• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Brezilya Kimya İşçileri Sendikası Sendikamızı Ziyaret Etti

Eğitim ve Teknik İş Birliği Anlaşmasını imzaladığımız, 2010 yılı ve sonrasında düzenli olarak karşılıklı ziyaretler yaptığımız Brezilya ABC Bölgesi Kimya İşçileri Sendikası 5-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında sendikamızı ziyaret etti.

14.05.2024

Covid-19 pandemisi nedeniyle bir süre kesintiye uğrayan ilişkiler, geçen yıl sendikamız heyetinin Brezilya ziyareti ile yeniden başlamıştı. Petrol-İş ile Brezilya kimya işçilerinin birbirlerini daha yakından tanımasını, karşılıklı olarak bilgi ve kültür alışverişi yapılmasını sağlayan bu tür ziyaretler, her yıl farklı bir delegasyonla tekrarlanıyor. 

Petrol-İş Sendikasını ziyaret eden Brezilya Kimya İşçileri Sendikası delegasyonu Genel Başkan Jose Evandro, Bölge Sekreteri Jose Romualdo, Bölge Koordinatörü Joel Santana, Bölge Sekreteri Lucas Melo ve Sendika Danışmanı Nilton Freitas’tan oluştu. Brezilya Kimya İşçileri Sendikası delegasyonu iki ayrı güne yayılmış şekilde Petrol-İş Sendikası Genel Merkezini, Gebze Şubesini ve Gebze Şubesinde örgütlü BASF işyerini ziyaret etti. 

Petrol-İş Yönetimi ve Brezilya Kimya İşçileri Sendikası Yönetimi Petrol-İş Merkezinde Bir Araya Geldi

Brezilya Kimya İşçileri Sendikası ziyaretinin ilk gününde sendikamız Genel Merkezinde heyetler arası bir toplantı yapıldı. Toplantıya sendikamız Merkez Yönetiminden Genel Başkan Süleyman Akyüz, Genel Sekreter Ahmet Baranlı, Genel Mali Sekreter Mehmet Kaya, Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Niyazi Recepkethüda ile Uluslararası İlişkiler Uzmanı Rıza Köse katıldı.

Toplantıda bir taraftan örgütlenme ve toplu sözleşme yapmanın çok zor olduğu Türkiye koşullarında başarılı bir sendikacılık yapan, üye sayısını arttırabilen Petrol-İş'in örgütlenme, eğitim ve toplu sözleşme politikaları üzerinde durulurken, diğer taraftan da Brezilya’da Lula’nın Devlet Başkanı seçilmesinden sonra rahatlayan ve örgütlenme çalışmalarını yoğunlaştıran Brezilya sendikacılığı hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Karşılıklı konuşmalarda Brezilya Kimya İşçileri Sendikası Başkanı Jose Evandro, Brezilya’daki genel ekonomik koşullar, sendikal hareket ve Brezilya kimya işçilerinin durumunu aktarırken, Petrol-İş Genel Başkanı Süleyman Akyüz de Türkiye’deki sosyo-ekonomik gelişmeler, emek hareketi ve Petrol-İş’in konumuna ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Brezilya Kimya İşçileri Sendikasının Gebze Şube ve BASF İşyeri Ziyareti: Yaşasın Yerel ve İşyeri Düzeyinde Dayanışma!

Petrol-İş ve Brezilya Kimya İşçileri Sendikası programı ertesi günlerde devam etti. Programın ikinci gününde her iki sendikanın da örgütlü olduğu BASF şirketinin Gebze’de bulunan işyeri ziyaret edildi. BASF işyeri ziyaretine Brezilya Kimya İşçileri Sendikası heyetinin tamamı katıldı. Sendikamızdan ise Genel Başkan Süleyman Akyüz, Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Niyazi Recepkethüda, Gebze Şube Başkan Yardımcıları Dursun Karataş ve Dönmez Aytekin ile BASF işyeri temsilcileri Sedat Karadağ ve Fikret Kılınç yer aldı. Burada yine iki sendika temsilcileri arasında sıcak sohbetler yapıldı. Brezilyalı sendikacılar, Türkiye’de işyerindeki sendikal durumu daha iyi kavramak için BASF temsilcilerimize sorular yönelttiler, bilgi alışverişinde bulundular.

Daha sonra BASF işyeri yönetimi, Petrol-İş Temsilcileri ve Brezilya heyeti ile ortak bir toplantı yapıldı. Fabrika yönetimi aynı zamanda işyerinin tarihi, yapısı, işleyişi, sendika ile ilişkiler konusunda bir sunum yaptı. Sonrasında hem Brezilya’da hem de Türkiye’de işyerindeki karşılıklı işveren-sendika-işçi ilişkilerinin görüşüldüğü verimli bir toplantı gerçekleşti. 

İşyerinde yapılan toplantılardan ve işyeri gezisinin ardından Brezilya heyeti öğlen yemeğini BASF işçileri ile birlikte yedi. Daha sonra BASF işyerinin bağlı olduğu Petrol-İş Gebze Şube’sine geçildi. Burada da Petrol-İş Gebze Şube temsilcilerinin de katılımı ile bir toplantı yapıldı. Toplantıdan önce Petrol-İş Sendikası’nın ve Gebze Şube’nin yapısı konusunda genel bir bilgi verildi.

Brezilya heyeti kendi sendikal sunumlarını yaptıktan sonra Petrol-İş Sendikası Gebze Şube Temsilcileri Brezilya ve Brezilya’daki işçi hareketi hakkında sorular sordular, değerlendirme yaptılar. Toplantı karşılıklı sohbetlerin yapılması ile sürdü.

Yaşasın İşçilerin Uluslararası Birliği ve Dayanışması

Brezilya Kimya Sendikası heyeti ve Petrol-İş sendikası Yönetimi arasındaki karşılıklı görüşmeler ve değerlendirmeler Brezilyalı heyetin Türkiye’de olduğu hafta boyunca çeşitli platformlarda, ortamlarda devam etti. Karşılıklı iş birliği, sendikal dayanışma, işçi sınıfının ortak çıkarları doğrultusunda ilişkilerin ileride daha da geliştirilmesi her iki ülke sendikal yönetimlerinin temennileri oldu.