• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

BOTAŞ (BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.) İŞLETMESİ'NDE TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Basın Servisi
03.04.2013

Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, İstanbul 2 Nolu, Kırıkkale ve Trakya Şubelerimizin kapsamında olan BOTAŞ (BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.) İşletmesi'nde 01.01.2013-31.12.2014 19. Dönem toplu iş sözleşmesi görüşmesinin ilk oturumu 03 Nisan 2013 Çarşamba Günü başladı.

BOTAŞ (BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.) İşletmesi'nin toplu iş sözleşmesi ilk toplantısı Genel Merkez Yöneticilerimiz, Şube Yöneticilerimiz, Baştemsilcilerimiz, Temsilcilerimiz, BOTAŞ Genel Müdürü Mehmet KONUK ve Kamu-İş Yetkililerinin katılımı ile BOTAŞ Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşti.

Kaynak: Ankara Şubesi