• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Bir saatlik iş bırakma başarı ile sonuçlandı

Genel Merkez Yönetim Kurulumuzun kararı gereğince 21 Mayıs 2009 Perşembe günü Sendikamızın kamuda örgütlü tüm işyerlerinde yaklaşık olarak 6400 üyemizi ilgilendiren Kamu TİS’lerindeki taleplerimize yönelik sabah işe girişlerde bir saatlik iş bırakma eylemi yapıldı

21.05.2009

Genel Merkezimizden Şubelerimize gönderilen ortak basın bildirileri üyelerimiz ve kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre Şubemizin Kamuda örgütlü olduğu * TPAO Genel Müdürlüğü ve Araştırma Merkezi * Jeofizik Operasyonlar Müdürlüğü (Gölbaşı) İşyerimize bağlı olarak çalışan şu anda Diyarbakır ve Adıyaman da faaliyet gösteren Sismik Ekipleri * BOTAŞ Genel Müdürlüğü * BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü (Yapracık) * MKE Kurumu Roket ve Patlayıcı Fabrikası İşyerlerimizde üyelerimizin tamamının katılımı ile bir saatlik iş bırakma eylemimiz başarı ile tamamlandı. Petrol-İş Sendikası Ankara Şubesi * Genel Merkez Yönetim Kurulumuz tarafından Şubelerimize gönderilen ve bir saatlik iş bırakma eylemi sırasında okunan ortak basın açıklaması metni. 15.05.2009 Değerli Üyelerimiz, Sendikamızın örgütlü olduğu TPAO, BOTAŞ, ETİBOR, MKE ve TMO Afyon Alkoloid işyerlerinin de dahil olduğu yaklaşık 250 bin işçiyi ilgilendiren 2009-2010 kamu toplu iş sözleşmelerinde görüşmelere başlanmasının üzerinden 5 ay geçmesine rağmen hükümet ve kamu işveren sendikaları tarafından şu ana kadar çözüme ilişkin ciddi bir öneri sunulmamıştır. Süreci hızlandırmak ve sözleşmelerin en kısa sürede imzalanmalarını sağlamak amacıyla Konfederasyonumuz Türk-İş Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Petrol-İş , Türk-Metal, Yol-İş, Harb-İş, Şeker-İş, Tarım-İş, Genel Maden-İş ve TezKoop-İş'in yer aldığı Kamu Kesimi TİS Koordinasyon Kurulu üyeleri, çerçeve anlaşmasında yer alması istenilen talepleri 15.04.2009 tarihinde ilgili Devlet Bakanına sunmuş ve sözleşmelerin bir an önce bitirilmesi yönündeki iradesini ortaya koymuştur. Aradan geçen bir aylık süreye rağmen bu taleplere hiçbir yanıt verilmemiştir. Ekonomik krizin etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiği ve faturanın krize neden olmayanlara kesilmek istendiği bir dönemdeyiz. Bu toplu iş sözleşmeleri, krizin bedelini ödememek, kazanılmış haklarımızı korumak, reel olarak ücretlerimizi artırmak ve yıllardır çözümlenemeyen işyerlerine özgü sorunları gidermek için bir fırsata ve bunun için de 250 bin işçinin programlı ve kararlı bir mücadelesine dönüştürülmelidir. Aslında seçimlerden önce çerçeve anlaşmanın imzalanması gerekirken bitirilemeyen bu sözleşmeler için artık daha fazla beklemeye tahammülümüz kalmamıştır. Giderek derinleşen kriz ortamında her geçen gün aleyhimize işlemektedir. Konfederasyonumuz Türk-İş’in, bekleyerek veya sadece diplomasiyle çözüme ulaşılamayacağını, AKP iktidarının 7 yıldan bu yana emekçilere takındığı tavırdan anlaması gerekmektedir. Onun için, krizin faturasını ödemeye karşı çıkan bir duruşla; 125 işyeri- işletmeyi kapsayan, grev hakkı olan olmayan ayrımı yapılmadan, kazanılmış haklarımızı koruyan, ücretlerimizin reel olarak artırılmasını sağlayan ve işyerlerindeki sorunların çözümünü hedefleyen toplu iş sözleşmelerinin bir an önce bitirilmesi için etkin bir mücadele programının acilen uygulamaya konması gerekmektedir. Değerli üyelerimiz, İşyeri sorunlarımızın temelini ücret dengesizlikleri oluşturmaktadır. Ücret dengesizliğinin esas nedeni ise, Kamu İşletmelerinde yıllardır IMF politikaları doğrultusunda işgücü maliyetlerini aşağıya çekmek adına düşük ücretle işçi alımı yapılmasıdır. Bu sorunun çözümü, işyerlerinde uygulanmakta olan ücret skalalarının günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesi veya Botaş’ta olduğu gibi kaldırılan Yan Kademe Sisteminin yeniden uygulamaya konmasıdır. Böyle yapıldığı taktirde hem çalışanlar arasındaki ücret dengesizliği giderilecek hem de çalışanların ücretleri reel olarak artacaktır. Ücret dengesizliklerinin giderilmesiyle birlikte, işe giriş ücretlerinin makul bir düzeye çekilmesi, giderek yaygınlaşan hizmet alımlarına son verilmesi ve aynı kurum içindeki farklı işkollarında mevcut toplu iş sözleşmelerindeki hakların eşit uygulanması da mutlaka sağlanmalıdır. Konfederasyonumuz Türk-İş ile Hükümet arasında kamu toplu iş sözleşmelerine ilişkin genel çerçeve protokolü imzalansa dahi, yukarıda bahsettiğimiz ve toplu iş sözleşmesi teklif tasarılarımızda yer alan işyeri sorunlarımıza toplu iş sözleşmeleriyle çözüm sağlanana kadar sendikamız, kararlı, mücadeleci ve sonuna kadar ısrarcı bir tutum izleyecektir. Bu nedenle 21.5.2009 günü kamuda örgütlü olduğumuz işyerlerinde 1 saat geç işbaşı yaparak sürece ilişkin tepkimizi dile getireceğiz. Sorunlarımıza çözüm getirilmediği taktirde önümüzdeki haftalarda da tepkilerimizi göstermeye devam edeceğiz. Üyelerimizi ve bütün kamu işçilerini duyarlı davranmaya çağırıyor, sevgilerimizi sunuyoruz.

Petrol-İş Merkez Yönetim Kurulu Adına

Mustafa Öztaşkın Genel Başkan