• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

EĞİTİM

Birinci Grup Yeni Temsilci Eğitimi Sona Erdi

Sendikamız Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterliği bünyesinde hazırlanıp, Eğitim Servisi tarafından koordine edilen Bahar Dönemi Yeni Temsilci Eğitiminde birinci grup eğitimi sona erdi.

17.05.2024

13-17 Mayıs tarihleri arasında yapılan birinci grup ile başlayan Bahar Dönemi Yeni Temsilci Eğitimi, 17 Mayıs Cuma günü Sendikamız Genel Merkez Yönetiminin katılımıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Yeni Temsilci Eğitiminin son gününde sendikamız Genel Başkanı Süleyman Akyüz, Genel Sekreter Ahmet Baranlı ve Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Niyazi Recepkethüda temsilcilerimizle bir araya gelerek hem sendikal eğitim, hem de emek ve Türkiye gündemi üzerine değerlendirmelerde bulundular. Genel Mali Sekreterimiz Mehmet Kaya ve Genel Yönetim Sekreterimiz Ali Haluk Koşar örgütlenme çalışmaları ve yoğun toplu sözleşme görüşmeleri sebebiyle programa katılamadılar.

Saat 10.00’da başlayan toplantıda, Petrol-İş eğitimleri başta olmak üzere örgütlenme, toplu sözleşme süreçleri, emek gündemine ilişkin genel politik atmosferin sendikalara ve işçi sınıfına nasıl yansıdığı üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Petrol-İş eğitimlerinin “İşçi Sınıfının Okulu” olduğu, eğitimi alanların birikim ve donanım bakımından daha da geliştiği bu eğitimlerde bir kez daha dile getirildi. Sendikal eğitimlerin eğitime katılan temsilciler arasındaki iletişimi güçlendirdiği, dolayısıyla Petrol-İş’in örgütlü olduğu işyerleri arasında bir dayanışma ağı da oluşturduğuna vurgu yapıldı. Sendika temsilciliği görevinin zorluğuna dikkat çekilen konuşmalarda eğitimlerin bu zorlukları aşmada bir kılavuz görevi gördüğü belirtildi.

Genel Merkez Yöneticilerimiz konuşmalarında ayrıca Petrol-İş’in örgütlenme çalışmaları ve toplu sözleşme süreçlerine dair de bilgi aktardılar. Her ne kadar ülke koşullarında örgütlenmenin önündeki engeller çoğalsa da Petrol-İş Sendikası’nın son yıllarda örgütlenmede atılım yaptığı, onlarca yeni işyerinde örgütlenmesini tamamlayarak başarılı toplu sözleşmelere imza attığını belirttiler. Doğru müzakere yönteminin mücadele ile desteklenerek Türkiye’nin en iyi toplu sözleşmelerine imza atıldığının altı bir kez daha çizildi.

Konuşmaların ardından soru-cevap kısmı yapıldı ve ardından sertifika programı gerçekleşti. Sertifika dağıtımının ardından da günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi. Yaklaşık 2 saat süren toplantı iyi niyet dileklerinin iletilmesinin ardından sona erdi.