• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

BİRLİK VE SINIF DAYANIŞMASI İLE KAZANDIK KIDEM TAZMİNATI VE EMEKLİLİK HAKKIMIZA SAHİP ÇIKTIK

Torba Yasa’ya karşı verilen ortak mücadele, birlik olunduğunda ve sınıf dayanışması yükseltildiğinde hak gasplarına karşı sağlam bir duvar örülebileceğini bir kez daha göstermiştir.

12.11.2020

İstihdamın esnekleşmesine ve güvencesizleşmeye yol açacak, belli yaş gruplarındaki çalışanların kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldıracak Torba Kanun Tasarısı’ndan, sendikaların ve emekçilerin tepki gösterdiği maddeler çıkarılmıştır. İşçi konfederasyonları, sendikalar ve işçiler, haklarına sahip çıkmış ve kırmızı çizgilerinin geçilmesine izin vermemiştir.

Birlik ve sınıf dayanışması ile emeğin haklarının korunabileceği, mücadele ile emek karşıtı düzenlemelerin geri çektirilebileceği bir kez daha görülmüştür.

TBMM Genel Kurulu’nda iki haftadır görüşülmekte olan “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”, en temel hakkımız olan kıdem tazminatını belli yaş grupları açısından ortadan kaldırmayı hedefliyordu. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışmasının önündeki engeller kaldırılarak bu kesimlerin kıdem ve ihbar tazminatı hakları tasfiye edilecekti. Tasarıda ayrıca kısmi zamanlı çalışma teşvik ediliyor ve ayda 10 günden az çalışan gençlerin emeklilik hakkı ötelenmek isteniyordu.

Bu hak gasplarını içeren maddeler, tasarıdan çekilmiştir. Bunda, işçi konfederasyonları Türk-İş, DİSK ve Hak-İş’in birlikte tavır alması, bu ortak tavırdan taviz verilmemesi etkili olmuştur.

Ancak daha önemlisi Torba Yasa’ya karşı işçi sınıfı, günlerce meydanlarda ve işyerlerinde tepkisini ortaya koymuş, dayanışma içerisinde birlikte mücadele ederek haklarına sahip çıkmıştır. Sosyal medya sesimizin duyurulduğu bir diğer önemli mecra olmuştur.

Bu süreçte Petrol-İş, Torba Yasa’ya karşı konfederasyonumuz Türk-İş’in çağrısıyla düzenlenen basın açıklamalarına katılarak güç vermiş, işyerlerinde üyelerimiz tepkilerini eylemlerle ortaya koymuştur. Ayrıca sendika olarak TBMM nezdinde konunun takipçisi olunmuş, Meclis’te milletvekillerine ziyaretler gerçekleştirilmiştir.

Torba Yasa’ya karşı verilen ortak mücadele, birlik olunduğunda ve sınıf dayanışması yükseltildiğinde hak gasplarına karşı sağlam bir duvar örülebileceğini bir kez daha göstermiştir.

Direnen işçi kazanır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Petrol-İş Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu adına
Genel Başkan
Süleyman Akyüz