• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

EĞİTİM

Brezilya Eğitim Ziyareti

 

Brezilya ABC Bölgesi Kimya İşçileri Sendikasına üçüncü ziyaret bu yıl 13 Mayıs ile 19 Mayıs 2016 tarihleri arasında yapıldı. Petrol-İş ile Brezilya kimya işçilerinin birbirlerini daha yakından tanımasına büyük katkı sağlayan eğitim ziyaretleri, karşılıklı olarak birer yıl arayla tekrarlanıyor.

23.05.2016

 

Petrol-İş Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterliği bünyesinde yürütülen eğitim işbirliği programının 2016 ziyareti için MYK tarafından belirlenen beş kişilik bir heyet oluşturuldu. Genel Mali Sekreter Turgut Düşova, Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Mustafa Mesut Tekik, Mersin Şube Başkanı Murat Marangoz, Trakya Şube Başkanı Ercan Yavuz ve Eğitim Uzmanı Erhan Kaplan'ın oluşturduğu Petrol-İş delegasyonu, ABC Quimicos sendikasının (ABC Bölgesi Kimya İşçileri Sendikası) önerisiyle Rio de Janeiro bölgesinde bulunan sendikanın üst örgütü CUT'u (Kimya ve Farmasötik İşçileri Federasyonu) ve Ulusal Kamu Sağlığı Okulu bünyesindeki işçi sağlığı araştırma hastanesi olan Oswaldo Cruz Vakfı enstitüsünü ziyaret etti.

Seyahatin haftasonuna denk gelen iki günü kültürel etkinliklere ve kentin tanıtımına ayrılmıştı. Bunun ardından gelen ilk iş gününde, ABC Bölgesi Kimya İşçileri Sendikası üst örgütü CUT ziyareti gerçekleştirildi. CUT ziyaretinde bizi federasyon adına görevlendirilmiş Yönetim Kurulu üyesi Jose Carlos karşıladı. (Hasta olan Başkan Raul Ornaldo, kendini biraz toparladıktan sonraki günlerde heyetimizi ziyaret etti ve görüş alışverişinde bulunuldu.)

CUT merkezinde yapılan toplantılarda Türkiye ile Brezilya kimya işçilerinin ve kimya sektörünün durumu, işçilerin örgütlülük kapsamı ve iki ülkedeki siyasi ortam değerlendirildi. ABC Bölgesi Kimya İşçileri Sendikası adına Genel Başkan Raimundo Suzart ile Genel İdari ve Mali İşler Sekreteri Juvenil Jose da Costa konuştu. Petrol-İş ve Türkiye değerlendirmeleri ise Genel Mali Sekreter Turgut Düşova ile Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Mustafa Mesut Tekik tarafından yapıldı.

Birbirine benzeyen ekonomik ve siyasi durumlar içeren iki ülke işçilerinin anlattıkları birbirini tamamlar nitelikteydi. Hem Brezilya hem de Türkiye şaşırtıcı ölçüde birbirine benzeyen siyasi çalkantılar içinde iki ülke. Böyle olunca, sendika yöneticilerinin anlattıklarının karşı tarafça anlaşılması daha kolay olmakta.

Karşılıklı sorulan sorularla akşama dek süren toplantılar iki ülke sendikalarının daha önceki ziyaretlerinin üzerine yeni bilgiler eklenmesine katkı sundu. Paneller sonunda katılımcıların Türkiye'ye dair kapsamlı bir fikir edindiklerini düşünüyoruz.

İkinci gün ziyaret programımızda Brezilya'nın en büyük deterjan ve temizlik firmalarından birinin Rio tesislerini gezdik. Grupo Raymundo da Fonte adlı Brezilya şirketinin bizim ziyaret ettiğimiz kısmında temizlik ürünleri üretilmekteydi. 140 kişilik orta çaplı tesiste, çoğunlukla insan gücüne dayalı olarak üretim yapılıyor. Cloral, Brilux, Sonho markalı temizlik ürünleri imal eden fabrikanın yöneticileri, bize çalışma koşullarını detaylı olarak anlattılar ve fabrikanın içini gezdirerek sorularımızı cevapladılar.

Yeri gelmişken, sendikalarımızın normal programına göre bu seyahatimizde çalışma bakanlığı ile dünyanın en büyük petrol firmalarından biri olan kamuya ait Petrobras'ın (Brezilya Petrol Şirketi) ziyaret edilmesi öngörülmüştü. Ancak, bizim oraya vardığımız günlerde Başkan Dilma Rousseff'in Kongre marifetiyle görevden alınması üzerine hem bakanlık hem de Petrobras ziyaretleri aniden iptal edilmiş. Bu nedenle, iş müfettişlerinin ve petrol işçilerinin çalışma koşullarını öğrenme fırsatımız olmadı. Devlet Başkanının görevden alınmasının yan etkisi olarak, bizim programımız da, bu iptallere bağlı olarak neredeyse günde birkaç kez değişikliğe uğradı!

Sendikamız benzer türde işbirliği anlaşması yaptığımız diğer sendikalarla karşılıklı ilişkileri her iki sendikanın üyelerine yarar sağlayacak bir biçime büründürmeye gayret ediyor. Daha önceki ziyaretlerde sendikal eğitimin nasıl verildiğine dair bilgiler edinmiştik.

Bu yılki ziyaret için yine bizim tarafımızdan eğitime dair bir talep olması üzerine, kardeş sendikamız bizi üçüncü ve son gün, işçi sağlığı konusunda uzmanlaşmış bir birime götürme kararı almış. Bu kapsamda Ulusal Kamu Sağlığı Okulu bünyesindeki işçi sağlığı araştırma hastanesi olan Oswaldo Cruz Vakfı'nı ziyaret etmemizin uygun olduğunu düşünmüşler. Vakfa yaptığımız ziyarette bu fikirlerinin çok isabetli olduğunu görmüş ve öğrenmiş olduk.

Her iki ülke heyeti, okulda okul müdürü Katia Reis tarafından çok sıcak biçimde karşılandı. Katia hanımefendinin yaptığı kısa bir sunum ve tanıtımın ardından, 5 dakikalık bir tanıtım filmi izlendi. Ardından okulun kıdemli eğitimci doktorları Fadel ve August beyler tarafından okul ile işçi sağlığı ve sendikal hareketin ilişkisine dair hem tarihsel hem de güncel perspektifleri içeren -çok öğretici ve yararlı- bir sunum yaptılar.

Türkiye'den Petrol-İş gibi bir sendikanın bu alana ilgi duyuyor olmasını çok heyecan verici bulduklarını söylediler ve Türkiye hakkında bilgi edinmek istediler. Petrol-İş heyeti adına Mustafa Mesut Tekik ile Turgut Düşova Türkiye, işçi sağlığı, kadınların sendikalardaki rolü, eğitimler ve benzeri konularda açıklama yaptılar. Murat Marangoz, Ercan Yavuz ve Erhan Kaplan bu konularda, tamamlayıcı noktalarda ilave katkılarda bulundular.

Hem ABC Quimicos sendikasında ve hem de ziyaret ettiğimiz diğer bütün kuruluşlarda çok sıcak karşılandık. Kendimizi yabancı olarak görmediğimiz bir ülkeye geldiğimizi sürekli olarak hissettik. Birbirine uzak olmasına rağmen, benzer kültüre sahip iki ülke işçi sınıfının ilişkilerinin daha artarak devam edeceğini umut ediyoruz.

Eğitim ve kültür amaçlı bu seyahatin ayrıntılı raporu ile haberini daha sonra yapacağız.