• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

BOTAŞ T.İ.S. Taslak Çalışması

6 Kasım 2008 Perşembe günü BOTAŞ T.İ.S.
18.11.2000

6 Kasım 2008 Perşembe günü BOTAŞ T.İ.S. Taslak Çalışması Şubemizde YapıldıSonuç Bildirgesi:18.11.2008 Değerli üyelerimiz,Ülke çapında, BOTAŞ'ın da dahil olduğu yaklaşık 300 bin üyeyi kapsayan 2009-2010 dönemi toplu sözleşme süreci başlamakta ve hazırlıkları devam etmektedir. Tüm sendikaların yetki tespiti başvuruları tek elden 10.11.2008 tarihinde Türk-İş tarafından Çalışma Bakanlığına yapılmıştır. BOTAŞ' da gerek kurumun içinde bulunduğu durum gerek yeni dönem toplu sözleşme politikamızı ve ortak taleplerimizi belirlemek üzere 6.11.2008 tarihinde Genel Merkez Yöneticileri, Şubeler ve bütün temsilcilerimizin katıldığı bir toplantı yapılmıştır.Bu toplantıda, 2001 yılında yürürlüğe giren 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu gereğince 2009 yılı sonuna kadar BOTAŞ tarafından yapılan gaz alım sözleşmelerinin %80' inin özel sektöre devredilecek olmasının yanlışlığına ve BOTAŞ'ın bu kanun gereğince 2009 yılı sonunda yeniden yapılandırılarak, dağıtım ve ticari faaliyetler bakımından iki ayrı şirket haline getirilecek olmasının da son derece yanlış bir uygulama olacağı bir kez daha ifade edilmiştir. Toplantıda, BOTAŞ'ın öngörülen bu yeni yapılanmanın tam aksine, mevcut kurumsal yapısının daha da güçlendirilerek birincil olarak, kamu yararına faaliyette bulunmaya devam ettirilmesi ve kredi kullanımına yol açan alacaklarının derhal tahsil edilerek, kendi yönetim organlarınca siyasi baskılardan uzak, yatırım ve ticari faaliyetlerini yürütmesi gerektiği de vurgulanmıştır. Toplantıda ayrıca, BOTAŞ çalışanları olarak en büyük sorunumuzun, ücretler arasındaki dengesizlik olduğu, bunun kaynağının da 2000 yılına kadar işletmede uygulanmakta olan Ücret Skalası ve Yan Kademe sisteminin bu tarihten sonra kurum yönetimince uygulamadan kaldırılması olduğu belirtilmiştir. Bu sistemin tek taraflı olarak uygulamadan kaldırılmasının 2000 yılından sonra işe girenler ile 2000 yılından önce işe girenlerin ücretleri arasında ciddi dengesizliklere yol açtığı ve yıllar itibariyle de derinleşen bu dengesizliğin bu sözleşme döneminde mutlaka çözüme kavuşturulması ve Ücret Skalası ve Yan Kademe sisteminin yeniden uygulamaya konmasının sağlanması kararı alınmıştır. Ayrıca, kurumun, halen üyelerimiz tarafından yürütülen güvenlik işlerinin hizmet alımı yoluyla yürütülmesi yönündeki olası hazırlığının durdurulması da kararlaştırılmıştır.Değerli üyelerimiz,Yeni dönem toplu sözleşme sürecinin ülke çapında genel stratejisi, Türk-İş Koordinasyon Kurulu ile birlikte yürütülecektir. İşyerlerimize özgü sorunlarımızın çözüm mücadelesi de, ilk günden itibaren sendikamızca belirlenecek etkin bir tavırla sürdürülecektir. Hepinize başarılar dileriz.Petrol-İş Merkez Yönetim Kurulu