• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

İş bırakma eylemi

İş bırakma eylemi27.03.2008SSGSS'nin Meclis'te gündeme alınmasından dolayı DİSK, KESK, Petrol-İş, Tümtis, Tezkoop-İş, TMMOB, Eczacılar Odası, Diş Hekimleri Odası, Çağdaş Hukukçular Odası, Çağdaş Gazeteciler Odası ile birlikte Set Başı'ndan Büyükşehir Belediyesi önüne kadar yürüyerek iş bırakma eylemine destek verdik.
27.03.2008

İş bırakma eylemi27.03.2008SSGSS'nin Meclis'te gündeme alınmasından dolayı DİSK, KESK, Petrol-İş, Tümtis, Tezkoop-İş, TMMOB, Eczacılar Odası, Diş Hekimleri Odası, Çağdaş Hukukçular Odası, Çağdaş Gazeteciler Odası ile birlikte Set Başı'ndan Büyükşehir Belediyesi önüne kadar yürüyerek iş bırakma eylemine destek verdik. Basın açıklaması yapıldı ve yasayı protesto ettik.