• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Petrol-İş Kadın'dan Toplumsal Cinsiyet Eğitimi:

Birinci ve İkinci Grupların Eğitimini Geride Bıraktık

Petrol-İş Kadın Servisi 2014 Bahar Dönemi Aktif Üye Eğitimleri'nin ikinci kademesinde verilen toplumsal cinsiyet derslerinin birinci ve ikinci grup eğitimleri 15 ve 29 Nisan 2014 tarihlerinde Yalova'da gerçekleştirildi.

30.04.2014

2009'dan beri aktif üye eğitimlerinde toplumsal cinsiyet dersleri veren Petrol-İş Kadın Servisi,  bu sene de 2014 Aktif Üye Eğitimleri'nin ikinci kademesine katılan birinci ve ikinci grupları geride bıraktı. Birincisi 15 Nisan 2014'te gerçekleştirilen toplumsal cinsiyet eğitimlerine 2'si kadın olmak üzere toplam 37 kişi katılmıştı. 29 Nisan 2014 tarihli ikinci grup eğitiminde ise 3'ü kadın olmak üzere toplam 43 Petrol-İş üyesi vardı.

Kadın-erkek rolleri

Bilindiği üzere, toplumsal cinsiyet derslerinde, içerisinde yaşadığımız toplumda ve tarihsel dönemde kadın ve erkeklere dayatılan toplumsal cinsiyet rolleri sorgulanıyor. Bu roller aracılığıyla ikincilleştirilen kadınların evde, işyerinde, sendikada, eğitim ve siyaset alanında uğradıkları ayrımcılıklar ve bunlarla mücadele etme yöntemleri anlatılırken, kadın üyelerin sendikal faaliyetlere aktif olarak katılmalarını arttırmanın yolları tartışılıyor.