• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Botaş'ta eyleme devam

Botaş Genel Müdürlüğü ve bağlı iş yerlerinde uzun zamandır devam eden ve çözüm bulunamayan sorunlarımızın çözümü talebiyle 6 ve 8 Haziran 2006 tarihlerinde şubemize bağlı BOTAŞ İşyerlerinde çeşitli eylemler yapılmış; 14 Haziran 2006 tarihinde ise Merkez Yönetim Kurulumuzun kararı ile ülke genelindeki bütün BOTAŞ işyerlerinde 2 saat iş bırakılmıştır.Tepkilerimize rağmen, BOTAŞ Yönetiminin Petrol-İş Üyesi 2 bin çalışanın sorunlarına karşı duyarsızlığı ne yazık ki devam etmektedir.
20.06.2006

Basına ve Kamuoyuna;

Botaş Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinde uzun zamandır devam eden ve çözüm bulunamayan sorunlarımızın çözümü talebiyle 6 ve 8 Haziran 2006 tarihlerinde Şubemize bağlı BOTAŞ İşyerlerinde çeşitli eylemler yapılmış; 14 Haziran 2006 Tarihinde ise Merkez Yönetim Kurulumuzun kararı ile Ülke genelindeki bütün BOTAŞ işyerlerinde iki saat iş bırakılmıştır.Tepkilerimize rağmen, BOTAŞ Yönetiminin Petrol-İş Üyesi 2 Bin çalışanın sorunlarına karşı duyarsızlığı ne yazık ki devam etmektedir.Bu nedenle Merkez Yönetim Kurulumuz bugün 20 Haziran 2006 Salı günü tekrar ülke genelinde BOTAŞ Genel Müdürlüğü ve Bağlı İşyerlerinin tamamında iki saat iş bırakma kararı almıştır.Şubemiz bugün saat 13.00 te BOTAŞ Genel Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yaptıktan sonra Şubemize bağlı BOTAŞ işyerlerinde çalışan üyelerimiz 13.30/15.30 saatleri arasında işbaşı yapmayacaktır.

Eyleme Şubemizin örgütlü olduğu işyerlerinden TPAO Genel Müdürlüğü ve MKE Kurumu Barutsan Yakıt ve Patlayıcı Fabrikası Müdürlüğünde çalışan üyelerimiz de katılacaklardır.BOTAŞ Yönetiminin Şubemizi daveti üzerine 19 Haziran 2006 Pazartesi günü saat 17.30’da BOTAŞ Genel Müdürlüğünde bir görüşme gerçekleşmiştir.Uzun zamandır görüşme taleplerimize olumlu yanıt vermeyen BOTAŞ yönetiminin bu tutumunu sorunlarımızın çözümüne yönelik olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz.Ancak çözüme yönelik somut bir adımın atılmadığını da üzülerek belirtmek isteriz.Buradan tekrar BOTAŞ Yönetimine seslenmek istiyoruz. BOTAŞ’ta huzursuzluk her geçen gün artmaktadır. Barış ve huzur içerisinde çalışmak Petrol-İş Üyesi 2 Bin çalışanın talebidir.Taleplerimiz görmezden gelinemez. Aksi takdirde Sendikamız, üyelerimiz ile birlikte tepkilerini değişik tür ve zamanda göstermeye devam edecektir.

Öncelikli Taleplerimiz arasında;1) Başta 2000 yılından sonra işe giren üyelerimiz ve Güvenlik Görevlisi üyelerimiz olmak üzere BOTAŞ genelinde üyelerimiz arasındaki ücret farklılıklarını ortadan kaldırılmasını, bunun nihai çözümü olarak 2000 yılından önce uygulanan kıdem- kademe sisteminin yeniden uygulanmaya konulmasını,2) İptal edilen kapsam içi yönetmeliği ve ünvanların yeniden uygulamaya sokulmasını, 3) Ceyhan Bölge Müdürlüğü yemekhanesi başta olmak üzere yemekhanelerin ve istasyonların özelleştirilmesinden vazgeçilmesini, 4) 1 Aralık 2004 Tarihinde sendikal nedenlerle iş akdi fesih edilen ve 1 Haziran 2006 Tarihinde yargıtayın onaması ile “işe iadesine” karar verilen Şube yönetim kurulu üyemizin yargı kararına uyularak iş başı yaptırılmasını, 5) 11 Ay süre ile çalıştırılan üyelerimizin 12 Ay süre ile çalıştırılmalarına yönelik tasarrufta bulunulmasını (Kadroya alınmasını)Talep etmekteyiz. Başarımız bütün üyelerimizin eksiksiz katılımı ile mümkündür.Zafer Direnen BOTAŞ İşçisinin Olacaktır.Yaşasın İş Ekmek Özgürlük Mücadelemiz.Yaşasın Emeği İçin Direnen İşçiler.

Saygılarımızla, Petrol-İş Sendikası Ankara Şubesi
Yönetim Kurulu Adına Mustafa ÖZGEN Başkan