• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Botaş işçileri iş bıraktı

BOTAŞ Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinde uzun zamandır devam eden ve çözüm bulunamayan sorunlarımızın çözümü talebiyle 6 ve 8 Haziran 2006 tarihlerinde Genel Müdürlükte ve Doğal Gaz İşletmeleri Direktörlüğünde (Yapracık) çalışan üyelerimizin katılımı ile BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen etkinliklerle demokratik tepkilerimiz ortaya konmuştur.
14.06.2006

Değerli Üyelerimiz,

BOTAŞ Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinde uzun zamandır devam eden ve çözüm bulunamayan sorunlarımızın çözümü talebiyle 6 ve 8 Haziran 2006 tarihlerinde Genel Müdürlükte ve Doğal Gaz İşletmeleri Direktörlüğünde (Yapracık) çalışan üyelerimizin katılımı ile BOTAŞ Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen etkinliklerle Demokratik tepkilerimiz ortaya konmuştur. 9 Haziran 2006 Tarihinde Merkez yönetim kurulumuzun çağrısı ile BOTAŞ’a bağlı şubelerimiz Genel Merkezimizde bir araya gelmiş taleplerimizin yerine getirilmemesi halinde bütün BOTAŞ işyerlerimizde birtakım demokratik tepkiler gösterilmesi kararlaştırılmıştır. Değerli Üyelerimiz, BOTAŞ yönetiminin sorunlarımızı görüşmek üzere acilen sendikamızla görüşmesini tekrar talep ediyoruz.

Öncelikli Taleplerimiz arasında;
1)Başta 2000 yılından sonra işe giren üyelerimiz ve Güvenlik Görevlisi üyelerimiz olmak üzere BOTAŞ genelinde üyelerimiz arasındaki ücret farklılıklarını ortadan kaldırılmasını, bunun nihai çözümü olarak 2000 yılından önce uygulanan kıdem- kademe sisteminin yeniden uygulanmaya konulmasını,2)İptal edilen kapsam içi yönetmeliği ve ünvanların yeniden uygulamaya sokulmasını,3)Ceyhan Bölge Müdürlüğü yemekhanesi başta olmak üzere yemekhanelerin ve istasyonların özelleştirilmesinden vazgeçilmesini, 4)1 Aralık 2004 Tarihinde sendikal nedenlerle iş akdi fesih edilen ve 1 Haziran 2006 Tarihinde Yargıtayın onaması ile “ işe iadesine ” karar verilen Şube yönetim kurulu üyemizin yargı kararına uyularak iş başı yaptırılmasını, 5)11 Ay süre ile çalıştırılan üyelerimizin 12 Ay süre ile çalıştırılmalarına yönelik tasarrufta bulunulmasını (Kadroya alınmasını)Talep etmekteyiz. 2000 yılından sonra işe giren üyelerimizin ücretlerinin iyileştirilmesinde kök ücrete yansımayacak hiçbir uygulama sorununa nihai bir çözüm getirmeyecektir. Bu nedenle geciktirici ve geçiştirici tüm çalışmaların sendikamız ve üyelerimiz tarafından kabul edilmeyeceğini açıkça ifade etmek istiyoruz. Bu güne kadar yaptığımız etkinliklerin şubemiz kapsamında gerçekleştiği malumunuzdur.9 Haziran’da Genel Merkezimizde yapılan toplantı sonucu taleplerimizin gerçekleşmesi kamuoyuna duyurulması ve kararlılığımızın işveren vekillerine gösterilmesi amacıyla 14 Haziran 2006 Çarşamba günü Merkez yönetim kurulumuz tarafından BOTAŞ Genel Müdürlüğü ve Bağlı tüm işyerlerinde etkinlik kararı almıştır. Buna göre Şubemiz tarafından sabah Saat 8 30’da BOTAŞ Genel Müdürlüğü önünde toplanılarak iş bırakma eylemi gerçekleştirilecek, Saat 9 00’da Şubemiz bir Basın açıklaması yapacak, uyarı eylemine de devam edilecektir. Başarımız bütün üyelerimizin eksiksiz katılımı ile mümkündür.Zafer Direnen BOTAŞ İşçisinin Olacaktır.Yaşasın İş Ekmek Özgürlük Mücadelemiz.Yaşasın Emeği İçin Direnen İşçiler.

Saygılarımızla,

Petrol-İş Sendikası Ankara Şubesi

Yönetim Kurulu Adına Mustafa ÖZGEN Başkan