• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Botaş'ta söz bitti sıra eylemde

Değerli üyemiz, Sendikamızın örgütlü olduğu BOTAŞ Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinin tamamında uzun zamandır yaşanan sorunlara çözüm bulunamaması, sendikamızın bütün iyi niyetli diyalog arayışlarına rağmen Genel Müdür vekilinin ve diğer Yöneticilerin Şubemiz ve Genel Merkez yöneticilerimiz ile görüşmekten kaçması siz değerli üyelerimiz ve şubemiz tarafından kaygıyla değerlendirilmektedir.
06.06.2006

Değerli Üyemiz, Sendikamızın örgütlü olduğu BOTAŞ Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinin tamamında uzun zamandır yaşanan sorunlara çözüm bulunamaması, sendikamızın bütün iyi niyetli diyalog arayışlarına rağmen Genel Müdür vekilinin ve diğer Yöneticilerin Şubemiz ve Genel Merkez yöneticilerimiz ile görüşmekten kaçması siz değerli üyelerimiz ve şubemiz tarafından kaygıyla değerlendirilmektedir.

1/1/2005 – 31/12/2006 Tarihlerini kapsayan XV. Dönem Toplu iş sözleşmesinin imzalandığı dönemde müzakere masasında 2000 yılından sonra işe girenlerin ücretlerinin iyileşeceğini Kamu-İş’in mutabakatını alarak sendikamızın 9 şubesine bağlı temsilci, yönetici ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin önünde söz veren yöneticiler bugün hala görevde olmalarına rağmen somut bir adım atmış değillerdir. Sendikamızın baskısı sonucu 2000 yılından sonra işe girenlerin ücretlerinde sendikanın talep ettiği oranda olmasa da 100 YTL’lik bir artış yapıyoruz diyerek alel acele sendikamızla protokol yapan BOTAŞ yönetimi hala bunu da uygulamaya sokamamıştır.BOTAŞ yönetiminin sendikamız yöneticilerinin ne yüzüne bakacak yüzü nede onlara söyleyecek sözü kalmıştır.

İşte bu nedenle sendikamızın görüşme taleplerine cevap verilmemektedir. 2000 yılından sonra işe giren üyelerimizin ücretlerinin iyileştirilmesi ile birlikte; başlıca taleplerimiz -Güvenlik Görevlisi üyelerimizin ücretlerinin iyileştirilmesi -Kapsam içi yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi ve unvanları kaldırılan üyelerimize unvanlarının yeniden verilmesi, ayrıca kapsam dışına da uygulanan kademe uygulamasının Sendikamız üyelerine de uygulanması. - 1 Aralık 2005 Tarihinde sendikal nedenlerle iş akdi fesih edilen ve 1 Haziran 2006 Tarihinde yargıtayın onaması ile “işe iadesine” karar verilen şube yönetim kurulu üyemizin yeniden iş başı yaptırılması. - Kendi istekleri ile naklen ataması yapılan sendikamız üyelerine eşya taşıma bedellerinin ve harcırahlarının ödenmesi. - Ceyhan Bölge Müdürlüğü yemekhanesi başta olmak üzere yemekhaneler ve istasyonların özelleştirilmesinden vazgeçilmesidir. Üyelerimizin karşı karşıya olduğu bunca soruna çözüm arayan Sendikamız, BOTAŞ yönetiminden en ufak olumlu bir reaksiyon görmezken, yönetimin kendisini de ilgilendiren Yüksek Planlama Kurulunun 08/05/2006 Tarih ve 2006/T–17 kararı ile yürürlüğe giren 1/1/2006 Tarihi itibariyle BOTAŞ Genel Müdürlüğü dahil olmak üzere KİT’ lerdeki ücret uygulamasının yürürlüğe girmesi üyelerimiz tarafından hayret ve tepki ile karşılanmıştır. Buradaki hayret ve tepki kapsam dışı sınıf kardeşlerimize yapılan ücret iyileştirmesi değil, bunca sorunu olan sendikamız üyelerinin söz verilen sorunlarına dahi çözüm bulunamazken ivedi olarak YPK ’nın bu kararının yürürlüğe sokulmasıdır.

Türk-İş’in, 28 Mayıs 2006 Pazar günü basına ve kamuoyuna yansıyan araştırmasına göre ülkemizde 4 kişilik bir ailenin Mayıs ayı açlık sınırı 558 YTL, yoksulluk sınırı ise 1819, YTL’ dir.Petrol-İş Sendikası Ankara Şube olarak kapsam dışına yapılan ücret zammını desteklediğimizi ve doğru bulduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Kapsam dışına yapılan ücret zammı sendikamız üyelerinin taleplerini ancak ve ancak daha meşru hale getirebilir. Böylesi nedenlerle işyerlerinde işçi ve emekçiler asla karşı karşıya gelmemelidir. Ayrıca kapsam dışı sınıf kardeşlerimizin, üyelerimizin bundan sonraki haklı mücadelesinde sendikamızın yanında olacakları konusunda hiçbir kuşkumuz yoktur. Değerli üyemizGücümüzü birliğimizden almaktayız. Sorunlarımız halledemeyeceğimiz, üstesinden gelemeyeceğimiz sorunlar değildir. Yeter ki birlikte hareket etme yeteneğimizi geliştirebilelim.Sunni ayrılıklara, anlamsız kırgınlıklara mücadelemizde asla yer vermeyelim. Zira bu bizim değil başkalarının çıkarlarına hizmet eden bir anlayıştır. Örgütümüz Petrol-İş’e ve örgütlü mücadelemize sahip çıkalım. Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurulu kararlarının hayata geçmesinde canla-başla çalışan Temsilci ve Yöneticilerimizin talimalatlarına uygun hareket edelim.

Zafer Direnen Emekçinin Olacak!...Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz Yaşasın İş, Ekmek, Özgürlük, Mücadelemiz

Petrol-İş Sendikası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Adına Mustafa ÖZGEN Başkan