• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Brezilya'da sendikalar taşeron uygulamasına karşı mücadele ediyor

Brezilya parlamentosu taşeron uygulamasını serbest bırakan bir tasarıyı 7 Nisan günü oylayacak. Aynı gün, IndustriALL üyesi sendikalar bağlı oldukları konfederasyonlarla birlikte, yasanın kabul edilmesini önlemek için başkent Brasilia'da bir gösteri düzenliyor.

02.04.2015

24 ve 25 Mart günlerinde, IndustriALL’un Latin Amerika'daki güvencesiz çalışma projesi ile gençlerle ilgili projesi çerçevesinde Sao Paulo'da ulusal bir seminer düzenlendi. IndustriALL üyesi sendikalar 7 Nisan'daki büyük gösteriye katılma ve yasa tasarısının oylanmasına karşı verilen mücadele konusunda işçileri daha iyi bilgilendirme kararı aldı.

Brezilya'da iş çevreleri taşeron uygulamasının serbest bırakılması için büyük bir çaba harcıyor. Geçen yıl bir selüloz ve kâğıt şirketinin Federal Yüksek Mahkeme'de başlattığı yargı süreci, sendikaların yürüttüğü aktif bir kampanyayla engellendi. Mahkeme şirket lehine karar vermiş olsaydı, işverenlere şirketlerin asli faaliyetiyle ilgili işleri de taşerona verme olanağı sağlayan bir içtihat yaratmış olacaktı.

İki yıldır sendikalar tasarının kabul edilmesini engellemek için bir dizi eylem düzenliyor. Sendikalar, ayrıca, taşeron işçilerinin savunulmasına yönelik forum kanalıyla sivil toplumun diğer aktörlerini harekete geçirmeyi başardı. Bu forum sivil toplumun çeşitli kesimlerini (akademisyenleri, sivil toplum örgütlerini) ve konfederal merkezleri bir araya getiriyor ve taşeron uygulamasına karşı aktif mücadele veriyor. Sendikalar şimdiye kadar taşeron uygulamasının düzenlenmesi konusunda alternatif taslaklar sundu, tasarının değiştirilmesine yönelik öneriler getirdi. Ne var ki Parlamento bu girişimleri dikkate almadı.  Sendikalar oylamanın ertelenmesini, tasarıda değişiklikler yapılmasını ve taşeron uygulaması konusunun kamuoyunda bütün yönleriyle tartışılmasını istiyor.

Güvencesiz çalışmadan en çok zarar gören kesimler arasında genç kadınlar ve erkekler yer alıyor. 2014'te Brezilya'da taşeron işçileri, kayıtlı sektördeki toplam işgücünün (yaklaşık 13 milyon işçinin) yüzde 27'sini temsil ediyordu. Güvencesiz işçilerin ücretleri yüzde 25 daha düşüktü, günlük çalışma süreleri üç saat daha uzundu ve işçi devri daha yüksekti. 

Brezilya'da güvencesiz çalışmaya karşı yürütülen kampanyayı, konfederal merkezlerle birlikte, IndustriALL üyesi sendikaların yönetimlerinin oluşturduğu bir koordinasyon komitesi yönetiyor.

2014'te, ülkedeki IndustriALL üyesi sendikalar, (Renault- Paraná'daki 1.000 işçinin ve Volkswagen-Curitiba'daki 212 işçinin de içinde yer aldığı) 3.500 güvencesiz işçinin sürekli işçi statüsüne geçmesini sağladı. Bu yıl ise, ekonomik koşulların zorluğuna rağmen, Sao Paulo'daki lastik sendikası, Titan'ın kalite yönetimi bölümündeki güvencesiz işçilerin düzenli statüye geçirilmesini sağladı.

Ülkedeki IndustriALL üyesi sendikalar, toplu sözleşmelerle, taşeron uygulamasını asli olmayan işlerle sınırlama başarısını da gösteriyor (St Gobain, Scania ve Renault'daki sözleşmeler, Paraná eyaletinde ayakkabı, deri, giyim ve tekstil sektörleriyle ilgili sözleşme). 

Ribeirão Preto kentinde (Sao Paulo), metal işçileri sendikası (CNTM-Força Sindical'a bağlı), toplu sözleşmenin tüm taşeron işçilerine teşmilini sağlamak için ana şirketle bir sözleşme imzaladı. CNM-CUT'a bağlı San Carlos metal işçileri sendikası da Dynamic şirketiyle aynı hükmü bağıtladı.

Güvencesiz çalışmayla ve işverenlerin bunu kötüye kullanmasıyla ilgili şikâyet hallerinde, IndustriALL sendikaları Çalışma Bakanlığı ile birlikte iş teftişi yapıyor.

Santos kimya sendikası, yetkili olduğu şirketlerde taşeron işçileriyle ilgili çok sayıda kaza olduğunu tespit etti. Şirketle görüşme çabaları sonuç vermeyince, sendika, kazaları işçilere karşı işverence işlenmiş suç olarak nitelemek suretiyle polise bir dizi şikâyette bulundu.

IndustriALL, Brezilya'daki üye örgütlerinin güvencesiz çalışmaya karşı verdiği mücadeleyi destekliyor. IndustriALL'un genel sekreter yardımcısı Fernando Lopes bu konuda şöyle diyor:

“Yeni yasanın kabulü Brezilya'da IndustriALL üyesi sendikaların sağladığı tüm ilerlemeye ket vuracaktır. IndustriALL Brezilya'daki üyelerinin 7 Nisan'daki güçlü eylemini destekliyor.”