• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Botaş eylemi

20.06.2006 tarihinde örgütlü olduğumuz Botaş işyerlerinde ücret dengesizliğinin giderilmesi, alınan kapsam içi ünvanların geri verilmesi ve yemekhanelerin müteahhitleştirilmesinin durdurulması talebimizin yerine getirilmediği için 2 saat işe geç başlama ve basın açıklaması eylemi yapılmıştır.
20.06.2006