• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

BOTAŞ çalışanlarının sorunlarına duyarsız

Sendikamız üyesi 2 bin BOTAŞ işçisi, sorunlarının çözülmesi için geçen hafta Türkiye çapında 2 saat iş bırakarak uyarı eylemi yaparken, BOTAŞ yönetiminin duyarsızlığını sürdürmesi ve sorunların çözümüne yanaşmaması üzerine, üyelerimiz bugün de 2 saat iş bırakma eylemi yaparak BOTAŞ yönetimini proteste edecekler. Üyelerimiz saat 10.00’a kadar iş başı yapmayacak.

 

 
20.06.2006
Petrol-İş üyesi 2 bin  BOTAŞ
işçisinin protesto eylemleri sürüyor
 
Sendikamız üyesi 2 bin BOTAŞ işçisi, sorunlarının çözülmesi için geçen hafta Türkiye çapında 2 saat iş bırakarak uyarı eylemi yaparken, BOTAŞ yönetiminin duyarsızlığını sürdürmesi ve sorunların çözümüne yanaşmaması üzerine, üyelerimiz bugün de 2 saat iş bırakma eylemi yaparak BOTAŞ yönetimini proteste edecekler. Üyelerimiz saat 10.00’a kadar iş başı yapmayacak.
 
Petrol-İş’in Ankara, Adana, Samsun, İstanbul 2 Nolu, Trakya, Kırıkkale, Bursa, İzmir ve Batman şubelerine bağlı işyerlerinde örgütlü 2 bin BOTAŞ işçisi, BOTAŞ işvereninin tutumunu protesto etmek ve sorunlarının çözülmesi için geçen hafta, Türkiye çapında 2 saatlik iş bırakma eylemi yaptı. BOTAŞ çalışanları geçen hafta yaptıkları eylemlerde, çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmamasını, BOTAŞ yönetiminin vaatlerini yerine getirmesini, ücret dengesizliğinin giderilmesini, görev ünvanları iptal edilen çalışanların bu ünvanlarının iade edilmesini talep ettiler. Ancak BOTAŞ yönetiminin çalışanların sorunlarına karşı duyarsızlığını sürdürmesi ve sorunların çözümüne yanaşmaması üzerine üyelerimiz bu sabah da 2 saat iş bırakma eylemi yaparak BOTAŞ yönetimini protesto edecekler.
 
BOTAŞ’ta huzursuzluk artıyor
BOTAŞ işyerlerindeki bir grup çalışanın ücretlerinin yükseltilmesine karşın, vaat edilmesine rağmen ücret artışı, sendika üyesi olanlar için yapılmadı. Çalışanlar arasında ayrımcılığın sürdürülmesi, bazı kapsam içi personelin görev ünvanlarının iptal edilmesi ve yemekhanelerin özelleştirilmek istenmesi, BOTAŞ işyerlerindeki huzursuzluğun artmasına neden oldu. Petrol-İş bu sorunları, gerek 2005-2006 toplu iş sözleşmesi süreci öncesinde, gerekse toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde BOTAŞ yönetimine bir çok kez iletti. Sendikamız ücret dengesizliğinin giderilmesi ve saha tazminatının uygulanmasındaki eşitsizlikler nedeniyle toplu iş sözleşmesini son güne kadar imzalanmayarak üyelerimizin tepkilerini ortaya koydu ancak buna rağmen sorunlar çözüme kavuşturulamadı.
 
BOTAŞ yönetimi vaadini tutmadı
BOTAŞ’ta toplu iş sözleşmesinin imzalanmasından sonra da özellikle ücret dengesizliğinin giderilmesine yönelik çalışmalar sürdü. BOTAŞ Yönetim Kurulu kararıyla, 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere Sendikamız üyesi 200 çalışanın ücretlerine 100 YTL’lik bir iyileştirmenin yapılacağına dair taahhütde bulunuldu. Bu taahhüt hem sendikamıza, hem de kamu toplu iş sözleşmelerini imzalama yetkisine sahip Kamu-İş’e verildi. Ancak TİS’in imzalanmasından altı ay geçmesine rağmen BOTAŞ Yönetim Kurulu taahhütlerini yerine getirmedi. BOTAŞ işyerlerinde çalışan herkese eşit ve adilane bir uygulama yapması gereken BOTAŞ Yönetim Kurulu, Yüksek Planlama Kurulu kararını gerekçe göstererek bir grup çalışanın ücretleri arasındaki dengesizliği hızla giderdi. BOTAŞ yönetimi, sendika üyeleri arasındaki ücret dengesizliğine ilişkin sorunları ise bir türlü çözmeye yanaşmadı. BOTAŞ’taki sorunlar ne ücret dengesizliği, ne de üyelerimizin iptal edilen görev ünvanları ve yemekhanelerin müteahhite verilmesiyle sınırlıdır. Bu sorunlar, onlarca sorun arasında, en önemli ve mutlaka kısa sürede çözülmesi gereken sorunlarımızdır.
 
Sendikamız Petrol-İş,  sorunların kurumlar arası diyalog yoluyla çözülmesinden, iş barışından yanadır. Ancak Sendikamız tek taraflı dayatmalara, sorunların çözülmesi için sözler verilmesine rağmen bu sözlerin tutulmamasını da kabul edemez. BOTAŞ yönetiminin çalışanların sorunlarına karşı duyarsız olması ve kurumsal ilişkileri geliştirmekten kaçınması nedeniyle bu kurumumuzda sorunlar, huzursuzluklar had safhaya ulaşmıştır, iş barışı bozulmak üzeredir. Tüm bunlardan ise sorunların çözülmesi için yönetimi defalarca uyaran sendikamız değil, BOTAŞ yönetimi sorumludur. BOTAŞ yönetiminin duyarsız ve uzlaşmaz tutumunu sürdürmesi halinde üyelerimiz tepkilerini değişik tür ve zamanda göstermeye devam edeceklerdir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
PETROL-İŞ SENDİKASI
MERKEZ YÖNETİM KURULU