTAŞ’ı özelleştirmeye götürmenin bir senaryosudur. BOTAŞ’ın 2007 programında;İletimDağıtımPazarlama olarak üç parçaya ayrılması Pazarlama ve Dağıtımın özelleştirilmesinin hesaplarının yapıldığı bilinmektedir.BOTAŞ’ın neden üç parçaya ayrılacağı ve neden Dağıtım ve Pazarlamanın özelleştirilmek istendiği kamuoyuna anlatılmalıdır.Biz BOTAŞ’ta örgütlü bir sendika olarak BOTAŞ’ın geleceğine ilişkin olumsuzluklara karşı üyelerimiz ve halkımız adına müdahiliz. BOTAŞ sunduğu kamu hizmeti nedeniyle kamusal bir alan olarak kalmaya devam etmeli, Doğalgazı halka doğrudan kendisi vermelidir. Böylece halkımız Doğalgaz Krizi yaşamadan daha ucuz enerjiye sahip olabilecektir.BOTAŞ Genel Müdürlüğü uzun zamandır vekaletlerle yönetilmektedir. M.Takiyüddin BİLGİÇ’ten sonra kurumun başına getirilen tüm yöneticiler vekaletle görev yapmaktadırlar. Daire Başkanlarına kadar inen vekaleten yönetimlerin amacının ne olduğu, neden yetki ve sorumluluk sahibi yöneticilerin BOTAŞ’ın başına getirilmediği Enerji Bakanı tarafından kamuoyuna açıklanmalıdır.İradeli bir yönetimin oluşması halinde yandaşlara ihale verilmeyeceğinden ve BOTAŞ’ın alacaklarının tahsil edileceğinden endişe mi duyulmaktadır?Bakanlık, AKP Hükümeti iktidara geldiğinden beri BOTAŞ’da yapılan tüm ihalelerin hangi iş için, hangi fiyata, hangi firmaya ihale edildiğini kamuoyuna açıklamalıdır. Aksi takdirde BOTAŞ ve doğrudan siyasi irade şaibeden kurtulamayacaktır.Borçlarını tahsil edemediği için iflasın eşiğine gelen BOTAŞ’ın 1993-2003 Yılları arasında 265 Milyon Dolar zarara uğratıldığı basına yansıdı. İddiada BOTAŞ’ta yıllardır mevzuata aykırı olarak farklı fiyat uygulamaları yapıldığı; bazı özel şirketlerin ve kurumların kayırıldığı belirtilmektedir.Bunların müfettiş raporlarında tespit edilmesine rağmen neden yıllarca bekletildiği, yetkili ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin neden yapılmadığı, ayrıca; mevzuata aykırı olarak farklı fiyat uygulamaları yapılan özel şirketlerin ve kurumların kamuoyuna açıklanması gerekmektedir.AKP BOTAŞ’TAN ELİNİ ÇEK….!!!! BOTAŞ’ın siyasetten uzak, bağımsız ve özerk bir şekilde sanayimize ve halkımıza en ucuz bir şekilde doğalgaz temin edecek bir yapıya kavuşturulması gerektiğine inanıyoruz.Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu en kısa zamanda BOTAŞ’a el koymalı; Tepeden tırnağa “İdari ve Mali “ konuların tamamında inisiyatifi ele almalıdır.Borçlar tahsil edilerek Doğalgaz zamları geri alınmalı,Aracı bütün dağıtım kuruluşları tasfiye edilmeli, özel olanlar kamulaştırılmalı, gazı halka ilk elden, en ucuza BOTAŞ sunmalıdır.Kurum siyasi iradenin çiftliği olmaktan çıkarılmalı, özerk bir yapıya kavuşturulmalıdır.Bugün bir aylık çalışması karşılığında 380.46 YTL alan asgari ücretli aylık gelirinin %20 sini doğalgaz giderine ayırmaktadır. Türk-İş’in Eylül ayında yaptığı araştırmada 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 586.00 YTL, Yoksulluk sınırı 1.902,00 YTL’dir.Buna göre yandaşlara peşkeş yerine güçlü bir BOTAŞ ile açlık sınırının altında geliri olan yurttaşlarımıza ucuz doğalgaz temin edilmelidir.Ayrıca BOTAŞ’ta iki binin üzerinde sendikamız üyesi çalışanların sorunlarına nihai çözüm bulunmalıdır. 2000 yılından sonra işe girenler ve Güvenlik Görevlileri başta olmak üzere çalışanlar arasındaki ücret farklılıklarının giderilmesi amacıyla, kapsam içi çalışanlar için, 2000 yılında kaldırılan kıdem-kademe (Yan Kademe) uygulaması tekrar yürürlüğe konmalı, çalışanlar arasındaki ücret dengesizliği ortadan kaldırılmalıdır.Kaldırılan unvanlar iade edilerek, Kapsam İçi Yönetmeliğinde tüm çalışanların mesleklerine uygun iş tarifleri yapılmalıdır.BOTAŞ’ta yemekhaneler dahil tüm özelleştirme uygulamalarına son verilmelidir.BOTAŞ’ın içinde bulunduğu finansal kriz öne çıkarılarak, üyelerimize kesilecek her türlü faturanın karşısında olacağımızı ifade etmek istiyoruz.Sendikamız, BOTAŞ’taki bütün gelişmeleri yakından takip etmeye; üyelerimizin, kurumun ve ülkemizin yararı açısından gereken her türlü girişimde ve tavırda bulunmaya devam edecektir. 21.11.2006Kamuoyuna Duyurulur. Saygılarımızla Petrol-İş Sendikası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Adına Mustafa ÖZGEN Başkan